TV 2 som arbejdsplads

Der er sket meget, siden vi for første gang gik i luften i 1988. Den vigtigste drivkraft for vores virksomhed har dog altid været vores medarbejdere. Derfor arbejder vi lige så målrettet med at styrke vores arbejdsplads, som vi arbejder med at skabe en succesfuld forretning.

Over 1600 dedikerede medarbejdere bidrager hver dag til, at vi kan leve op til vores public service-ansvar og samle danskerne om alt fra store sportsbegivenheder til aktuelle emner om samfundet omkring os. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at skabe de bedste rammer for de mange fagligheder og personligheder, der holder os kørende året rundt. Det er en vedvarende proces med flere nedslag, som vi allerede fokuserer på i den helt tidlige rekrutteringsfase.

Video kan ikke vises, da du ikke har givet samtykke til statistik-cookies.
Du kan tilpasse dit samtykke til brugen af statistik-cookies her

Rekrutteringsproces

Ansøgning expand_more

Vi er glade for, at du har besluttet at søge et job hos os på TV 2. Vi ser frem til at modtage og læse din ansøgning og dit CV.

Tilbagemelding expand_more

Når vi har haft mulighed for at læse ansøgningerne til stillingen, vil du høre fra os skriftligt, og vi vil enten afslutte processen eller invitere dig til første samtale på en af vores to lokationer i henholdsvis København eller Odense - afhængigt af stillingens arbejdssted.

Første samtale expand_more

Ved vores første møde introduceres du for relevante personer fra afdelingen, til rollen og til teamet. Vi ser frem til at lære dig at kende og til at tale med dig om din professionelle og uddannelsesmæssige baggrund og dine kompetencer i relation til stillingen.

Tilbagemelding expand_more

På baggrund af vores første møde vurderer vi matchet mellem dig og dine kompetencer og den stilling, du har søgt. I forlængelse deraf rækker vi ud til dig telefonisk enten for at afslutte processen, eller for at invitere dig til at mødes med os igen til anden samtale.

Personanalyse(r) expand_more

Forud for vores næste møde vil vores rekrutteringspartner sende dig et link, hvor du kan udfylde personanalyse(r). Afhængigt af stillingens type vil vi bede dig om at udfylde enten en kognitiv analyse, en logisk analyse eller begge dele. Du vil sammen med linket modtage instruktioner og en deadline.

Anden samtale expand_more

Sammen med lederen og rekrutteringspartneren mødes vi igen på TV 2, og du vil få en tilbagemelding på din(e) personanalyse(r). Med udgangspunkt i personanalysen bliver det muligt for både dig og os at få indsigt i din adfærd, dine præferencer i dit arbejde og dine logiske kompetencer, hvilket skaber de mest optimale forudsætninger for, at vi kan vurdere, om du er den bedst kvalificerede til at blive vores kommende kollega i lige netop denne stilling. Du kan også mærke efter, om det vi kan tilbyde, lyder som noget for dig.

Tilbagemelding expand_more

På baggrund af vores første og andet møde laver vi en helhedsvurdering af dig og beslutter, om vi skal tilbyde netop dig at blive en del af TV 2 i denne rolle. I forlængelse deraf hører du fra os telefonisk enten for at afslutte processen eller for at tilbyde dig jobbet.

Kontrakt og preboarding expand_more

Vi sender dig en kontrakt til underskrift, hvorefter preboarding opstartes. Herfra tæller vi dage ned og ser frem til at se dig på din første dag hos TV 2.

Ligestilling og mangfoldighed

På TV 2 skal der være plads til alle, og derfor rekrutterer vi bredt i forhold til kompetencer, uddannelsesbaggrund, etnicitet, alder, køn og neurodiversitet. Gennem dataindsamling og -analyse vil vi blandt andet sikre, at alle føler sig inkluderede i rekrutteringsrejsen. I 2022 blev vores HR-afdeling desuden udvidet og omdannet til en People & Culture-afdeling med en ny direktør i spidsen. Afdelingen er i front, når vi fortsætter arbejdet med ligestilling og mangfoldighed, som vi gerne vil være stolte af og kendt for. 

Fair vilkår

Vores arbejdsplads skal som minimum leve op til, hvad der i dag forventes af en moderne virksomhed. Men vi vil meget mere end det og har en ambition om at være en af Danmarks bedste mediearbejdspladser. Medarbejdernes psykologiske tryghed, god ledelse, den gode tone og den måde, vi omgås hinanden på, er derfor væsentlige fokuspunkter for os. Det arbejder vi kontinuerligt med at forstå og udvikle på, og derfor går vi altid nøje igennem den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU), ligesom vi løbende samler alle nødvendige redskaber for vores ledere på et separat site.

Video kan ikke vises, da du ikke har givet samtykke til statistik-cookies.
Du kan tilpasse dit samtykke til brugen af statistik-cookies her

Meningsfyldt arbejde

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere oplever at være en del af et værdifuldt fællesskab, og at de hver dag ser frem til at gå på arbejde. Det understøtter vi med flere initiativer, heriblandt et nyt ledelsesgrundlag, et opdateret onboardingforløb, fleksible arbejdsformer med plads til hjemmearbejde og karriereudvikling for den enkelte medarbejder. Frem for alt har vores ledere et ansvar for, at vores medarbejdere udfolder deres fulde potentiale, samtidig med de trives som hele mennesker.

God ledelse

Netop god ledelse er en af de væsentligste faktorer for at skabe arbejdsglæde og værdi for den enkelte medarbejder. Med et nyt ledelsesgrundlag har vi derfor opstillet en række konkrete forventninger til vores lederes adfærd, der sætter god kultur i centrum, men også vores koncernstrategi og ambition om at skabe en stærk position inden for streaming, som alle vores forskellige fagligheder skal have indflydelse på.

Et stærkt foreningsliv, der favner alle

At være en del af en arbejdsplads handler ikke kun om det faglige. På TV 2 har vi et stærkt foreningsliv, der favner de mange forskellige interesser, som vores medarbejdere har. I de enkelte foreninger kan de dyrke deres interesser sammen og lære hinanden at kende på tværs af afdelinger.

Vi har en idrætsforening, en kunstforening, en festforening, en vinklub, en fotogruppe og TV 2'erne, hvor forhenværende og nuværende TV 2-medarbejdere mødes jævnligt. 

Derudover har en gruppe unge ildsjæle fra forskellige TV 2-afdelinger startet netværket TV 20erne, hvor medarbejdere mellem 20 og 30 år kan mødes på tværs af fagligheder og lære hinanden bedre at kende. Den yngre generation er ikke bare væsentlig for vores fremtid og udvikling – den er vores fremtid. Det er derfor vigtigt for os, at vores yngre medarbejdere har en stemme, og at de kan være en del af et fællesskab med jævnaldrende kolleger, som de i højere grad kan relatere til.

Jeg oplever TV 2 som en arbejdsplads, der er åben for at skabe muligheder, hvis man gerne vil prøve kræfter med nye ting. Fylla, Experience Strategist på TV 2

Billede {0} af {1}