TV 2 som arbejdsplads

TV 2 Kvægtorvet

Der er højere til loftet i en flad organisation

TV 2 er Danmarks største kommercielle public service-virksomhed. Vi er arbejdsplads for mere end 1400 dedikerede medarbejdere, som vi betragter som vores vigtigste ressource. Det er vores overbevisning, at gode resultater opnås ved en høj grad af frihed under ansvar. Det handler om at lade folk være så dygtige, som de kan være, når ansvaret er deres eget. Med denne frihed følger også en forventning om fleksibilitet.

TV 2 ønsker en kultur, der er kendetegnet ved gensidig respekt, tolerance, forståelse og tillid til hinanden. Kommunikation er afgørende for succes i hverdagens arbejdsprocesser, og derfor skal TV 2 være præget af en direkte, åben og konstruktiv dialog, hvor vi anerkender og anvender hinandens kompetencer. Fagligheden er stærkt repræsenteret på TV 2, som ikke kun er arbejdsplads for journalister, men også for medarbejdere, der beskæftiger sig med kommunikation, økonomi, IT og teknik, administration og meget mere.

Ambitiøse mål for fremtiden er lig med ambitiøse udfordringer for medarbejderne. Og det er TV 2s mål, at flest mulige føler sig som ildsjæle og er engagerede i deres arbejde. Ledere på TV 2 har ansvar for at være ”helstøbte” ud fra en forventning om, at lederen besidder, udvikler og vedligeholder en høj faglighed suppleret med et lederskab, der viser retning, skaber gode rammer og sætter sig selv i spil som menneske.

TV 2 lægger vægt på at skabe et sundt, sjovt og resultatorienteret arbejdsmiljø, hvor medarbejdere og ledere kan tale frit om, hvordan de trives i arbejdslivet om såvel fysiske som psykiske vilkår i hverdagen. Jobbet på TV 2 er kun en del af livet, og vi finder det naturligt, at der er balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Personalepolitikken understøtter TV 2s holdninger og værdier og er forankret i TV 2s strategiske mål, vision og mission. Personalepolitikken gælder for alle ansatte i TV 2-koncernen.

Billede {0} af {1}