- TV 2 er fri af de store sager og kan nu se fremad

TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann. (Fotos: Jens Wognsen / TV 2)

TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann. (Fotos: Jens Wognsen / TV 2)

20. april 2022;
Af: TV 2 Kommunikation

På TV 2s generalforsamling onsdag blev der fra både bestyrelsen og ejeren udtrykt stor tilfredshed med, at de store retssager mod TV 2 nu er forligt og hævet.

Selv om en generalforsamling i høj grad ser tilbage på det forgangne regnskabsår, fyldte en særlig begivenhed fra 31. marts 2022 en del af opmærksomheden, da TV 2 DANMARK A/S onsdag 20. april holdt generalforsamling på Kvægtorvet. Det drejer sig naturligvis om forliget med NENT i den såkaldte årsrabatsag om virkningen af den årsrabat, TV 2 anvendte i årene 2000-2011.

Ud over forliget har NENT hævet sagen ved Østre Landsret. Dermed er sagen om TV 2s betaling af ulovlighedsrenter til staten og NENTs erstatningskrav mod staten også afsluttet.

- Man kan godt sige, at der blev skrevet et afgørende kapitel i TV 2s historie for tre uger siden. TV 2 er kommet helt fri af de store sager. Vi kan nu se fremad og fokusere på den igangværende digitale omstilling af virksomheden og investere i det public service-indhold, som skal sikre, at TV 2 er en stærk dansk public service-aktør mange år frem, sagde bestyrelsesformand Jimmy Maymann i bestyrelsens beretning på generalforsamlingen.

I årsrabatsagen havde NENT krævet 1,4 mia. kr. med tillæg af procesrenter i erstatning. Med forliget mellem NENT og TV 2 er sagen nu forligt på et væsentligt lavere beløb – i alt 430 mio. kr. Hver part bærer egne omkostninger. Forliget ligger inden for rammerne af det langvarige og omfattende syn og skøn, der har været i sagen, og er resultatet af en konkret forhandling med NENT.

Også fra TV 2s ejer, staten, der på generalforsamlingen var repræsenteret af afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, blev der udtrykt tilfredshed med forliget.

- Vi er mange, der har brugt meget tid og mange kræfter hen over årene på den specifikke sag. Jeg synes, det er utroligt tilfredsstillende, at der er fundet en så god og fornuftig løsning. Det er godt for selskabet, at man kan se fremad og ikke have den irriterende klods om benet. Det giver nogle frihedsgrader, som er vigtige, for at virksomheden kan udvikle sig, sagde Steen Kyed.

Som følge af de store retssager blev TV 2s udbyttepolitik sat på pause med virkning fra 2013.

- Efter at sagerne er forligt og hævet, forventer vi, at der vil blive igangsat en bredere vurdering af TV 2s fremtidige udbyttepolitik og kapitalforhold. Det er TV 2 i dialog med sin ejer om, og processen vil formentlig pågå i de kommende måneder, sagde Jimmy Maymann på generalforsamlingen.

 

Rekordomsætning og rekordresultat – og højt forbrug af TV 2s indhold

I beretningen glædede Maymann sig over TV 2 rekordomsætning og -resultat i årsregnskabet for 2021, ligesom han kommenterede danskernes forbrug af TV 2s indhold på flere platforme.

- Trods hastigt ændrede forbrugervaner væk fra den lineære tv-sening i retning af mere on demand-sening lykkedes det for TV 2 via en fokuseret digital indsats at bevare sin gennemslagskraft og kontakt med danskerne i 2021. Det digitale fokus, som er fundamentet for TV 2s strategi frem mod 2025, skal sikre, at TV 2s forretning udvikles mod stadig mere digital vækst. Et år inde i strategien opnår TV 2 meget tilfredsstillende resultater, sagde Jimmy Maymann og fortsatte:

- Ved udgangen af 2021 rundede TV 2 PLAY 900.000 abonnementer. Streamingtjenesten er dermed godt på vej mod den strategiske ambition om ’TV 2 PLAY til alle” og målsætningen om 1,3 million PLAY-abonnementer i 2025. Samlet set stod TV 2s kanaler i 2021 for 47,7 procent af danskernes traditionelle tv-sening – en fremgang fra 0,9 procentpoint fra 2020. Især var der fremgang til TV 2 SPORT, som steg til en seerandel på 2,5 procent og dermed opnår sit hidtil bedste år.

