TV 2 og Røde Kors indsamler julehjælp til sårbare børnefamilier

Lige nu mærker mange danskere, at pengene rækker til mindre – og julen bliver ekstra dyr. Men for de familier, der i forvejen har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, rammer prisstigningerne særligt hårdt, og julen kan blive en ekstra svær tid at komme igennem. Under overskriften ’Alle vores børn’ går TV 2 og Røde Kors derfor igen i år sammen om at indsamle penge til julehjælp og være med til at sikre en god jul til alle – også de børn, der er i sårbare situationer.

Sidste år modtog 15.000 børnefamilier i Danmark Røde Kors’ julehjælp, og meget tyder på, at endnu flere familier vil være nødsaget til at søge julehjælp i år. Lige nu mærker vi alle, at pengene rækker til mindre, men de familier, der i forvejen har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, rammes særligt hårdt af de stigende priser.

- December er ikke en hyggelig tid for alle. Tusindvis af børn oplever, at der ikke er råd til julemiddag, juletræ eller gaver. Som barn kan man nemt føle sig ekskluderet – og som forælder føler man sig utilstrækkelig over ikke at kunne give sine børn den jul, man drømmer om. Med samarbejdet om julehjælpen kan vi være med til at belyse, hvordan det er at leve som barn i en sårbar familie og give en stemme til en befolkningsgruppe, der sjældent bliver hørt, siger TV 2-redaktør på ’Go’ morgen Danmark’ og ’Go’aften Live’, Henriette Ladegaard-Pedersen.

En vigtig døråbner til at invitere familierne ind i Røde Kors’ familieaktiviteter

Fra 1. til 23. december samles der ind til julehjælp til børnefamilier i udsatte positioner, og ’Go’ morgen Danmark’ og ’Go’ aften Live’ sætter fokus på livssituationen for børnefamilier i en udsat position og giver indblik i livsvilkårene for tusindvis af danske børnefamilier.
Hos Røde Kors er man glad for, at TV 2 igen i december sætter fokus på julen for de børn i Danmark, der lever i en socialt udsat position.

- Julen er dyr for mange, men de familier, der i forvejen har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, rammes hårdt af de stigende priser. I Røde Kors er vi derfor bekymret for, at langt flere familier vil være nødt til at søge vores julehjælp i år. Der vil være børnefamilier, der kun lige har fået økonomien til at række i julen sidste år, som simpelthen ikke vil kunne følge med længere. Derfor er vi glade for, at der igen i år sættes fokus på julehjælpen, så vi kan hjælpe så mange af dem som muligt, siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

Henvendelser kan ske til:

TV 2
Charlotte Amtrup Kjær, PR Konsulent, camk@tv2.dk, 61 93 16 10

Fakta om Røde Kors’ julehjælp

Røde Kors uddeler hvert år julehjælp til økonomisk trængte familier for at sikre, at børnene har en oplevelse af at fejre jul som kammeraterne og ikke står uden for fællesskabet. Julehjælpen mindsker konflikter, stress og oplevelsen af at være anderledes i økonomisk udsatte familier.

I 2021 støttede Røde Kors 15.000 familier med julehjælp. Julehjælpen består typisk af et gavekort til COOP på 900 kroner og uddeles af Røde Kors’ 195 lokalafdelinger fordelt over hele landet.

For at kunne modtage julehjælp fra Røde Kors skal man:

1. Have børn under 18 år.

2. Være bosiddende i samme kommune som den lokale Røde Kors afdeling, man ansøger via.

3. Give tilsagn til, at Røde Kors må dele ens oplysninger med kommunen med henblik på visitering. Ud over ovenstående kan nogle familier have været ude for en særlig hændelse, der aktuelt belaster økonomien i en sådan grad (som eksempelvis nylig skilsmisse eller pludselig opstået sygdom), at de kan have brug for julehjælp for at få julen til at hænge sammen.

Røde Kors oplever, at efterspørgslen på julehjælp vokser. Fra 2010-2021 er Røde Kors’ uddelinger steget fra 1.600 til 15.000 uddelinger.

For mange familier kan julehjælpen ikke stå alene. Familier, der modtager julehjælp, bliver derfor inviteret ind i Røde Kors’ sociale aktiviteter, så familierne også på længere sigt styrkes i at finde fodfæste igen. Julehjælpen bliver på den måde en døråbner til Røde Kors’ sociale indsatser.

Fakta om socialt udsatte børnefamilier

Der findes flere forskellige definitioner af, hvad det vil sige at være socialt udsat. Fælles for dem alle er, at det handler om at stå uden for fællesskabet og om at lide afsavn.
Forskning viser, at udsathed kan sætte sig igennem på mange forskellige måder, og der kan være mange årsager til, at man som familie befinder sig i en socialt udsat position. For nogle familier er det en langvarig og fastlåst livssituation, og for andre familier kan det være en pludselig hændelse som pludselig opstået sygdom eller sindslidelse, der ikke tages tilstrækkeligt hånd om. Det kan derfor skyldes forhold hos den enkelte og/eller manglende eller usammenhængende støtte til familien.

En stor dansk børneundersøgelse anslår, at mindst ti procent af danske børn og unge mellem tre og 19 år lever i en socialt udsat position. Forskerne bag undersøgelsen definerer børn og unge som socialt udsatte, hvis de er marginaliserede på tre eller flere af i alt otte velfærdsdomæner: Materiel velfærd, Boligforhold, Mobilitet og lokalområder, Helbred og sikkerhed, Dagpasning og uddannelse, Sociale relationer, Adfærd og livsstil, Fritid og medborgerskab og Subjektiv trivsel.

 

Billede {0} af {1}