Generalforsamling: Et rigtigt godt 2018 for TV 2

TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann. (Foto: Jens Wognsen / TV 2)

På torsdagens generalforsamling glædede bestyrelsesformand Jimmy Maymann sig over, at TV 2 på samme tid har både stærk økonomi og stigning i seer- og brugertilslutning.

For TV 2 var 2018 er rigtigt godt år, hvor der var tilfredsstillende udvikling i både økonomi og seer- og brugertilslutning.

Det fastslog bestyrelsesformand Jimmy Maymann, da han torsdag 25. april på bestyrelsens vegne aflagde beretning på den ordinære generalforsamling i TV 2 DANMARK A/S.

- Det er en glæde at tage ordet på sådan en dag, hvor vi har positive ting at berette. Det gælder på det økonomiske område, og det gælder – meget vigtigt – for seertal og rækkevidden af forbruget af TV 2s tilbud, sagde Jimmy Maymann.

Tilfredsstillende økonomisk resultat i 2018
Jimmy Maymann omtalte i beretningen TV 2s økonomiske resultat (EBIT) på 301 mio. kr. i 2018, der var på niveau med all time high-året 2017 (305 mio. kr.). Resultatet var bedre end forventet ved årets start og skal ses i lyset af, at 2018 var et stort sportsår med væsentligt højere omkostninger til sportsprogrammer end året forinden.

I 2019 forventer TV 2 en omsætning lidt over niveauet for 2018 (2.866 mio. kr. i 2018) samt et resultat før finansielle poster (EBIT) på 225-250 mio. kr. (mod 301 mio. kr. i 2018).

- Med dygtige medarbejdere, velfungerende platforme og glade seere og brugere ser det godt ud for TV 2. Vi er kommet stærkt i gang med 2019, sagde Jimmy Maymann.

Stigende seerandele og mange brugere i 2018
TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere steg i 2018 til 39,1 procent – 1,2 procentpoint højere end i 2017. Alle TV 2s kanaler fastholdt eller havde fremgang i seerandele i deres respektive målgrupper.

TV 2 PLAY rundede sidste år 450.000 abonnementer, og i forbindelse med offentliggørelsen af den seneste årsrapport i marts 2019 offentliggjorde TV 2, at antallet af abonnenter nu er vokset til over 500.000.

- Samtidig er TV 2 hver dag i stand til at nå over én million brugere på de frit tilgængelige digitale platforme, tv2.dk og apps. TV 2 er en af de største digitale providere og formår at nå bredt ud i den danske befolkning, sagde Jimmy Maymann.

Hidtil højeste medarbejdertilfredshed
I sin beretning afleverede bestyrelsesformanden roser til TV 2s medarbejdere, og han glædede sig over, at medarbejderne også er glade for at arbejde hos TV 2. I 2018 realiserede TV 2 den højeste medarbejdertilfredshed i de ti år, hvor målingen er lavet.

- TV 2 har utroligt dedikerede, dygtige og kompetente medarbejdere, som vi i bestyrelsen har haft glæde af at møde mange af i det seneste år. Det betrygger mig i, at vi kan lykkes med at realisere vores ambitioner for TV 2s treårige strategiperiode, sagde Jimmy Maymann.

På generalforsamlingen genvalgtes formand Jimmy Maymann, næstformand Merete Lundbye Møller samt Bjørn Erichsen, Henrik Ravn, Sisse Fjelsted Rasmussen og Hermann Haraldsson til bestyrelsen, som herudover består af medarbejderrepræsentanterne Per Christiansen, Jørgen Badstue og Lisbeth Eskelund.

Efter generalforsamlingen holdt TV 2s bestyrelse møde, hvor kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019 blev offentliggjort. Læs mere om resultatet i 1. kvartal 2019 her.

-------

Læs også:
2018: Fremgang til TV 2s kanaler

Årsrapport: Tilfredsstillende 2018 for TV 2