Tilgængelighed

Tekstning af programmer på TV 2 Play

På TV 2 Play er det muligt at tilvælge tekstning af aktuelle, danske programmer (oftest fra TV 2 og TV 2 Charlie), når man ser TV 2 Play via iOS (inkl. Chromecast og AirPlay), Android, web eller AppleTV. Tekstningen vil senere blive udrullet på SmartTV.

Underteksterne vil kunne tilvælges, uanset om man ser de aktuelle, tekstede programmer live eller on demand. Når der er tekster til rådighed, vil det være markeret i menubjælken i afspilleren på TV 2 PLAY med tekstningssymbolet [=], som er kendt fra tv.

I flere tilfælde vil man kunne opleve, at der også er tekster til rådighed på programmer fra TV 2 Echo og TV 2 Fri. Også i disse tilfælde vil det være markeret med symbolet [=], når det er muligt at få tekstning på sådanne programmer. På udenlandske programmer på TV 2 Play vil der automatisk være tilføjet undertekster. 

Løbende udvikling på tekstningen af TV 2

TV 2 har gennem de senere år løbende udvidet omfanget af tekstning og livetekstning, og på dette site kan du læse om TV 2s brug af tekstning, talegenkendelsesteknologi, tegnsprogstolkning mv.

Læs også: TV 2 styrker sine tilgængelighedstilbud

Herudover har TV 2 etableret Facebook-siden TV 2 Tilgængelighed, hvor der blandt andet orienteres om nye tiltag og om live-tekstning af enkeltstående programmer som f.eks. pressemøder.


Livetekstning på TV 2

Hvorfor er livetekstning en nødvendighed? expand_more

Der er mange, der kan have glæde af tekstning og livetekstning. Det gælder naturligvis de cirka 800.000 hørehæmmede i Danmark - men også mange andre.

Er der er støj i lokalet, tales der utydeligt i et program, eller forstår du ikke dansk godt nok til at kunne følge med, så kan du have gavn af både ttv-tekster og livetekster.

Endelig kan det være, at du af andre grunde - f.eks. af hensyn til andre i stuen - ikke ønsker at have lyd på dit tv. Ovenover kan du se filmen om, hvordan vi livetekster på TV 2. 

Hvad tekstes på TV 2? expand_more

I årene frem til 2019 var det alene TV 2s hovedkanal, som ifølge TV 2s public service-tilladelse var forpligtet til at tilbyde tekstning af danske programmer. TV 2 har dog besluttet, at også danske udsendelser på TV 2 Charlie skal tekstes via tekst-tv. Herudover tekster f.eks. TV 2 Charlie, TV 2 Fri og TV 2 Echo, når et program, der tidligere har været sendt på TV 2 og er tekstet, genudsendes på en af disse nichekanaler.

I forbindelse med TV 2s public service-tilladelse for 2019-2023 er der også knyttet en tekstningsforpligtelse til TV 2 hovedkanalens programmer på TV 2 Play fra 1. januar 2020 på minimum én teknisk platform. Det gælder ved såvel live-streaming af kanalen som ved tilrådighedsstillelse af programmerne on demand. Der skal tilstræbes en gradvis udvidelse af antallet af platforme i løbet af tilladelsesperioden.

TV 2s hovedkanal tekster langt de fleste af sine programmer, herunder førstegangsudsendelser og liveprogrammer. Undtaget fra kravet om tekstning er dog direkte underholdningsprogrammer, hvis der på grund af dialogens karakter ikke kan opnås en acceptabel kvalitet af tekstningen, samt direkte sportstransmissioner, koncertoptagelser, trailere og reklamer.

TV 2 har besluttet også at tekste de store live-underholdningsprogrammer, og det sker ved brug af skrivetolke for at opnå bedst mulig kvalitet. Denne tekstning omhandler eksempelvis live-udgaverne af 'X Factor' og 'Vild med dans'.

TV 2 (og TV 2s øvrige kanaler) tekster naturligvis altid udenlandske programmer.

Hvilke forskellige typer tekstning er der? expand_more
  • Tekstning af film og udenlandske programmer.

  • Tekstning af udenlandske indslag i Nyhederne og sportsudsendelser.

  • Tv-tekstning. Tekstning af danske færdigproducerede programmer. Tekstningen på TV 2s hovedkanal vælges via tekst-tv på side 399. Fra januar 2017 har tekstningen fået nye sidenumre på TV 2s nichekanaler, så tekstning på TV 2 Charlie findes på side 398, TV 2 Fris tekstning på side 397 og TV 2 ZULUs tekstning på side 396.

  • Livetekstning (for f.eks. døve og hørehæmmede) er tekstning af direkte programmer via det såkaldte TTT-system (Tale-Til-Tekst). Denne tekstning, som alene foregår på TV 2s hovedkanal, vælges via tekst-tv på side 399)

Tegnsprogstolkning på TV 2

Tegnsprogstolkede udsendelser expand_more

TV 2 skal minimum tilbyde to tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra TV 2 dagligt. Den ene nyhedsudsendelse kan dog på hverdage efter dialog med Brugerrådet for tilgængelighed erstattes af den første del af programmet ’Go’ aften LIVE’.

