TEKSTER OG TEGN

 

Løbende udvidelse af tekstningen på TV 2
TV 2 har gennem de senere år løbende udvidet omfanget af tekstning og livetekstning, og på dette site kan du læse om TV 2s brug af tekstning, talegenkendelsesteknologi, tegnsprogstolkning mv.

Det er alene TV 2s hovedkanal, som ifølge TV 2s public service-tilladelse er forpligtet til at tilbyde tekstning af danske programmer. TV 2 har efterfølgende besluttet, at også danske udsendelser på TV 2 CHARLIE skal tekstes via tekst-tv. Herudover tekster f.eks. TV 2 CHARLIE, TV 2 FRI og TV 2 ZULU, når et program, der tidligere har været sendt på TV 2 og er tekstet, genudsendes på en af disse nichekanaler.

TV 2s hovedkanal tekster langt de fleste af sine programmer, herunder førstegangsudsendelser og liveprogrammer. Undtaget fra kravet om tekstning er dog direkte debatudsendelser, hvis der på grund af dialogens karakter ikke kan opnås en acceptabel kvalitet af tekstningen, samt direkte sportstransmissioner, koncertoptagelser, trailere og reklamer.

TV 2 (og TV 2s øvrige kanaler) tekster naturligvis altid udenlandske programmer.

Tekstning af programmer på TV 2 PLAY
På TV 2 PLAY er det muligt at tilvælge tekstning af aktuelle, danske TV 2- og TV 2 CHARLIE-programmer, når man ser TV 2 PLAY via iOS (inkl. Chromecast og AirPlay) eller AppleTV. Tekstningen vil senere blive udrullet på web, Android og Smart TV.

Underteksterne vil kunne tilvælges, uanset om man ser de aktuelle, tekstede TV 2- og TV 2 CHARLIE-programmer live eller on demand. Når der er tekster til rådighed, vil det være markeret i menubjælken i afspilleren på TV 2 PLAY med tekstningssymbolet [=], som er kendt fra tv.

På udenlandske programmer på TV 2 PLAY vil der automatisk være tilføjet undertekster.

 

Forskellige typer af tekstning

  1. Tekstning af film og udenlandske programmer.
  2. Tekstning af udenlandske indslag i Nyhederne og sportsudsendelser.
  3. Tv-tekstning. Tekstning af danske færdigproducerede programmer. Tekstningen på TV 2s hovedkanal vælges via tekst-tv på side 399. Fra januar 2017 har tekstningen fået nye sidenumre på TV 2s nichekanaler, så tekstning på TV 2 CHARLIE findes på side 398, TV 2 FRIs tekstning på side 397 og TV 2 ZULUs tekstning på side 396.
  4. Livetekstning (for f.eks. døve og hørehæmmede) er tekstning af direkte programmer via det såkaldte TTT-system (Tale-Til-Tekst). Denne tekstning, som alene foregår på TV 2s hovedkanal, vælges via tekst-tv på side 399.

Livetekstning på TV 2s hovedkanal
Der er mange, der kan have glæde af tekstning og livetekstning. Det gælder naturligvis de cirka 800.000 hørehæmmede i Danmark - men også mange andre.

Er der er støj i lokalet, tales der utydeligt i et program, eller forstår du ikke dansk godt nok til at kunne følge med, så kan du have gavn af både ttv-tekster og livetekster.

Endelig kan det være, at du af andre grunde - f.eks. af hensyn til andre i stuen - ikke ønsker at have lyd på dit tv. Ovenover kan du se filmen om, hvordan vi livetekster på TV 2.

Hvad livetekstes?
Følgende programmer livetekstes på TV 2s hovedkanal:

  • Alle nyhedsudsendelser inklusive sportsnyheder og vejrudsigter døgnet, ugen og året rundt - bortset fra de natlige udsendelser kl. 04.00-05.55 og nyhedsudsendelsen klokken 06.00-06.20.
  • 'Go' morgen Danmark' på hverdage og i weekenden.
  • 'Go' aften Danmark'.
  • 'Knæk Cancer Live' og en række andre programmer, der sendes direkte.
  • 'Station 2 Efterlyst' livetekstes, når programmerne sendes direkte.
  • TV 2 livetekster også direkte transmissioner af f.eks. breaking news, valgprogrammer, politiske debatter og pressemøder, direkte kongelige begivenheder og store internationale begivenheder.

I forbindelse med livetekstning kan det ikke undgås, at der opstår en lille forsinkelse, før ordene kommer på skærmen. Forsinkelsen ligger typisk på fire-seks sekunder og vil aldrig kunne elimineres. 

Forsinkelsen på tekstning i TV 2s nyhedsudsendelser om eftermiddagen og om aftenen – i 2019 klokken 17.00, 18.00, 19.00 og 21.30 på hverdage – er dog reduceret væsentligt, da det til disse udsendelser er muligt på forhånd at klargøre studieværternes op- og nedlæg samt speak til de fleste indslag, således at teksterne kan påtrykkes samtidig med det sagte. Dette er også blevet muligt ved nyhedsudsendelserne i morgenfladen, hvor op- og nedlæg – i det omfang, det er muligt – redigeres på forhånd og påtrykkes synkront med talen under udsendelse.


