Public service på TV 2

Public service-kravene

Ifølge TV 2s public service-tilladelse skal TV 2s hovedkanal have et bredt udbud af programmer omfattende nyhedsformidling, sport, oplysning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed.

Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed.

TV 2 skal tilbyde en bred samfundsmæssig dækning af Danmark og afspejle den mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i de forskellige dele af landet. Udsendelsesvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. I udsendelsesvirksomheden skal der lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur.

På Kulturministeriets hjemmeside kan du læse TV 2s public service-tilladelse, som også specificerer krav om bl.a. dansk drama, nyheder, filmstøtte, tekstning, tegnsprogstolkning, dialogmøder og rapporteringen via public service-redegørelsen.


Public service på TV 2

TV 2 er unik i kraft af kombinationen af public service og den rent kommercielle baggrund.

TV 2 er sat i verden for at lave public service-tv på kommercielt grundlag, og dén dynamik gør TV 2 til noget særligt og skaber indhold af høj kvalitet til mange.

TV 2 forfølger denne mission i et stadig mere konkurrencepræget tv-marked.

TV 2 har et publicistisk udgangspunkt. TV 2 tjener penge for at lave indhold. TV 2 har noget på hjerte, og det er TV 2s opgave at være et fælles holdepunkt og mødested for alle danskere og gennem sin programvirksomhed udvikle det danske samfund og skabe handlekraftige borgere.

 

Public service-redegørelser

TV 2 fremlægger hvert år en public service-redegørelse. Heri redegøres for, hvordan TV 2 i det forgangne år har levet op til de forpligtelser, som fremgår af public service-tilladelsen. Du kan finde TV 2s public service-redegørelser her.

Billede {0} af {1}