TV 2 i sydslesvigske, svenske og norske kabelanlæg

TV 2 og Kabel Deutschland er enige om distributionen af TV 2 i Sydslesvig fra 2012. Også i Sverige og Norge vil TV 2 fortsat være tilgængeligt via tv-distributører.

Det vil fortsat være muligt at se TV 2 via kabel i Sydslesvig, når TV 2-signalet fra 11. januar 2012 bliver krypteret. Det står klart, efter at TV 2 har indgået en distributions-aftale med Kabel Deutschland. I Sverige og Norge fortsætter distributionen af TV 2-signalet ligeledes via tv-distributører.

Den nye aftale mellem TV 2 og Kabel Deutschland betyder, at TV 2 fra næste år distribueres digitalt i selskabets net, og det glæder TV 2s juridiske chef, Lisbeth Qvist.

- Forhandlingerne er foregået i en positiv ånd, og jeg vil gerne takke både Kabel Deutschland og Sydslesvigsk Forening for et konstruktivt forhandlingsforløb, som er endt med, at TV 2 fortsat er et tilbud til Kabel Deutschlands kunder i det danske mindretal og til selskabets øvrige kunder i Sydslesvig, siger Lisbeth Qvist.

Dr. Harald Flemming, Director Content Free TV i Kabel Deutschland, siger:
- Vores kunder i det dansk-tyske grænseområde holder meget af dansk TV 2, og derfor sætter vi stor pris på den nye distributionsaftale. Nabolandskanalerne yder solide bidrag til det mangfoldige programudbud, vi har i Kabel Deutschland.

Glæde hos det danske mindretal
Generalsekretær Jens A. Christiansen, Sydslesvigsk Forening, siger:

- Det er glædeligt, at TV 2 og Kabel Deutschland er blevet enige om fortsat at distribuere TV 2 i Sydslesvig efter 11. januar 2012. TV 2 har været meget lydhør over for det danske mindretals behov for at kunne modtage dansk fjernsyn på lige fod med vore landsmænd i Danmark. Det er vi meget taknemmelige for. Sydslesvig er nemlig en aktiv del af det danske sprog- og kulturrum.

I perioden mellem 15. december 2011 og 31. januar 2012 vil TV 2 blive distribueret både analogt og digitalt hos Kabel Deutschland, og det giver kabelkunderne ekstra tid, hvis de har brug for omstilling til digital modtagelse.

Også i det sydlige Sverige fortsætter distributionen af TV 2 i kabelanlæg, og det samme er tilfældet i Norge.

Når det gælder antenne-husstande, der ligger uden for kabelanlæggenes dækningsområder, arbejdes der på løsninger, som dog endnu ikke er faldet på plads. TV 2 er ikke direkte part i disse forhandlinger. Når det omhandler det tyske grænseområde, er generalsekretær Jens A. Christiansen, Sydslesvigsk Forening, primus motor i disse forhandlinger.

----------


Læs flere nyheder om TV 2s abonnementsbetaling her.