Nævn: TV 2 opfylder sin public service-forpligtelse

Fra TV 2s nyhedsstudie på Kvægtorvet i Odense. TV 2 udsendte i 2020 flere nyhedsudsendelser end nogensinde tidligere. (Foto: Agnete Schlichtkrull / TV 2)

Fra TV 2s nyhedsstudie på Kvægtorvet i Odense. TV 2 udsendte i 2020 flere nyhedsudsendelser end nogensinde tidligere. (Foto: Agnete Schlichtkrull / TV 2)

Radio- og tv-nævnet har godkendt TV 2s public service-redegørelse for 2020, som – blandt andet på grund af corona – fortæller om rekordmange nyhedsudsendelser på TV 2s hovedkanal.

TV 2 opfyldte igen i 2020 de public service-krav, som stationen skal leve op til. Det konkluderer Radio- og tv-nævnet i sin udtalelse om TV 2s seneste public service-redegørelse, hvor det blandt andet hedder:

”Radio- og tv-nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af TV 2s public service-redegørelse for 2020, at TV 2 opfylder public service-tilladelsens krav. Radio- og tv-nævnet finder, at redegørelsen giver et fyldestgørende og retvisende billede af TV 2s programudbud og danskernes brug heraf i 2020.”

Som i tidligere år nævner Radio- og tv-nævnet, at det ikke er muligt endeligt at konkludere på de forpligtelser, der er formuleret som et årligt gennemsnit over hele tilladelsesperioden, der strækker sig fra 2019-2023. Det drejer sig primært om TV 2s forpligtelse til at engagere sig i danske spillefilm, kortfilm og dokumentarfilm.

I public service-redegørelsen fortæller TV 2 blandt andet om andelen af dansksprogede programmer (rekord i 2020), om antallet af nyhedstimer (også rekord i coronaåret 2020), om fordelingen af programtyper på TV 2s hovedkanal samt om tekstning, livetekstning og tegnsprogstolkning på TV 2.

Tabellen viser procentfordelingen af de forskellige programtyper på kanalerne TV 2, DR1, TV3 og Kanal 5 i 2020. Tabellen viser, at nyheder, aktualitet og oplysning udgjorde tilsammen 67 procent af TV 2s programflade i 2020. (Kilde: Seer-Undersøgelsen i Danmark / TV 2s public service-redegørelse 2020)

Tabellen viser procentfordelingen af de forskellige programtyper på kanalerne TV 2, DR1, TV3 og Kanal 5 i 2020. Tabellen viser, at nyheder, aktualitet og oplysning udgjorde tilsammen 67 procent af TV 2s programflade i 2020. (Kilde: Seer-Undersøgelsen i Danmark / TV 2s public service-redegørelse 2020)

Rekordmange nyhedstimer på TV 2 i 2020

TV 2s nyeste public service-redegørelse viser blandt andet, at TV 2 sendte rekordmange nyheder i coronaåret 2020, og at det større tilbud med dansk indhold på TV 2s hovedkanal sikrede både flere tv-seere og flere brugere på TV 2 PLAY.

Af public service-redegørelsen fremgår også, at en meget stor andel – 67 procent – af TV 2s programbud består af nyheder, aktualitet, debat samt oplysning og kultur. Hertil kommer, at tre procent af programfladen udgøres af de regionale udsendelser på TV 2s hovedkanal.

Andelen af udenlandsk fiktion på TV 2 er – ligesom i 2019 – på det laveste niveau nogensinde og udgør 12 procent af programtimerne. Til sammenligning står udenlandske film og serier for 33 procent af DR1-sendefladen og i omegnen af 50 procent af programtimerne på både TV3 og Kanal 5.

Billede {0} af {1}