Streaming i Danmark: Tre tendenser, der tegnede danskernes forbrug af streaming i 2023

15. januar 2024;
Af: TV 2 Kommunikation

Det danske streamingmarked er i fortsat udvikling med et uudtømmeligt katalog af indhold til folk i alle aldre og mange aktører, der kæmper side om side om danskernes tid. Det kan ses i danskernes medieadfærd og forbrug af levende billeder, der ændrer karakter. 2023 blev året, hvor streaming som distributionsform nåede nye højder, og hvor de danske public service-udbyderes streamingtjenester vippede Netflix af tronen som markedets største tidssluger.

I denne Streaming i Danmark-rapport kan du læse om tre af de vigtigste forbrugstendenser inden for streaming i Danmark i 2023 med afsæt i data fra Nielsen Seerundersøgelsen. Du kan blandt andet læse om, at udbredelsen og forbruget af indhold via streaming som distributionsform er stadigt stigende, at TV 2 Play er den største streamingtjeneste målt på tidsforbrug, og at streaming af lineært indhold fylder relativt mere i danskernes streamingforbrug end tidligere.

Om Streaming i Danmark 

Hos TV 2 Danmark følger vi markedsudviklingen og de danske streamere tæt, og vi deler løbende indsigterne med branchen, vores samarbejdspartnere og alle andre med interesse for det danske streamingmarked via rapporterne på Streaming i Danmark. Med afslutningen på af 2023 har vi nu to fulde år med streamingdata fra Nielsen Seerundersøgelsen. Det giver endnu bedre muligheder for at følge og sammenligne forbruget på tværs af de aktører, der gør sig gældende på det danske streamingmarked.   

Læs mere om formatet ’Streaming i Danmark’ her 

1. Streaming forbindes ofte med de internationale aktører, men i 2023 er det de danske distributørers skifte mod internetbaseret distribution af tv-indhold, der sammen med de danske public service-streamingtjenester sætter fart på udviklingen

I 2023 fortsætter tendensen til, at flere danskere ser indhold via streaming, hvor den gennemsnitlige ugentlige dækning i streamingmarkedet på tværs af lineært og on demand-forbrug er på 69 procent svarende til 3,9 mio. danskere (3+ år). Det er 3 procentpoint, svarende til lige under 200.000 danskere, mere end i 2022.

Det daglige tidsforbrug på streaming stiger også i 2023 sammenlignet med 2022 fra 65 til 74 daglige minutter per dansker i gennemsnit. Stigningen i forbruget er størst i årets tre første kvartaler.

Figur 1: Forbruget af streaming stiger i 2023 til 74 minutter dagligt per dansker.

Figur 1: Forbruget af streaming stiger i 2023 til 74 minutter dagligt per dansker.

- Størstedelen af stigningen i streamingforbruget og -dækningen i 2023 sammenlignet med 2022 skal findes i streaming via distributører, hvor YouSee er den største aktør, og hvor forbruget i høj grad er af indhold fra TV 2 og DR, siger Sofie Bruun, der er ansvarlig for Market & Audience Insight på TV 2, og fortsætter:

- Distributørernes fremgang på streaming skyldes dog især en ændring i det tekniske set-up hos distributørerne, hvor en større andel af forbruget fra begyndelsen af 2023 sker via en internetbaseret settopboks og derfor klassificeres som streaming i stedet for broadcast. Udviklingen i streamingforbruget via distributørerne skyldes altså ikke en markant adfærdsændring i de danske hjem, men snarere en ændring i den tekniske modtagelse af tv-indhold.

Denne ændring i modtagelsen af tv-indhold hos distributørerne skubber yderligere til udviklingen i aldersprofilen på streamerne i Danmark over mod det ældre segment. De seere, der før har anvendt distributørerne til at se tv på traditionel vis, har generelt en højere gennemsnitsalder end øvrige seere, og det er altså disse ældre seere – og særligt dem på 61+ år, der nu i stigende grad registreres som streamingseere.

- Der er dog også stigning i både ugentlig dækning og dagligt forbrug hos broadcasternes streamingtjenester, som danskerne samlet set dagligt bruger 1,5 minutter mere dagligt på i 2023. Udviklingen er særligt drevet af TV 2 Play og DRTV, siger Sofie Bruun, og fortsætter:

- De internationale streamingtjenester mister samlet set en smule dækning, men går lidt frem i tidsforbrug med knap et halvt minut dagligt i 2023 sammenlignet med 2022. Fremgangen skyldes særligt Disney+, mens Netflix, som er den største af de internationale streamingtjenester i Danmark, går tilbage på både ugentlig dækning og dagligt tidsforbrug.

Figur 2: Særligt streaming via distributører, men også broadcasternes streamingtjenester går frem i 2023. De internationale streamingtjenester ligger akkurat over niveauet i 2022, hvilket særligt skyldes fremgang i forbruget på Disney+.

Figur 2: Særligt streaming via distributører, men også broadcasternes streamingtjenester går frem i 2023. De internationale streamingtjenester ligger akkurat over niveauet i 2022, hvilket særligt skyldes fremgang i forbruget på Disney+.

