Streaming i Danmark: Fortsat vækst i forbruget – de ældste streamere driver fremgangen

18. juli 2023
Af: TV 2 Kommunikation
Streamingforbruget vokser med 12 procent i forhold til samme kvartal sidste år, og væksten er allerstørst blandt de 71+ årige. Indhold fra TV 2 og DR udgør knap halvdelen af danskernes streamingforbrug i første halvår.

I andet kvartal 2023 udgør danskernes streamingforbrug 68 minutter dagligt. Og selv om det er en tilbagegang siden første kvartal, hvor niveauet var rekordhøjt, er der tale om fortsat fremgang siden samme periode sidste år.

- Danskernes streamingforbrug er fortsat opadgående, og når vi sammenligner med andet kvartal 2022, ser vi en stigning på 7 daglige minutter svarende til en stigning på 12 procent. Det er brugerne over 50 år, der driver fremgangen, særligt blandt de 61-70-årige og de 71+-årige, hvor forbruget stiger med henholdsvis 39 procent og 65 procent, forklarer Nanna Maria Bock Jeppesen, analysekonsulent hos TV 2 Data & Insight.

For danskere i alderen 3-50 år ligger forbruget i andet kvartal 2023 stort set på niveau med samme periode sidste år.

- Vi har tidligere talt om, at de 51-60-årige er de nye superstreamere, fordi netop denne aldersgruppe har et særligt højt streamingforbrug sammenlignet med øvrige aldersgrupper. Nu ser vi, at de 61+-årige virkelig er kommet med ombord, og at de overhaler flere af de yngre aldersgrupper målt på dagligt streamingforbrug, siger Nanna Maria Bock Jeppesen.

Ændring i teknisk set-up påvirker tallene
Tallene kan dog ikke udelukkende forklares med en markant adfærdsændring blandt de 61+-årige. Forklaringen skal også findes i det tekniske set-up hos distributørerne, hvor en større andel af seningen nu er internetbaseret og derfor klassificeres som streaming i stedet for broadcast. Og brugerne over 50 år bruger i høj grad distributørernes tjenester, når de skal streame.

- Der er fortsat store forskelle på, hvor de forskellige aldersgrupper forbruger deres streamingtid. Mens de yngre streamere er i front i forhold til streaming på de internationale tjenester, streamer 51+’erne især gennem distributørerne. Her kan vi se, at de ældre seere i højere grad tager deres adfærd med sig fra den traditionelle broadcast-distribution med en stor andel af forbruget gennem de lineære kanaler, siger Nanna Maria Bock Jeppesen.

Den største gruppering af streamingtjenester er fortsat broadcasternes streamingtjenester, der med en aldersmæssigt bredere appel end de to øvrige står for 39 procent af streamingforbruget i andet kvartal 2023.

Indhold fra public service-udbyderne står for 49 procent af streamingforbruget på halvårsniveau
For første halvår 2023 lander det gennemsnitlige daglige streamingforbrug på 73 minutter pr. dansker, 10 minutter højere end første halvår 2022. Broadcasternes streamingtjenester står samlet for 41 procent af forbruget, de internationale for 30 procent og distributørerne, der oplever den største fremgang, står nu for 29 procent.

TV 2s og DR’s indhold, der kan streames på både TV 2 Play og DRTV og på distributørernes streamingtjenester står samlet for 49 procent af det samlede streamingforbrug. Public service-udbydernes indhold er altså fortsat i høj kurs blandt de danske streamere. TV 2 står isoleret set for 27 procent af seertiden, mens DR’s indhold tegner sig for 22 procent.

Billede {0} af {1}