Valg på TV 2: Troværdighed og transparens i højsædet

TV 2s nyhedsdirektør, Mikkel Hertz. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)

Ved valgene til Folketinget og Europa-Parlamentet sætter TV 2 ekstra fokus på redelighed og transparens i journalistikken. Det sker gennem en række konkrete tiltag, bl.a. løbende lederartikler, der forklarer og uddyber de journalistiske valg, et særligt samarbejde med seernes redaktør og skærpet opmærksomhed på verifikation af information.

Valgkampen til Folketinget og Europa-Parlamentet er i fuld gang, og valgdækningen kører i højt gear med politisk debat på TV 2, TV 2 NEWS, TV2.DK og hos TV 2 Regionerne. Ved disse valg har TV 2 Nyhederne et særligt skærpet fokus på to kerneværdier, der i særlig grad skal kendetegne al TV 2s journalistik: Redelighed og transparens.

- Vi er meget opmærksomme på, at det landskab, som den politiske journalistik og debatten omkring politiske valg udspiller sig i, er forandret. Termer som fake news og clickbait samt reel bekymring for digitale angreb på den demokratiske proces via systematisk misinformation er blevet en del af den danske virkelighed. Derfor er troværdig, transparent nyhedsformidling afgørende for samfundet og for demokratiet – og nok vigtigere end nogensinde før, siger TV 2s nyhedsdirektør, Mikkel Hertz, og uddyber:

- Under et valg, når tempoet i nyhedsdøgnet og den politiske debat er højest, og internettets ekkokamre indimellem runger af alternative facts, er der risiko for, at der sættes spørgsmålstegn ved mediernes fakta og motiver. For et nyhedsmedie er det værste, der kan ske, hvis vores troværdighed mindskes. Derfor sætter vi i hele vores valgdækning ekstra fokus på at gøre os fortjent til den tillid, som danskerne i høj grad viser TV 2, bl.a. ved at være transparente omkring vores journalistiske valg og ved at vise, at vi arbejder fair og balanceret.

Transparens som nøglekriterium
Mere konkret sætter TV 2 Nyhederne ind med en række tiltag, der skal sikre gennemskuelighed om de formidlingsmæssige valg og gøre det tydeligt, at man dækker valgene og partierne redeligt og uden bias.

Alle programmer og formater vurderes op mod de to nøglekriterier, redelighed og transparens samt hvorvidt de understøtter TV 2s troværdighed. Desuden vil nyhedsledelsen løbende udkomme med lederartikler – såkaldte editorials – på nyheder.tv2.dk, der beskriver og uddyber de journalistiske valg.

- Det handler om øget gennemsigtighed og om at forklare, hvorfor vi bringer en særlig debat eller prioriterer en bestemt historie. Vi kan se, at det fungerer og modvirker shitstorme, når vi åbent og tydeligt forklarer, hvad vi gør, pointerer Mikkel Hertz og fortsætter:

- TV 2s grundlæggende forpligtelse er oplysning. Vi leverer troværdig oplysning til brugerne, så de på et velinformeret grundlag kan reflektere, træffe beslutninger og deltage i samfundet og udviklingen af det. Det gælder ikke mindst, når der er valg. Vores ønske er i bund og grund at bevare den solide tillid, danskerne har til TV 2 som nyhedsmedie og blive set som det, vi faktisk er: Journalister, der passer vores job og arbejder for at fortælle danskerne om væsentlige samfundsforhold uden bias eller skjulte agendaer.

Læs den første editorial her: Sådan dækker vi valget: TV 2 har et særligt ansvar

Under valgkampen er der sat redaktionelle kræfter af til styrket moderation af debatter på TV 2s sociale medier, og TV 2 Nyhedernes redaktionelle ledelse holder løbende møder, hvor man vurderer balancen i journalistikken. Ikke mindst er der i forbindelse med valgene til Folketinget og Europa-Parlamentet etableret et særligt samarbejde med seernes redaktør hos TV 2, hvor man i fællesskab behandler aktuelle henvendelser eller klager vedrørende valgdækningen, som seernes redaktør modtager.

- Under valg er kampen om opmærksomhed intens, og der er betragtelige professionelle ressourcer kastet ind i at fremme partiernes dagsordener. Vi vil gerne undgå, at man misbruger os for at få opmærksomhed eller for at vride debatten til egen fordel gennem beskyldninger om eksempelvis fake news, siger Mikkel Hertz.

Fra traileren om TV 2s dækning af folketingsvalget 2019. (Foto: TV 2 Marketing)

Bekæmper digital misinformation
Ikke mindst digitalt har man på TV 2 sikret sig, at man er klar til at bekæmpe fake news. Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har før folketingsvalget meldt ud, at man anser det for ”meget sandsynligt”, at fremmede magter vil forsøge at påvirke det danske valg. Hér er bevidst spredning af falske historier en trussel ligesom anonyme SoMe-sider, der foregiver at være neutrale informationsformidlere.

TV 2 har derfor et forhøjet beredskab med fokus på verifikation af information. Det er strengt taget ting, man allerede gør i forvejen – men nu med ressourcerne til at gøre dem endnu hurtigere og grundigere.

- Det er vores klare mål, at vi ikke er med til at sprede falske oplysninger; at vi altid kender afsenderen af oplysninger, at vi begrænser fejl så meget som overhovedet muligt, og at vi afstår fra at bringe vurderinger, der strengt taget blot er folks holdning. Privatpersoner vil altså ikke blive stillet igennem eller citeret fra Twitter i livedebatter, partilederrunder etc., forklarer Mikkel Hertz og peger på, at noget så relativt elementært som fejlretning er vigtigt for troværdigheden.

Færre fejl, mindre tempo
- Generelt kunne medierne være endnu bedre til at rette fejl. På TV 2 retter vi fejl, så snart vi opdager dem - men det er uundgåeligt, at der sker fejl ind imellem. Og på TV2.DK har vi gennem de seneste år skåret markant ned på antallet af daglige artikler, fordi en del historier tidligere var for tynde og kulørte, og fordi der var for mange fejl i artiklerne. Nu har vi udviklet TV2.DK til et site, som matcher det, vi gerne vil være – med flere substanshistorier og færre fejl. Og dét har brugerne honoreret med en klar stigning i trafik trods de færre historier.

Indsatsen handler grundlæggende om, at TV 2 som public service-medie både vil holde danskerne opdateret og have styr på alle fakta:

- Danskerne regner med, at vi er der først – og det er vi ofte. Men vi skal og vil ikke være hurtigst for enhver pris. Vi skal bygge på sandhed og dokumentation, og hurtighed må ofte komme i anden række, ikke mindst når det drejer sig om historier af særlig væsentlighed for samfundet – f.eks. vores folkestyre og valgproces, siger Mikkel Hertz.

-------

Læs også:

Valg på TV 2: Tættere på vælgernes møde med politikerne

TV 2 inviterer til Valgfolkemøde på Kvægtorvet

TV 2 NEWS giver dig valg i døgndrift