TV 2-regionerne: Massiv dækning af kommunal- og regionsrådsvalget

TV 2-regionerne har udvidet sendetid op til kommunal- og regionsrådsvalget, på valgaftenen 17. november og dagen derpå.

TV SYD sender ”Valg på Koldinghus” otte gange op til kommunalvalget. Værter er Claus Andersen (tv.) og Massimo Grillo.


TV 2-regionerne har i de kommende uger udvidet sendetid klokken 19.30 og klokken 22.20 mandag-torsdag, og det giver danskerne en omfattende og markant dækning af valgkampen op til regions- og kommunalvalget 17. november.

I de følgende afsnit fortælles om, hvordan de enkelte TV 2-regioner påtænker at anvende den udvidede sendetid.

TV SYD
På TV SYD sendes klassisk, politisk debat hver aften i en del af den forlængede 19.30-udsendelse under titlen ”Valg på Koldinghus”. Søndag inden valget sender TV SYD i samarbejde med TV 2/FYN debatprogrammet ”Det Sidste Ord” op til regionsrådsvalget i Region Syddanmark.

- I den forlængede udsendelse klokken 22.20 sender TV SYD ”Krydser på Tværs”, der er et politikerfrit valgprogram. Her går redaktionen tæt på børnene, de ældre, skolelærerne og alle andre, der kan blive direkte påvirket af valgets udfald, siger programchef Claus Christensen, TV SYD.

Hele valgaftenen 17. november og i flere og udvidede nyhedsprogrammer 18. november sender TV SYD – ligesom de øvrige TV 2-regioner – valgresultater, nyheder kommentarer - både på tv og på regionernes hjemmesider.

Fra jinglen for kommunalvalgdækningen på TV 2/FYN.

TV 2/FYN
TV 2/FYNs valgdækning vil indeholde politisk de-bat mellem bl.a. borg-mesterkandidater – men også meget andet.

I klokken 19.30-udsen-delserne kan seerne f.eks. stifte bekendt-skab med "Velkommen til virkeligheden", hvor redaktionen lader borgerne invitere en politiker på besøg i deres hverdag og dermed få lejlighed til at konfrontere politikerne med de beslutninger, de har truffet i den forgangne valgperiode. Det er for eksempel forældrene i en børnehave, der vil have politikeren ud og se den faldefærdige legeplads. En anden politiker får lov til at cykle sammen med børnene på den farlige skolevej, og en tredje skal med på plejehjem.

De fynske medier og oplysningsforbundene på Fyn er i år gået sammen om at arrangere et valgmøde i hver af de ti fynske kommuner, hvor alle er velkommen. Stand-up-komikeren Carsten Bang sætter debatten i gang, og TV 2/FYN dækker ”Bang – der er valg”.

I ”Politik på spil” er det vælgernes tur til at komme på prøve. For hvordan prioriterer man begrænsede midler mellem pasning og pleje af borgerne og for eksempel kulturtilbud, der skal trække nye skatteborgere til kommunen?

I ”Dagens Ansigt” tegner TV 2/FYN et portræt af nogle af de mere ukendte kandidater, som har en god historie at fortælle, og i serien "De unge kandidater" giver redaktionen et indblik i, hvad der får tre unge ambitiøse debutanter til at stille op til valget.

- Et regions- og kommunalvalg er som juleaften for en regional tv-station. Vi ønsker at engagere fynboerne i den demokratiske proces. Vi håber, at vælgerne føler sig klædt bedre på til at træffe deres valg, når de har fulgt med i vores dækning på tv og nettet, siger ledende nyhedsredaktør Lise Daugård, TV 2/FYN, der også tilbyder en omfattende dækning på hjemmesiden tv2fyn.dk.

Også de sene nyhedsudsendelser kl. 22.20 er forlængede med ti minutter, hvor der bliver der plads til ”Borgmesterduellen”- en direkte duel i studiet på holdninger og argumenter mellem borgmesterfavoritterne fra hver kommune. De to Boye-borgmesterkandidater i Odense duellerer i Odense Teater 15. november, og TV 2 FYN bringer i to programmer længere uddrag af denne debat.

Logoet for TV 2/ Lorrys dækning af kommunal- og regionsrådsvalget.

TV 2/ Lorry
TV 2/ Lorry har denne gang 34 kommuner og to regionsråd at dække, og kanalen har derfor igang-sat valgdækningen for længe siden – både i 19.30-udsendelsen og med direkte valgdebat i 12.10-udsendelserne.
 
Optaktsudsendelserne fra og med 2. november vil komme til at bestå af en halv times valgindslag, live-indslag fra vælgermøder, dagens bedste valgnyhedshistorier og studieinterviews.

