TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)

TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)

- Vores nye virkelighed startede 26. august 2020, og vi har knoklet for en bedre kultur lige siden

01. december 2021;
Af: Michael Hansen, TV 2 Kommunikation

TV 2s direktør og TV 2s bestyrelsesformand kommenterer arbejdet efter MeToo-debatten i 2020 og nu: ”Vi har taget hånd om konkrete sager og insisterer på en sund kultur. Sexisme er et strukturproblem i samfundet, og sådan skal det håndteres.”

- Jeg vil gerne anerkende og takke kvinderne, der stiller sig frem i dokumentaren. Det er en vigtig historie at få frem, og det har ikke været let. Udsendelsen bekræfter mig i, at det var en rigtig beslutning at igangsætte en advokatundersøgelse for at komme til bunds i sager om krænkende adfærd på TV 2. Det giver mig heldigvis også anledning til igen at understrege, at vi på TV 2 tager vores kultur meget alvorligt, og at vi har arbejdet med det her igennem længere tid. Sagen er jo, at TV 2s nye virkelighed begyndte 26. august 2020 med Sofie Lindes tale, og at vi har knoklet for en bedre kultur i nu 15 måneder.

Det siger TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, om den debat og det arbejde, som i høj grad har præget TV 2 siden eftersommeren 2020 og nu igen aktualiseret af mandagens dokumentar ’MeToo: Sexisme bag skærmen’.

Kort tid efter Sofie Lindes tale indledte Anne Engdal Stig Christensen møder med flere grupper af kvindelige ansatte, og 22. september sidste år åbnede TV 2 en stor advokatundersøgelse, hvortil både nuværende og tidligere medarbejdere kunne lave indberetninger. Advokatundersøgelsen, der var færdig i slutningen af 2020, medførte 14 indberetninger, hvoraf fem havde ansættelsesmæssige konsekvenser.

- De overgreb, der fylder mest i dokumentaren, fandt sted i perioden 2000-2003, men der er en arv, der trækker tråde frem til i dag. Den arv skal vi have ryddet op i. Det er et langt, sejt træk for os og for andre virksomheder, der arbejder med at ændre en kultur i dele af organisationen eller hele virksomheden. Selv om meget er koncentreret om nyhedsafdelingen, har vi valgt på TV 2 at involvere hele virksomheden i et kulturarbejde, der skal sikre, at alle ved, hvad ’normalen’ er: En arbejdsplads, hvor samarbejdet er baseret på tillidsfuld dialog og en grundfæstet tryghed. Alle går ihærdigt til denne opgave på TV 2, og det er jeg stolt over at opleve, siger Anne Engdal Stig Christensen.

Høje ambitioner på både indholdet og på at skabe den sunde kultur
I efteråret 2020 igangsatte TV 2 et kulturarbejde i hele koncernen og med særlige initiativer lokalt, herunder fokus på den hårde tone i TV 2s nyhedsafdeling.

- Lige så ihærdigt vi hver dag arbejder med vores faglighed og vores produkt, lige så ambitiøse skal vi være i forhold til at skabe en sund kultur og en ordentlig måde at være og arbejde sammen på. På TV 2 skal vi passe på alle vores ansatte, og hos TV 2 går vi – den nuværende ledelse – målrettet efter en vedvarende forbedring af vores måde at være sammen på. Til trods for at vi via en dokumentarserie igen bliver epicenter for #MeToo-debat, vil vi insistere på at kigge frem og diskutere ligestilling, ligeværd og fælles kultur på et generelt niveau – til gavn for vores fælles arbejdsplads, siger Anne Engdal Stig Christensen.

