Et historisk 1. kvartal for TV 2

I løbet af 1. kvartal 2022 fik TV 2-familien omsætningsfremgang og den hidtil højeste seerandel i et kvartal samt en afslutning på de langvarige retssager.

TV 2s resultat for 1. kvartal 2022 er på flere måder historisk. Regnskabet dokumenterer afslutningen på de mangeårige retssager, der har ligget som et åg over TV 2 i mere end 15 år, samtidig med at regnskabet viser et TV 2 i fortsat vækst efter den 2025-strategi, som blev offentliggjort for et år siden.

I 1. kvartal 2022 opnår TV 2 et resultat før særlige poster (EBIT før særlige poster) på 96 mio. kr. mod 124 mio. kr. i 2021. Omsætningsvæksten er 11 procent, men et øget omkostningsniveau får resultatet til at falde med 28 mio. kr.

TV 2 har betalt 430 mio. kr. i forliget i årsrabatsagen med NENT, så resultatet før finansielle poster er -334 mio. kr. mod 124 mio. kr. i 2021.

TV 2-kanalernes seerandel stiger med 4,5 procentpoint til 53,7 procent i 1. kvartal 2022. Det er første gang nogensinde, at TV 2-kanalerne i et kvartal står for mere end 50 procent af danskernes klassiske tv-sening.

 

Vækst i både abonnementsomsætning og reklameomsætning

Omsætningen er 945 mio. kr. og er vokset med 94 mio. kr. svarende til 11,0 procent i 1. kvartal 2022. Abonnementsomsætningen er steget med 10,9 procent, og reklameomsætningen er steget med 10,3 procent.

Stigningen i abonnementsomsætningen kan tilskrives TV 2 PLAY, som oplever fortsat vækst i 2022, mens der er mindre vækst i den traditionelle tv-distributionsomsætning, som primært skyldes en regulering fra tidligere år. En stadig større andel af omsætningen kommer fra digitale produkter.

Den samlede tv-sening falder med ti procent i 1. kvartal 2022, mens den daglige tv-sening for TV 2-familien er 75 minutter – et fald på tre procent i forhold til samme periode i 2021. Antallet af husstande med en tv-pakke er fortsat faldende.

På trods af omsætningsvæksten på 11 procent i 1. kvartal fastholdes forventningen til omsætningsvæksten for hele 2022 på tre procent grundet den fortsatte generelle uvished om den samfundsøkonomiske udvikling. Resultatet før særlige poster (EBIT før særlige poster) for 2022 fastholdes således på 275-325 mio. kr., mens resultatet før finansielle poster (EBIT) vil blive påvirket af forliget med NENT og forventes i niveauet -105 til -155 mio. kr.

Læs kvartalsrapporten for 1. kvartal 2022 her.

---------

Læs også: Bestyrelsesformand: - TV 2 er fri af de store sager og kan nu se fremad

 

 

Billede {0} af {1}