- Valgdelen bliver lagt ind i 19.30-programmerne, der på den måde vil fremstå som en samlet times udsendelse med nyheder, reportager, live og debat i en lind strøm. Den halve times valgdel inde i programmet bliver serveret af en separat valgvært, som tager over ved 19.45-tiden, fortæller souschef Anna Vigdis Hansen, TV 2/ Lorry.
 
TV 2/ Lorry og Berlingske Tidende samarbejder op til valget om meningsmå-linger, og samarbejdet omfatter også et stort københavnsk "Topmøde" i TV 2/Lorrys studie. Topmødet bliver sendt direkte klokken 19.55-21.00 mandag 16. november. Her bliver samtlige københavnske spidskandidater konfronteret med deres indsats de forløbne fire år og udsat for stribevis af skarpe spørgsmål. Værter på programmet er Rie Helmer Nielsen og politisk kommentator på Berlingske Tidende Thomas Larsen.
 
Thomas Larsen vil også sidde i studiet på selve valgaftenen sammen med lektor ved SDU Robert Klemmensen. Værter på valgaftenen er Gitte Meyer Madsen og Marco Houlind. TV 2/ Lorrys valgaftensdækning skabes bl.a. via en løbende omstilling til i alt otte sendevogne, interessante studiegæster, heriblandt eksborgmestre der kender rævekagerne bag kulisserne. Endelig vil dækningen af selve København kulminere op imod midnat, hvor TV 2/ Lorry igen samler alle de københavnske spidskandidater til en debat om valgets udfald.

TV/MIDT-VEST
På TV/MIDT-VEST bliver der valgdækning i både middagsprogrammerne, aftenfladen og på den kommende, digitale tv-kanal for regional- og lokal-tv, hvor TV 2-regionerne har sendetid.

I middagsfladen sender TV/MIDT-VEST "Middag Med Mening" - et klassisk debatprogram, hvor alle spidskandidater i en kommune mødes til en times debat. Premieren var allerede i dag, onsdag, da TV 2-regionen i Midt- og Vestjylland dækker 13 kommuner.

I de udvidede regionale nyhedsprogrammer klokken 19.30 bliver der sendetid til "ValgXtra", som er et magasinprogram med valgnyheder, reportage, analyse, visionsværksted, voxpop og quiz.

TV/MIDT-VEST sender også to regionsdebatter fra de to regioner i området, og det sker i samarbejde med TV2/NORD og TV 2 | ØSTJYLLAND. Disse debatudsendelser sendes både i den udvidede regionale sendetid på TV 2 og på den digitale kanal, Ny Kanal.

- På Ny Kanal sender vi også 15 halvtimesprogrammer "På Besøg", hvor reportere besøger hver sin kommune og region og ser på, hvad der optager vælgere, skoler, institutioner og brugere af den offentlige service, og hvad der er valgets hovedtemaer i de enkelte kommuner, fortæller redaktionschef Niels Olsen, TV/MIDT-VEST.

På nettet har TV/MIDT-VEST bl.a. etableret en kandidatdatabase, hvor alle områdets cirka 1.400 kandidater har fået mulighed for at svare på spørgsmål og uploade fotos, facebook-links mv. Desuden tilbydes videopræsentationer af spidskandidaterne.

TV 2/BORNHOLM
TV 2/BORNHOLM bruger de udvidede regionale udsendelser bl.a. til valgdebatter, som sendes direkte fra bornholmernes fælleshus - en stor træpavillon kaldet "Kyllingemoderen" - i Almindingen midt på øen.

Live-debatterne med politiske kandidater og publikum sendes fra klokken 19.45 på TV 2 – og fra klokken 20.00 også på den nye, digitale Kanal Bornholm.

- Fredag 13. november tager vi formiddagssendetiden i brug til debat. Under navnet ”De unges stemme” samler vi kandidater fra partierne og 350 unge bornholmere i Musikhuzet i Rønne. Her får de unge rig lejlighed til at udspørge spidskandidaterne om, hvad de har tænkt sig at gøre for ungdommen her på øen, siger redaktionschef Thomas Havely, TV 2/BORNHOLM.

I de udvidede sene nyheder klokken 22.20 sender TV 2/BORNHOLM præsentationsprogrammer. Her får samtlige 10 opstillede lister og partier mulighed for at fortælle bornholmerne, hvad de står for.

TV2 ØST
TV2 ØST gennemfører samlet set sin største valgdækning nogensin-de. På selve valgaftenen har TV2 ØST således live-gennemstillinger til samtlige 12 kommuner og til Regionsgården i Sorø.

I den ekstra sendetid klokken 19.30 i de kommende uger sender TV2 ØST "KV09 OPTAKT", hvor der sættes fokus på valgets otte vigtigste temaer.

- Vi vil ud fra tesen ”glemmer du, så husker vi …” holde politikerne op på de valgløfter, de gav for fire år siden, så vælgerne kan se, hvem de kan stole på, siger direktør Vagn Petersen, TV2 ØST.

