TV 2 fortsætter succesfuldt universitetsprogram

TV 2 Uni-Lab inviterer igen studerende fra digitale og tekniske uddannelser til et samarbejde om studieprojekter eller specialer, der både er relevante for de studerende og for TV 2.

TV 2 lancerede sidste år et nyt initiativ, TV 2 Uni-Lab, der skal styrke samarbejdet med studerende på videregående uddannelser. I første halvår 2018 kunne man derfor møde flere studerende på gangene på TV 2, og programmet har været så stor en succes, at TV 2 nu vælger at fortsætte Uni-Lab.

- TV 2 Uni-Lab styrker og formaliserer vores samarbejde med de studerende til gavn for både de studerende og for TV 2. Vi har rigtig gode erfaringer efter første runde, og nu fortsætter vi programmet, hvor de studerende til efteråret kan byde ind på vores hovedtemaer. Temaerne omhandler fremtidens TV 2 – i første omgang med fokus på TV 2s digitale platforme og teknologiske muligheder. Fra TV 2s side stiller vi bl.a. relevante data til rådighed, som de studerende kan arbejde videre med, siger TV 2s digitale direktør, Anders Blauenfeldt.

Som en del af Uni-Lab tilbyder TV 2 også en faglig mentor, der kan deltage i dialogen med de studerende. Mentoren følger den studerende undervejs via to-tre møder i løbet af forløbet.

Uni-Lab-projekt førte til job på TV 2
Jesper Minor Sørensen er én af de studerende, der i foråret 2018 var en del af Uni-Lab på TV 2. Jesper Minor Sørensen og hans studiekammerat arbejdede med et projekt, der handlede om at understøtte og fremtidssikre platformen bag TV 2 PLAY. Jespers målrettede indsats gennem TV 2 Uni-Lab betød, at han blev tilbudt job på TV 2 efter projektets afslutning.

- Jeg så Uni-Lab som en gylden mulighed for at få nogle udfordringer, jeg ikke har fået på universitetet. Samarbejdet har givet mig mulighed for at sætte ting i perspektiv - jeg har fået lov til at arbejde med rigtige problemstillinger, rigtige brugere og rigtige udfordringer. Bevægelsen fra traditionelt tv mod streaming er fantastisk spændende, og den betyder, at der løbende stilles højere krav til streamingtjenesterne. Derfor skal platformen også fremtidssikres, og det er en rejse, jeg ikke kunne sige nej til - også fordi jeg anser TV 2 som et af de steder, jeg kan udvikle mig bedst, siger Jesper Minor Sørensen.

Ifølge TV 2s digitale direktør ønsker TV 2 med initiativet netop også at sætte fokus på TV 2 som en relevant og interessant arbejdsplads.

- Fremtidens dygtige digitale kolleger er ikke altid nemme at tiltrække, ikke mindst inden for teknisk og digital udvikling, så det er klart, at et initiativ som dette også har til formål at skabe opmærksomhed hos de unge studerende omkring TV 2 som en spændende arbejdsplads. Endelig taler vi ofte om en generationskløft blandt vore dages medieforbrugere, og her kan de dygtige unge mennesker inspirere os omkring den unge målgruppes medieforbrug, siger Anders Blauenfeldt. 

Fakta om Uni-Lab
Hovedtemaer offentliggøres på unilab.tv2.dk og i uddannelsernes opgavebanker. Alle studerende på en overbygningsuddannelse, som kan relatere til et/flere af de offentliggjorte emner, kan indsende et oplæg. TV 2 Uni-Lab er i tråd med TV 2s ambition om at gribe de digitale og teknologiske muligheder, inddrage de yngre målgrupper og skabe interesse for TV 2 som en spændende, digital arbejdsplads.

TV 2 Uni-Lab har en LinkedIn-side, hvor interesserede parter kan følge initiativet.