Det omfattende kulturarbejde for hele organisationen har skabt en fælles arbejdspladsvision og konkrete tiltag i forhold til ledelse, nye medarbejdere samt ligestilling og mangfoldighed. Blandt de mange initiativer er en konkret politik om krænkende handlinger, et fælles ledelsesgrundlag for hele huset, obligatoriske kurser for alle ledere (og senere for alle medarbejdere) i forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, et nyt onboarding-forløb for alle nye medarbejdere, ekstra information om TV 2s whistleblowerordning samt – i nyhedsafdelingen – kurser i at give god og konstruktiv feedback, dialogmøder med fast frekvens og en samlet kultur- og strategidag for alle medarbejdere i Nyhederne.

- Kulturarbejdet har på forskellige måder været en del af hverdagen for medarbejdere og ledere rundt i virksomheden, selv om coronaen har vanskeliggjort det. TV 2s medarbejdere fortjener tak for, at de – uanset den uro, som den omfattende MeToo-debat naturligt har medført – hver dag går på arbejde for at gøre en forskel. Der er højt engagement, og derfor er jeg helt tryg ved, at vi kommer igennem denne udviklingsrejse på en god måde, siger Anne Engdal Stig Christensen.

Efter at dokumentaren er sendt, og TV 2 dermed har fået viden om indholdet og de medvirkende i programmet er, har TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, og TV 2s nyhedsdirektør, Ulla Pors, på TV 2s vegne undskyldt over for de medvirkende kvinder i dokumentaren og takket for deres mod til at stå frem. I forbindelse med interviewet til dokumentaren havde Ulla Pors ikke kendskab til indholdet, ud over at hun var orienteret om, at de medvirkende personer kom fra nyhedsafdelingen.

TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann, (Foto: Jens Wognsen / TV 2)

TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann, (Foto: Jens Wognsen / TV 2)

”En af de danske medievirksomheder, som har arbejdet mest seriøst og intensivt med MeToo”
Også TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann, er klar med en undskyldning til de medvirkende kvinder efter det store, ledelsesmæssige svigt på TV 2 i fortiden.

- På trods af, at de store svigt er sket længe før min formandsperiode, vil jeg gerne undskylde på TV 2s vegne. Det var med forfærdelse, jeg hørte historierne fra kvinderne i dokumentaren. Det rørte mig dybt, og jeg kan kun inderligt beklage, at man ikke var i stand til at beskytte disse kvinder i deres tid på TV 2. Det har aldrig været i orden at bruge sin position til at udnytte eller undertrykke andre, siger Jimmy Maymann og fortsætter:

- Som jeg allerede sagde i eftersommeren 2020, er det vores ansvar at sikre, at forholdene nu og i fremtiden giver folk en tryghed for, at TV 2 er en arbejdsplads, hvor man ikke har ondt i maven, når man møder på job. Det betød, at vi allerede dengang sammen med TV 2s ledelse lagde konkrete planer, som skal sikre, at TV 2 altid skal være en af Danmarks mest attraktive, udviklende og trygge arbejdspladser. Det er derfor med stor tilfredshed, at vi i bestyrelsen har kunnet mærke, at ledelsen har arbejdet meget seriøst med at gøre op med den usunde kultur, som prægede dele af TV 2 i en årrække.

Jimmy Maymann fortæller, at TV 2s ledelse har været intenst engageret i kulturarbejdet gennem 15 måneder, og at direktionen løbende og grundigt har orienteret bestyrelsen.

- TV 2 er i min optik en af de danske medievirksomheder, som har arbejdet mest seriøst og intensivt med MeToo og sexisme siden eftersommeren 2020. Der er sat en lang række initiativer i verden, som viser vejen frem for TV 2, og jeg har fuld tillid til direktionens arbejde også på dette område. Vi er fuldt bevidste om, at dette er et langt sejt træk, men vi er kommet langt, siden arbejdet begyndte, og vi forventer, at vi sammen med alle vores dygtige medarbejdere kan bruge dette til at rykke tættere sammen, ændre kulturen og skabe en sund arbejdsplads med plads til alle, siger Jimmy Maymann.

------------

Læs også: TV 2s direktør: - Det var var rigtigt at igangsætte en advokatundersøgelse. Men vi skulle have handlet tidligere.

 

 

Billede {0} af {1}