I den ekstra sendetid klokken 22.20 sender TV2 ØST "KV09 Klinsj", der giver plads til debat, og hvor seerne bestemmer hvilken politiker, værten skal  have i den varme stol.

I "KV09 Dagen før" sender TV2 ØST valg-roadshow og drager rundt i alle kommuner for at gøre opmærksom på valget og få vælgerne til at deltage i demokratiet.

- Det skal ske med højt humør, to veloplagte værter og et program, der fortællemæssigt går til grænsen, fastslår Vagn Petersen.

Selve valgaftenen består af direkte valg-tv og resultater fra de 12 kommuner samt fra Regionsgården. Og dagen derpå handler det naturligvis om resultater, fintælling, tabere og vindere.

TV 2 | ØSTJYLLANDs valgværter er på skift Susanne Diekema og Frederik Roland.

TV 2 | ØSTJYLLAND
Kernen i TV 2 | ØSTJYL-LANDs valgdækning er "Dit valg - dit tv". Det redaktio-nelle koncept er bygget op som ti direkte valgstudie-udsendelser - én for hver kommune - hvor repræ-sentanter fra hvert af de opstillingsberettigede partier diskuterer udvalgte lokale emner.

Herudover sendes "Dit valg - dit tv" én gang omhand-lende regionsrådet, og det sker i samarbejde med TV/MIDT-VEST.

I de kommende uger sender TV 2 | ØSTJYLLAND "Valgstudiet" klokken 19.45-21.00. Indtil klokken 20.30 er det en samsending med den nye, digitale kanal, Kanal Østjylland, mens "Valgstudiet" fra klokken 20.30–21.00 udelukkende sendes på Kanal Østjylland.

TV 2 | ØSTJYLLAND sender en redigeret version af "Dit valg - dit tv" dagen efter i den regionale sendetid på TV 2 klokken 11.00–12.00.

- Søndag 8. november sender vi "Valgstudiet Special" med arbejdsoverskriften ”Det ser ud til at afgøre valget i de enkelte kommuner”. Vi sender fra klokken 19.45-21.00 - fra klokken 20-21 alene på Kanal Østjylland, og der bliver tale om en  status på valgkampen kommune for kommune, siger redaktionschef Morten Brøcker, TV 2 | ØSTJYLLAND.

Mandag 16. november – dagen før valget – sender TV 2 | ØSTJYLLAND atter "Valgstudiet Special" - nu med ekstratitlen ”Det afgør valget i morgen”. Sendetidspunktet er klokken 19.45-21.00 på både TV 2 og Kanal Østjylland.

TV 2/NORD sender bl.a. reporter Mogens Jørgensen og stationens valgbus rundt for at dække valg.

TV2/NORD
TV2/NORDs valgredak-tion serverer stegt valgflæsk og persillesovs for vælgerne i de nordjyske kommuner, når Mogens Jørgensen og Per Harder Højbjerg fra mandag 2. november møder vælgerne.

De to reportere vil parkere TV2/NORDs valgbus, og herfra kan vælgerne stille spørgs-mål til politikerne i deres kommune, som er med i direkte debat hos Ingrid Buch i studiet i Åbybro. Valgbussen stopper første gang i Mariager-fjord.

TV2/NORD bruges således den ekstra sendetid på otte direkte kommunale debatter samt en debat med de nordjyske spidskandidater til Regionsrådet. Debatten med kandidaterne til Regionsrådet sendes både på TV2/NORD og stationens nye kanal – TV2/NORD Plus. Debatten fra klokken 20.00-21.00 begynder på TV2/NORD og hopper så over på TV2/NORD Plus klokken 20.30. Debatten sendes i samarbejde med TV/MIDT-VEST.

- TV2/NORD samarbejder med TV/MIDT-VEST om dækningen i de kommuner, hvor begge stationers har seere. TV/MIDT-VESTs reportere leverer på valgaften live-opdatering fra Thisted og Morsø kommuner, som efter kommunalreformen blev en del af Region Nordjylland, men som stadig er i TV/MIDT-VESTs sendeområde. TV2/NORDs reportere dækker Vesthimmerland Kommune og Regionsrådsvalg i Nordjylland for TV/MIDT-VEST, siger sports- og nyhedsredaktør Jesper Christiansen, TV2/NORD.

Også i de daglige regionale nyheder dækker TV2/NORD valget tæt i ugerne op til valget 17. november. Her vil redaktionen blandt andet sætte fokus på nogle af de vigtigste nordjyske valgtemaer som eksempelvis de kommunale udgifter til ældreplejen, skolelukninger, spareplaner og meget mere.

Endelig kan både politikere og vælgere mødes på TV2/NORDs specielle valgsite KV09 på nettet. Her kan vælgere og politikere blogge med hinanden, og flere af TV2/NORDs reportere analysere valgets temaer i videoblogs.