Nævn: TV 2 opfylder ”til fulde” sin public service-forpligtelse

TV 2 sendte sidste år flere timers nyhedsudsendelser end tidligere. Stigningen skyldtes blandt andet, at 2017 var det første hele år med de udvidede 18 Nyhederne, som TV 2 indførte i august 2016, og som betød, at TV 2 nu har tre hovednyhedsudsendelser i aftenfladen på hverdage. TV 2s faste vært på 17 Nyhederne og 18 Nyhederne er Karin Cruz Forsstrøm. (Arkivfoto: Per Arnesen / TV 2)

Radio- og tv-nævnet har godkendt TV 2s public service-redegørelse 2017, der blandt andet viser, at TV 2 sidste år sendte flere timers nyhedsudsendelser end nogensinde tidligere.

TV 2 opfyldte igen i 2017 de public service-krav, som stationen skal leve op til. Det konkluderer Radio- og tv-nævnet i sin udtalelse om TV 2s seneste public service-redegørelse, hvor det blandt andet hedder:

"Radio- og tv-nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af TV 2’s public service-redegørelse for 2017, at TV 2 til fulde opfylder public service-tilladelsens krav. Radio- og tv-nævnet finder, at redegørelsen giver et fyldestgørende og retvisende billede af TV 2’s programudbud og danskernes brug heraf i 2017."

TV 2 har i den gældende public service-tilladelse 2015-2018 en filmforpligtelse, og opfyldelsen af denne forpligtelse opgøres først efter udgangen af 2018.

TV 2s public service-forpligtelse omhandler herudover bl.a. nyhedsudsendelser, dansk dramatik, tekstning af danske programmer (herunder tekstning af direkte udsendelser) samt dialog med lytter- og seerorganisationerne.

Rekordhøjt antal nyhedstimer
TV 2 offentliggjorde sin public service-redegørelse i foråret, og heraf fremgik blandt andet, at TV 2 i 2017 fortsatte sit fokus på at tilbyde seerne dansk tv og omfattende nyhedsdækning.

21 procent af TV 2s programmer bestod i 2017 af landsdækkende nyhedsudsendelser, og mellem klokken 17 og midnat var andelen 15 procent – det højeste nogensinde for en dansk hovedkanal. 

Stigningen skyldtes blandt andet, at 2017 var det første hele år med de udvidede 18 Nyhederne, som TV 2 indførte i august 2016, og som betød, at TV 2 nu har tre hovednyhedsudsendelser i aftenfladen på hverdage. I de nævnte procenttal indgår hverken sportsnyheder eller regionale nyheder. 

Sidste år udgjorde dansksprogede timer 71,6 procent af hovedkanalens samlede programflade - igen eksklusive de regionale nyhedsudsendelser. Det er den næsthøjeste dansksprogede andel på TV 2 nogensinde.

Læs mere om TV 2s public service-redegørelse og antallet af nyhedstimer og dansksprogede timer her - og se selve public service-redegørelsen her.

Læs hele Radio- og tv-nævnets udtalelse her.