Historisk rekord for tv-nyheder

Sådan har antallet af nyhedstimer mellem klokken 6.00 om morgenen og frem til midnat udviklet sig på TV 2s hovedkanal siden 2013. Timetallene omfatter alene landsnyhedsudsendelser. (Kilde: TV 2s public service-redegørelser / Kantar Gallup)

21 procent af TV 2s programmer bestod i 2017 af landsdækkende nyhedsudsendelser, og mellem klokken 17 og midnat var andelen 15 procent – det højeste nogensinde for en dansk hovedkanal. I 2017 sendte TV 2s kanaler herudover flere dansksprogede udsendelser end tidligere.

Af Michael Hansen, TV 2 Kommunikation

TV 2 har netop offentliggjort sin public service-redegørelse for 2017, og heraf fremgår bl.a., at 21 procent af TV 2 hovedkanalens programflade i 2017 – svarende til 1.531 timer – bestod af nyhedsudsendelser. Det et det højeste antal og den højeste andel nogensinde på en dansk hovedkanal.

I tidsrummet mellem klokken 17 og midnat var den tilsvarende andel 15 procent, og også dette er rekord for en dansk hovedkanal. Stigningen skyldes bl.a., at 2017 var det første hele år med de udvidede 18 Nyhederne, som TV 2 indførte i august 2016, og som betød, at TV 2 nu har tre hovednyhedsudsendelser i aftenfladen på hverdage. I de nævnte timetal og andele indgår hverken sportsnyheder eller regionale nyheder. 

En så høj andel af nyhedsudsendelser på en hovedkanal er - både i dansk og internationalt perspektiv - en usædvanligt stærk prioritering af nyheder.

- Nyheds- og aktualitetsdækning er en kerneopgave for TV 2. Vores grundlæggende forpligtelse er oplysning til seere og brugere, så de på et velinformeret grundlag kan reflektere, træffe beslutninger og deltage i samfundet og udviklingen af det, siger TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup, og fortsætter:

- Udbuddet af nyheder på talrige platforme er større end nogensinde tidligere, og også fake news, forvrængninger og såkaldt clickbait er blevet en del af vores virkelighed. I denne situation er troværdig, professionel nyhedsformidling afgørende for samfundet - og formentlig vigtigere end nogensinde.

TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)

Stigende seertilslutning til TV 2 Nyhederne
Ud over et rekordstort udbud af nyheder oplevede TV 2 i 2017 også fremgang i forbruget af nyhedsudsendelserne, selv om eksperter i flere år har forudsagt tv-nyhedernes snarlige død. 

TV 2s nye public service-redegørelse viser, at danskerne i 2017 brugte en større andel af deres TV 2-sening på netop nyheder end i de seneste mange år. Alle TV 2s nyhedsudsendelser i aftenfladen havde i 2017 fremgang i seertilslutning.

TV 2s fokus på nyheder understreges yderligere, hvis man medregner sportsnyheder og regionale nyheder i den samlede nyhedsdækning, som f.eks. ville udgøre 28 procent af programsendetiden mellem klokken 17.00 og midnat.

TV 2s kanaler har øget af mængden af dansksproget indhold i hvert af de senere år. Den mest markante stigning skete i 2015, hvor TV 2 SPORT erstattede TV 2 FILM i TV 2s kanalportefølje. (Kilde: Kantar Gallup)

Ny rekord for dansksproget tv
Også på området for dansksproget tv bød 2017 på en ny rekord for TV 2-familien. TV 2s kanaler sendte sidste år 24.361 timer dansksproget tv – cirka 350 timer flere end i 2016.

Det er tredje år i træk, at TV 2-familien leverer det største udbud af dansksproget tv til seerne. Det er aldrig tidligere sket, at en mediekoncern har sendt så mange timers dansksproget tv, som TV 2-familien gjorde sidste år. 

TV 2s hovedkanal sendte i 2017 knap 5.000 timers dansksproget indhold svarende til 72 procent af programtimerne – den næsthøjeste andel nogensinde på hovedkanalen. Merete Eldrup ser tilbage på 2017 med tilfredshed, fordi TV 2 lykkedes med at skabe masser af relevant, dansksproget indhold af høj kvalitet.

- Et af de steder, hvor TV 2 i særlig grad rykkede sidste år, var på danske fiktionsserier. TV 2 har i de senere år udvidet sin produktion af danske fiktionsserier og sender flest nye fiktionstitler og -sæsoner til voksne, og 2017 blev vores hidtil største fiktions-år, siger Merete Eldrup og fortsætter:

- Generelt har dansksproget indhold vores allerstørste fokus. Vi vil tæt på danskernes liv, glæder, sorger, udfordringer og udvikling, og netop det danske indhold sikrer den nærhed, relevans og debat, vi ønsker med seere og brugere.

Sådan har andelen af dansksprogede programmer på TV 2s hovedkanal udviklet sig fra 2009 og frem til 2017, hvor andelen på 71,6 procent var den næst højeste nogensinde. Regionale programmer er ikke medregnet. (Kilde: TV 2s public service-redegørelser / Kantar Gallup)

Public service-redegørelsen er offentliggjort
I public service-redegørelsen 2017 fortæller TV 2 om opfyldelsen af hovedkanalens public service-forpligtelse.

Foruden dansksprogede programtimer og nyhedsudsendelser oplyser TV 2 bl.a. om dansk dramatik, om fordelingen af programtyper på TV 2s hovedkanal og danskernes sening og vurdering af disse samt om TV 2s dialog med befolkningen og med lytter- og seerorganisationerne. TV 2 redegør også for brugen af tekstning, livetekstning og tegnsprogstolkning på hovedkanalen, og antallet af tekstede timer på TV 2s hovedkanal var i 2017 på 3.619 timer – det højeste antal nogensinde.

----------