PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSER

TV 2 fremlægger hvert år en public service-redegørelse. Heri redegøres for, hvordan TV 2 i det forgangne år har levet op til de forpligtelser, som fremgår af public service-tilladelsen. Du kan finde TV 2s public service-redegørelser herunder.