De tegnsprogstolkede programmer udsendes på den såkaldte tegnsprogskanal, som er tilgængelig uden abonnementsbetaling hos distributører og via DTT-nettet.
Herudover er det muligt at se alle de tegnsprogstolkede programmer på TV 2 Play, hvilket kan ske uden abonnement. Dette tegnsprogstolkede indhold kan findes via søgning på TV 2 Play og er desuden altid synligt nederst på sektionen ’Nyheder’, hvor TV 2 Play har et dæk med tegnsprogstolket indhold.

Tegnsprogstolkningen via en tolk i selve billedet sker i samarbejde med DR og med firmaet Døvefilm som leverandør. De daglige, tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra TV 2 udsendes free-to-air på Tegnsprogskanalen og kan også ses uden abonnement på TV 2 Play.

TV 2 tegnsprogstolker således på hverdage: Første del af ’Go’ aften LIVE’ samt 19 Nyhederne. I weekender (og i perioder uden magasinprogrammet ’Go’ aften LIVE’) er følgende udsendelser tegnsprogstolket: 18 Nyhederne og 19 Nyhederne.

I de tilfælde, hvor 19 Nyhederne sendes senere end klokken 19.00, indgås aftale med Døvefilm om tolkning på det ændrede tidspunkt. På de dage, hvor en eller flere af disse nyhedsudsendelser udgår på grund af direkte sportstransmissioner eller direkte pressemøder, er tegnsprogstolkningen af TV 2-programmerne anderledes.

Tegnsprogstolkning på TV 2 PLAY

Fritekstsøgning expand_more

Det er vigtigt, at brugerne bruger søgeordet ”tegnsprogtolket” til søgningen (ofte vil man opleve, at programmerne fremkommer, inden man når at skrive ordet færdigt).

Sektionen 'Nyheder' expand_more

Nederst på sektionen 'Nyheder' har TV 2 Play et dæk med tegnsprogtolket indhold.

Programside expand_more

Man kan benytte TV 2 Plays programside med tegnsprogtolket indhold:

Døvefilm har lavet en kort guide på Facebook om, hvordan man kan se tegnsprogstolkede programmer på TV 2 Play. Se videoklip her.

 

Tilgængelighed i TV 2s apps

Oplæsning af artikler expand_more

Når du logger ind med din TV 2-konto, kan du anvende den brugerefterspurgte funktion til oplæsning af artikler i TV 2s nyheds- og sportsapp. Når du er logget ind, skal du blot bruge knappen ”Oplæs” (funktionen er tilgængelig på iOS).   

Spørgsmål og svar om undertekster

Hvorfor mangler der tekster på TV 2? expand_more

Der er altid danske tekster på film, serier og på alle andre udenlandske programmer på TV 2, og denne tekstning fungerer fint sammen med tekstningen (herunder livetekstningen) af danske programmer via tekst-tv.

TV 2 sender ikke længere de såkaldte DVB-subtitles. Alle distributører modtager efter ønske udenlandske programmer med indbrændte undertekster.

Danske programmer sendes i videst muligt omfang med undertekster via tekst-tv.

Ordblind eller svagsynet? expand_more

Hvis du er ordblind eller svagsynet, er der flere måder, du kan få hjælp. Udlændinge kan også få gavn af disse muligheder.

Vidste du, at du kan få teksten læst op fra vores website via et lille værktøj, du kan downloade her?

Husk, at du også kan forstørre teksten på din pc.

Kan man få synstolket og oplæst underteksterne? expand_more

TV 2 er opmærksom på ønskerne om både synstolkning og oplæsning af undertekster, og TV 2 arbejder i samråd med Brugerrådet for tilgængelighed på at finde løsninger, der bidrager til at gøre TV 2s indhold tilgængeligt for så bred en brugerskare som muligt.

TV 2 prioriterer, at løsningerne for både synstolkning og oplæsning af undertekster er holdbare på sigt, så brugerne ikke udsættes for unødvendigt besvær med jævnligt at skulle omstille sig til nye eller ændrede krav til brugeranvendelse og teknik. Samtidig er det TV 2 magtpåliggende ikke at lancere tilbud til sine brugere, før tilbuddene er af en sådan kvalitet, at TV 2 kan stå inde for dem, og før brugerne vil opleve, at tilbuddene skaber reel merværdi.

Sådanne løsninger er komplekse og skal integreres i TV 2s unikke, tekniske setup. På nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt at komme nærmere ind på udsigterne for arbejdet, men TV 2 vil – i samråd med Brugerrådet – melde ud her på siden, når der er yderligere at fortælle vedrørende arbejdet med synstolkning og oplæsning af undertekster.

Relevante links

Hold dig opdateret på tekniske problemer expand_more

Når der etableres ekstra tekstning af programmer, eller hvis der skulle være tekniske problemer med tekstningen, opdaterer TV 2 med nyheder og særlig brugerinformation på Facebook-siden TV 2 Tilgængelighed.

Redegørelser for tekstningsteknologier expand_more

TV 2 redegør i de årlige public service-redegørelser for arbejdet med talegenkendelsesteknologi, tekstning, tegnsprogstolkning og eventuelt andre nye teknologier i forhold til kravene i TV 2s public service-tilladelse.

Udvidelser af TV 2s tilgængelighedstilbud expand_more

I løbet af medieforligsperioden 2019-2023 sker der udvidelse af TV 2s tilgængelighedstilbud, især på TV 2 Play. Du kan læse TV 2s public service-tilladelse her.

Billede {0} af {1}