- Seningen af nyheder faldt lidt i forhold til det ekstraordinære coronaår 2020, men både TV 2s store nyhedsudsendelser og TV 2 NEWS var i 2021 over niveauet fra 2019. Langt størstedelen af nyhedsseningen i Danmark foregår på TV 2s kanaler, sagde Jimmy Maymann.

Formanden tilføjede, at der i kraft af nye sportsrettigheder er endnu mere sport på vej på TV 2, bl.a. de danske landskampe i herrefodbold fra 2022 til 2028, EM i kvindefodbold i 2022, EM-fodboldslutrunderne i 2024 og 2028 samt VM i 2022 og 2026 sammen med DR. Også på fiktionsområdet byder 2022 på store danske fiktionsserier på TV 2 PLAY og TV 2s kanaler.

Ansvarlighed og kulturarbejde

Bestyrelsesformanden omtalte den stort anlagte og meget ambitiøse ansvarlighedsrapport, som TV 2 netop har udgivet, og som har fokus på tre hovedområder: TV 2s programvirksomhed, TV 2 som arbejdsplads samt klima og miljø.

Også TV 2s kulturarbejde, der blev igangsat i 2020, blev refereret i bestyrelsens beretning.

- Med Discovery+-dokumentaren i november 2021 og den efterfølgende mediedækning stod omfanget og alvoren af krænkelser og en usund arbejdskultur tydeligt for alle både på og uden for TV 2 og gav yderligere momentum til arbejdet med at skabe en bedre arbejdsplads, sagde Jimmy Maymann og fortsatte:

- Det er en central erkendelse, at indsatsen for at sikre en konsekvent god omgangstone og psykologisk tryghed for alle medarbejdere er afgørende for at forebygge krænkelser – og det stod klart, at alle kunne have gjort mere for at ændre de uhensigtsmæssige elementer i TV 2s arbejdspladskultur på et langt tidligere tidspunkt. Kulturarbejdet har ingen udløbsdato, og TV 2 arbejder lige så målrettet på at blive en sund og attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere og samarbejdspartnere, som på at skabe stærkt indhold og en succesfuld forretning.

 

Genvalg til fem bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen genvalgte Jimmy Maymann og Bo Foged som henholdsvis formand og næstformand for TV 2s bestyrelse. Der var ligeledes genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Ane Hendriksen, Hermann Haraldsson og Charlotte Bach Thomassen. Ud af bestyrelsen træder Henrik Ravn, som blev takket for sin store indsats i TV 2s bestyrelse i de seneste fire år.

På forhånd havde Kulturministeret – som repræsentant for TV 2s ejer – lagt op til at vælge Pernille Holbøll som nyt bestyrelsesmedlem, men Pernille Holbøll har siden trukket sig som kandidat efter at være udpeget til ansvarshavende chefredaktør for B.T.

På generalforsamlingen tilkendegav afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, at ministeriet er i gang med at finde en ny kandidat, og at et nyvalg af et bestyrelsesmedlem kan finde sted ved en ekstraordinær, skriftlig generalforsamling inden for få uger.

Foruden de seks bestyrelsesmedlemmer, som udpeges af kulturministeren, består TV 2s bestyrelse af medarbejderrepræsentanterne Astrid Søndberg, John Jäger og Thomas Breinholt.

----------

Læs også: Et historisk 1. kvartal for TV 2

 

 

Billede {0} af {1}