Rekordresultat i 2021 – og en anderledes virkelighed i 2022

TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)

TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)

TV 2 opnåede sidste år sin hidtil højeste omsætning og sit hidtil bedste resultat før ekstraordinære poster. ”Dansk kvalitetsindhold var med til at sikre TV 2s høje relevans hos danskerne i et år præget af stor international konkurrence”, siger TV 2s administrerende direktør.

TV 2s årsregnskab for 2021 viser rekord for både omsætningen og overskuddet før særlige poster. Omsætningen voksede med 11 procent til knap 3,6 milliarder kroner, mens årets resultat før finansielle og særlige poster (EBIT) blev 463 mio. kr. i 2021 mod 406 mio. kr. i 2020.

Årets resultat før skat (EBT) blev 350 mio. kr. mod 420 mio. kr. i 2020. EBT-resultatet skyldes en særlig post på -128 mio. kr. fra det indgåede forlig med Discovery Networks i årsrabatsagen.

Samtidig med rekordresultatet har TV 2-familien øget sin seerandel på den klassiske tv-sening til knap 48 procent – en fremgang fra knap 47 procent i 2020. Hver dansker brugte i 2021 i gennemsnit 60 minutter dagligt på TV 2s tv-indhold, og hertil kommer yderligere tidsforbrug på digitale tjenester hos TV 2.

- Et så flot resultat kan alene opnås, fordi TV 2 har fastholdt sin høje relevans hos danskerne. Vi leverer det kvalitetsindhold, som skaber store fællesskaber og sikrer samtaler om det, der er vigtigt i vores samfund. Det er hele vores formål at gøre en forskel for danskerne, og det er glædeligt, at det også er lykkedes i et år, hvor vi samtidig har været meget optaget af kulturarbejdet og trygheden på TV 2 og af at få ryddet op i den dårlige del af TV 2s kultur. En af trædestenene for fortsat succes er, at vi styrker kulturen og dialogen – også om de ting, der er svære, siger administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen og fortsætter:

- Samtidig med leveringen af dansk kvalitetsindhold har vores dygtige medarbejdere – på trods af corona og lange perioder med hjemmearbejde – sørget for høj kadence i den digitale transformation og i udviklingen af TV 2 PLAY. Fortsat vækst på TV 2s streamingtjeneste er helt afgørende i TV 2s koncernstrategi frem mod 2025, og vi har netop offentliggjort, at antallet af TV 2 PLAY-abonnementer har rundet 900.000.

 

Færre husstande med tv-pakker – mere international streaming-konkurrence

Vækststrategien ’TV 2 PLAY til alle’ skal sikre TV 2s høje gennemslagskraft hos danskerne i de kommende år, hvor både den daglige tv-sening og antallet af husstande med en tv-pakke fortsat vil være faldende.

- Vores udfordringsbillede er uændret, og den internationale konkurrence på streaming intensiveres fortsat. Hertil kommer den væsentligt forøgede usikkerhed om den samfundsøkonomiske udvikling i 2022 og de følgende år, hvor vi risikerer at stå over for en recession og hårde år. Vores svar er det samme som tidligere: Vi skal fortsætte investeringerne i dansk kvalitetsindhold og digital udvikling. TV 2 har aldrig investeret så meget som nu, og samtidig har vi rekordoverskud og tårnhøjt forbrug af vores indhold, siger Anne Engdal Stig Christensen.

TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann. (Foto: Jens Wognsen / TV 2)

TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann. (Foto: Jens Wognsen / TV 2)

Vigtigt at værne om den danske public service-model

Også for bestyrelsesformand Jimmy Maymann er TV 2s omstilling fra broadcast til streaming afgørende for TV 2s fremtidige gennemslagskraft i en tid, hvor 700.000 husstande over de seneste seks-syv år har forladt den traditionelle tv-distribution med tv-pakker.

- Hvis ikke TV 2 PLAY vokser tilsvarende, vil TV 2 ikke kunne nå ud til hele Danmark med sit public service-indhold, siger Jimmy Maymann og fortsætter:

- Den danske public service-model er unik. Den har til formål at samle borgerne om demokratiske principper og strukturer i en brydningstid, hvor flere og flere søger ud på forskellige platforme, hvilket gør det stadigt sværere at samle mange mennesker om de væsentligste agendaer. Det er vigtigt, at vi værner om public service-modellen: Hvis vi først mister den, bliver den svær at genskabe.

 

Markant vækst i 2021 – og lavere forventninger til 2022

TV 2s omsætning blev 3.589 mio. kr. i 2021, og omsætningsvæksten på 360 mio. kr. kom fra både reklame og abonnement. Reklameomsætningen på 1.670 mio. kr. voksede med 17,1 procent og oplevede vækst i både den traditionelle og digitale omsætning. Abonnementsomsætningen steg med 5,8 procent til 1.851 mio. kr. Den øgede abonnementsomsætning kan især tilskrives TV 2 PLAY.

2022 byder på en anderledes virkelighed med væsentligt forøget usikkerhed om den samfundsøkonomiske udvikling og dermed også om TV 2s økonomiske resultater. I år forventer TV 2 en omsætningsvækst på cirka tre procent og et resultat før finansielle poster på 275-325 mio. kr.

TV 2 forventer et fald i reklameomsætningen i år sammenlignet med rekordåret 2021. Faldet forventes primært at komme fra den traditionelle tv-reklame, mens omsætningen på Addressable TV, der forener styrken i den klassiske tv-reklame med databerigelse, fortsat ventes at vokse som følge af et stigende antal TV 2 PLAY-abonnementer.

TV 2s abonnementsomsætning forventes at vokse i år på grund af vækst på TV 2 PLAY, mens omsætningen fra den traditionelle tv-distribution ventes at blive på niveau med 2021. Omkostningerne forventes at stige med ti procent drevet af øgede investeringer i sportsrettigheder, fiktion og digitale aktiviteter. 2022 er et stort sportsår med høje omkostninger til vinter-OL, landsholdsfodbold og VM i fodbold.

Læs TV 2 Årsregnskabsmeddelelse – og se Årsrapport 2021 her.

 

Seneste nyt

18. maj 2022

Naja Nielsen er nyt medlem af TV 2s bestyrelse

Link til Naja Nielsen er nyt medlem af TV 2s bestyrelse
18. maj 2022

'Dag & nat' - ny dramaserie af Lone Scherfig med Sofie Gråbøl i hovedrollen

Link til 'Dag & nat' - ny dramaserie af Lone Scherfig med Sofie Gråbøl i hovedrollen
18. maj 2022

TV 2 udpeger forsvarskorrespondent

Link til TV 2 udpeger forsvarskorrespondent

Billede {0} af {1}