Sådan foregår livetekstning via Tale-Til-Tekst-systemet
Tekstningen via TTT-systemet foregår på den måde, at den tale, som siges i et tv-indslag, bliver speaket i redigeret form af liveteksteren, hvis stemme TTT-systemet kender særdeles godt. Det er denne tale fra TV 2s livetekster, som systemet skal genkende, og som udskrives som tekster på tv-skærmen.

• Mikrofonen omdanner det, som liveteksteren siger, til et analogt signal og lægger det i computerens lydkort.
• Signalet konverteres til en strøm af digitale data (010001111), som er det sprog, computeren forstår.
• Herefter kommer talegenkendelses-softwaren ind i billedet: Den akustiske model analyserer lydene fra stemmen og omdanner dem til fonemer, som er de mindste lydenheder, der findes i sproget (det danske sprog indeholder 37 fonemer).
• Den akustiske model fjerner støj og anden information, der ikke skal bruges.
• Fonemerne sættes op imod de tilgængelige ord i ordbogen. På dette tidspunkt er systemets talegenkender stadig ikke sikker på, hvad liveteksteren har sagt.
• Denne usikkerhed behandler softwaren ved at benytte en sandsynlighedsberegning: Altså hvor stor er sandsynligheden for, at f.eks. ordet ’hund’ kommer efter ordet ’hans’ og før ordene ’hedder Bulder’.
• Først efter denne proces tager talegenkenderen beslutning om, hvad der skal stå – og teksten udskrives på skærmen.
• Da genkendelsen afhænger af de ord, der findes i ordbogen, er det vigtigt at holde contexten (dvs. ordbogen opdateret med alle de ord og navne, systemet skal kunne genkende, p.t. ca. 175.000 aktive ord og egennavne) og i visse tilfælde er det også nødvendigt at tune contexten med tekster, som passer til det, der skal tekstes, f.eks. nyheder, kongelige begivenheder, talkshows mv. 

TV 2 redegør i de årlige public service-redegørelser for arbejdet med talegenkendelsesteknologi, tekstning, tegnsprogstolkning og eventuelt andre nye teknologier i forhold til kravene i TV 2s public service-tilladelse.

I løbet af medieforligsperioden 2019-2023 sker der udvidelse af TV 2s tilgængelighedstilbud. Du kan læse TV 2s public service-tilladelse her.

 

 

Markering af undertekster
Når der er mulighed for at hente undertekster til et dansksproget program, markeres det på skærmen og i programoversigter med [=] - en ny markering, der er indført af DR og TV 2.

Hvis du gerne vil have undertekster på tv-skærmen på de danske programmer, skal du holde øje med tegnet [=] fremover. Symbolet kan ses som et billede på to linjers tekstning på tv-skærmen.

 

 

Hvorfor mangler der tekster på TV 2?
Der er altid danske tekster på film, serier og på alle andre udenlandske programmer på TV 2, og denne tekstning fungerer fint sammen med tekstningen (herunder livetekstningen) af danske programmer via tekst-tv.

TV 2 sender ikke længere de såkaldte DVB-subtitles. Alle distributører modtager efter ønske udenlandske programmer med indbrændte undertekster.

Danske programmer sendes i videst muligt omfang med undertekster via tekst-tv side 399.

På TV 2 bliver Nyhederne 18.00 og Nyhederne 19.00 tegnsprogstolket på alle ugens dage.

Ordblind eller svagsynet?
Hvis du er ordblind eller svagsynet, er der flere måder, du kan få hjælp. Udlændinge kan også få gavn af disse muligheder.

Vidste du, at du kan få teksten læst op fra vores website via et lille værktøj, du kan downloade her?

Har du svært ved at læse tekst-tv på dit tv, kan du se tekst-tv på nettet her

Husk, at du også kan forstørre teksten på din pc.

 

Tegnsprogstolkning
På TV 2 bliver Nyhederne 18.00 og Nyhederne 19.00 tegnsprogstolket via Tegnsprogskanalen. Kanalen findes på digitalt tv - både på antenne- og kabel-tv. Læs mere her eller følg Facebook-gruppen Tolkede nyheder på Tegnsprogskanalen.

Efter ønske fra brugerne af Tegnsprogskanalen har TV 2 valgt at variere tegnsprogstolkningen af TV 2-programmer, så tolkningen omfatter både en nyhedsudsendelse (Nyhederne 19.00) og et journalistisk magasinprogram, nemlig 'Go' aften Danmark'.

 

 

Relevante links
Når der etableres ekstra tekstning af programmer, eller hvis der skulle være tekniske problemer med tekstningen, opdaterer TV 2 med nyheder og særlig brugerinformation på nedenstående Facebook-side (siden administreres ikke af TV 2):

-----------

Læs mere om, hvordan det foregår, når Døvefilm tegnsprogstolker nyhedsudsendelser fra TV 2 og DR.