2. Vi har kendt Netflix som den største streamingtjeneste i Danmark, men i 2023 vipper de danske public-service udbyderes streamingtjenester Netflix af pinden

Tidligere var vi vant til, at Netflix var markedets største streamingtjeneste i Danmark målt på tidsforbrug. I 2023 bruger danskerne imidlertid mere tid på at streame via public service-stationernes streamingtjenester end via Netflix. I 2023 er TV 2 Play derfor den største streamingtjeneste i Danmark, når vi ser bort fra streaming via distributører. Danskerne bruger dagligt 11,9 minutter på TV 2 Play i gennemsnit i 2023, hvilket er 1,4 minutter mere end i 2022. Stigningen i forbruget på TV 2 Play kommer både fra de yngre og de ældre seere. TV 2 Play er dog den streamingtjeneste, der har den største fremgang i dagligt tidsforbrug blandt de 21-30-årige på godt 2 minutter.  

DRTV følger lige efter TV 2 Play med 11,0 minutter og en stigning på 0,8 daglige minutter sammenlignet med 2022. Netflix, som i 2022 var markedets største streamingtjeneste, ligger nu på en tredjeplads med 10,8 minutter – et fald på lige knap ét minut sammenlignet med 2022. Det er særligt blandt de 21-40-årige, at forbruget er faldet på Netflix.

Figur 3: Når der ses bort fra streaming via distributører, er TV 2 Play den største streamingtjeneste i Danmark i 2023 målt på dagligt tidsforbrug. Herefter følger DRTV og Netflix.

Figur 3: Når der ses bort fra streaming via distributører, er TV 2 Play den største streamingtjeneste i Danmark i 2023 målt på dagligt tidsforbrug. Herefter følger DRTV og Netflix.

Programtoplisten for DR og TV 2 er præget af nye danske fiktionsserier. Årets mest sete serier er nemlig TV 2s julekalender ’Valdes Jul – Skovens Vogter’ og thrillerserien ’Oxen’ begge med 1,3 mio. seere på tværs af broadcast og streaming (inklusiv genudsendelser) fra premieren og frem til årets afslutning. Med i top-10 finder vi desuden blandt andet ’Den store Bagedyst’ og fiktionsserien ’Huset’, begge fra DR samt TV 2s nye underholdningsformat ’Forræder’ og TV 2-dokumentaren ’Balladen om kolonihaven’.

Også sport har i årets løb trukket mange seere til skærmene. VM-håndbold i årets begyndelse nåede årets højeste sportsseertal. De to mest sete kampe med 1,5 mio. seere var på TV 2 og foregik mellem hhv. Spanien og Danmark og Egypten og Danmark.

3. Streaming forstås ofte som on demand-forbrug, men i 2023 stiger det lineære streamingforbrug relativt mere

I 2023 udgør lineært forbrug, det vil sige forbrug af tv-indhold på det tidspunkt, som indholdet er programsat til på en given kanal, 29 procent af det totale forbrug i streamingmarkedet. Dette er en relativt stor andel, taget i betragtning af, at det kun er broadcasternes streamingtjenester, samt streaming via distributører, der tilbyder lineær streaming. Andelen er dertil steget på 4 procentpoint sammenlignet med 2022. Stigningen i det lineære streamingforbrug skyldes særligt skiftet mod internetbaseret distribution af tv-indhold hos distributørerne, hvor omkring 2/3 af forbruget er lineært. Broadcasternes streamingtjenester har dog også et større forbrug af lineær streaming i 2023 sammenlignet med 2022. Det er særligt TV 2 Play, der står for stigningen i det lineære forbrug her.

På TV 2 Play udgør lineær streaming 38 procent af det samlede forbrug på tjenesten i 2023 på tværs af alle abonnementstyper. På DRTV er 23 procent af forbruget lineært.

Begrebsforklaring

Hvad er lineær streaming?

Sening af tv-indhold kan foregå via traditionelt distribueret tv eller som streaming via en streamingtjeneste eller distributør. Der skelnes mellem, om indholdet streames on demand – når man selv vælger tidspunkt – eller lineært på det tidspunkt, som indholdet er programsat til på en given kanal. Lineær streaming betyder altså, at indholdet streames via tv-kanaler eller event-kanaler på en streamingtjeneste eller via en distributør, som eksempelvis YouSee Play.

Hvad er streamingmarkedet?

I Streaming i Danmark udgivet af TV 2 Danmark defineres streamingmarkedet som alle streamingtjenester fra broadcastere i Danmark, internationale streamingtjenester, distributører samt andre lokale streamingtjenester. Streaming via sociale medier, herunder bl.a. YouTube og Twitch defineres ikke som en

del af streamingmarkedet i denne sammenhæng. Såkaldt ukendt streaming, som registreres i Seerundersøgelsen, inkluderes heller ikke forbruget i streamingmarkedet.

Tjenester i streamingmarkedet i Danmark er som følger:

Billede {0} af {1}