Kommentar til stævning udtaget af Jes Dorph-Petersen mod Norrbom Vinding

16. maj 2023;
Af: TV 2 Kommunikation

Weekendavisen bringer tirsdag aften en artikel om en stævning udtaget af Jes Dorph-Petersen mod advokatfirmaet Norrbom Vinding i forbindelse med deres håndtering af den advokatundersøgelse om mulige krænkende handlinger, som de har gennemført på vegne af TV 2. TV 2 oplyser i den forbindelse:

Det er tydeligt, at der for år tilbage har været udfordringer med strukturel sexisme og krænkelser på TV 2. Det har flere medarbejdere både offentligt og i en fortrolig advokatundersøgelse indberettet og fortalt om.

TV 2 anerkender de både nuværende og tidligere medarbejdere, der har bidraget til advokatundersøgelsen, og de kvinder, der modigt har stillet sig frem i processen.

TV 2 har truffet en række ledelsesmæssige beslutninger på baggrund af advokatundersøgelsen, helhedsvurderinger og det kulturarbejde, der blev sat i gang i 2021. Det har været helt nødvendigt, kulturarbejdet fortsætter, og det involverer hele virksomheden med fokus på at skabe tillid, tryghed og dialog.

Stævningen er udtaget af Jes Dorph-Petersen mod Norrbom Vinding, og TV 2 har derfor ikke kommentarer til indholdet eller sagen i øvrigt. TV 2 henviser til Norrbom Vindings kommunikation om vurderingen af sagsanlægget.

Billede {0} af {1}