Overskud på TV 2 i 2010

Årsregnskabet for TV 2|DANMARK A/S viser, at koncernen har forbedret økonomien efter nogle svære år. Samtidig har TV 2 afviklet sin store gæld.

TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup. (Foto: Ricky Molloy / TV 2)


TV 2s bestyrelse har i dag godkendt årsregnskabet for TV 2|DANMARK A/S, der viser, at TV 2-koncernen giver et mindre overskud. Desuden er koncernen blevet gældfri, og TV 2 gør derfor ikke længere brug af statslig kredit.

Resultatet af fortsættende aktiviteter er forbedret med 70 mio. kr. – fra minus 28 mio. kr. i 2009 til et overskud på 42 mio. kr. i 2010. Årets resultat er samtidig stærkt påvirket af salget af sendenettet, som TV 2 og DR gennemførte pr. 30. september 2010.

Sendenettet er solgt for et bruttoprovenu på 706 mio. kr., og den indtægt har medvirket til, at TV 2s nettorentebærende gæld i 2010 er faldet med 743 mio.kr. til et positivt indestående på 84 mio.kr. ultimo 2010. TV 2s samlede resultat før skat blev på 439 mio.kr. i 2010 mod et underskud på 27 mio.kr. i 2009.

- Det er en stor glæde, at TV 2 har forbedret økonomien efter nogle svære år. Koncernen giver igen overskud, og i forhold til omstændighederne er resultatet tilfredsstillende. Det er specielt tilfredsstillende, at TV 2 selv har afviklet selskabets gæld. TV 2 har holdt omkostninger og investeringer i ro, og vi kan desuden glæde os over, at reklamemarkedet er vendt efter finanskrisen, siger TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup.

TV 2s bestyrelsesformand, Lars Liebst. (Foto: TV 2)


TV 2 har fortsat strukturel økonomisk uligevægt. TV 2s hovedkanal gav et underskud på 277 mio. kr. i 2010, mens nichekanalerne havde et overskud før skat på 319 mio. kr.

- Det er med stor tilfredshed, vi oplever en tydelig bedring i tv-reklamemarkedet, og at TV 2 – trods mere restriktive vilkår på reklameområdet – får andel i den vækst, som er i gang. Vi glæder os over udsigten til abonnementsbetaling til TV 2s hovedkanal, som vil sikre os mere lige vilkår i forhold til de kommercielle konkurrenter. Og så ser vi frem til en snarlig EU-godkendelse af omstruktureringsplanen fra 2009, så hovedkanalen får en bæredygtig forretningsmodel, og TV 2-koncernen kan komme videre i sin udvikling, siger TV 2s bestyrelsesformand, Lars Liebst.

TV 2 forventer en højere omsætning i 2011 end i 2010. Resultatet før skat af fortsættende aktiviteter vil i 2011 være påvirket af omkostninger til overgang til abonnementsbetaling på hovedkanalen. Der forventes et overskud i 2011.    

Se desuden TV 2s årsregnskabsmeddelelse via dette link og TV 2s årsrapport via dette link.