Nævn: TV 2 opfylder sine public service-forpligtelser

TV 2s public service-forpligtelser handler blandt andet om, at programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat - billedet er fra TV 2s dækning af folketingsvalget 2022. (Foto: Amalie Karlshøj Radoor / TV 2)

TV 2s public service-forpligtelser handler blandt andet om, at programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat - billedet er fra TV 2s dækning af folketingsvalget 2022. (Foto: Amalie Karlshøj Radoor / TV 2)

28. november 2022;
Af: TV 2 Kommunikation

Radio- og tv-nævnet har godkendt TV 2s public service-redegørelse for 2021, der blandt andet handler om omfanget af nyhedsudsendelser, dansk dramatik, brug af tekstning og tegnsprogstolkning samt fordelingen og vurderingen af forskellige programtyper på TV 2s sendeflade.

TV 2 opfyldte igen i 2021 de public service-krav, som stationen skal leve op til. Det konkluderer Radio- og tv-nævnet i sin udtalelse om TV 2s public service-redegørelse for 2021, hvor det blandt andet hedder:

Radio- og tv-nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af TV 2s public service-redegørelse for 2021, at TV 2 opfylder public service-tilladelsens krav. Radio- og tv-nævnet finder, at redegørelsen giver et fyldestgørende og retvisende billede af TV 2s programudbud og danskernes brug heraf i 2021.

 

De generelle krav i TV 2s public service-tilladelse omfatter følgende punkter:

 • TV 2 skal indeholde et bredt udbud af programmer omfattende nyhedsformidling, sport, oplysning, kunst, kultur og underholdning.
 • Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed.
 • Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund.
 • Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat.
 • I programvirksomheden skal der lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. TV 2 skal aktivt medvirke til at bevare og udvikle det danske sprog, herunder forskellige dialekter, så borgerne oplever et korrekt og forståeligt dansk.
 • TV 2 skal tage initiativ til og i programvirksomheden på TV 2 formidle dansk kultur, herunder den danske kulturarv.
 • TV 2 skal i det samlede programudbud tilbyde en bred samfundsmæssig dækning af Danmark og således afspejle den mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i de forskellige dele af landet.
 • TV 2s programmer på TV 2 må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.
 • Nyheds- og aktualitetsprogrammer på TV 2 tilvejebringes fortrinsvis ved egenproduktion i TV 2 eller hermed koncernforbundne selskaber.

 

Følgende oplysninger indgår i TV 2s public service-redegørelse:

 • omfang og placering af nyhedsudsendelser på TV 2
 • omfanget af dansk dramatik på TV 2
 • omfanget af TV 2s brug af tekstning, tegnsprogstolkning og andre hjælpetjenester til at styrke handicappedes adgang til programmerne på TV 2, samt arbejdet med at forbedre kvaliteten af sådanne hjælpetjenester
 • fordelingen af forskellige programtyper på TV 2s sendeflade, hvordan disse programudbud er blevet brugt af seere og lyttere, og hvordan publikum har vurderet programmerne. De statistiske oplysninger skal udformes på en sådan måde, at det er muligt at følge udviklingen og sammenligne over årene
 • TV 2s dialog med befolkningen
 • TV 2s engagement i dansk film
 • et delregnskab for TV 2s public service-virksomhed (TV 2)

 

Rekord i dansksproget indhold på TV 2

I 2021 var 75,9 procent af TV 2 hovedkanalens programtimer dansksprogede – endnu mere end i det hidtidige rekordår 2020, hvor coronaen satte dagsorden i det meste af året. Læs hele TV 2s public service-redegørelse her.

Læs også: Dansksproget indhold sætter igen rekord på TV 2

Billede {0} af {1}