Ekstraordinært TV 2-resultat i et ekstraordinært år

TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)

TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)

TV 2 opnåede sin hidtil højeste omsætning og sit hidtil bedste resultat før finansielle poster i coronaåret 2020, hvor public service-indholdet var i centrum. ”Vi er et godt sted, men vi står samtidig over for store udfordringer, fordi antallet af husstande med en tv-pakke er i markant fald”, siger TV 2s administrerende direktør.

TV 2s årsregnskab for 2020 viser rekord for både omsætning og overskud. Omsætningen voksede med 7,5 procent til godt 3,2 milliarder kroner, mens årets resultat før finansielle poster (EBIT) blev 406 mio. kr. i 2020 mod 313 mio. kr. i 2019. Resultatet er historisk højt og bedre end forventet.

- Resultatet er meget tilfredsstillende i et på alle måder meget anderledes år, som generelt og internt på TV 2 har været præget af corona og #metoo. Hjemsendte medarbejdere og et påkrævet kulturarbejde har påvirket hverdagen. Alligevel er det lykkedes at fastholde høj relevans i vores programmer og nyhedsudsendelser på tværs af kanaler og platforme, siger TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, og fortsætter:

- TV 2 står et godt sted, men vi ser samtidig ind i store udfordringer, fordi antallet af husstande med en tv-pakke er i kraftigt fald i 2020 og i de første måneder af 2021. Vi har meget travlt. Det er nødvendigt for TV 2 at blive en stor og markant spiller på streaming, hvis vi skal sikre, at dansk indhold og public service kommer ud til danskerne i samme omfang som tidligere.

Netop streamingtjenesten TV 2 PLAY, TV 2s samlede gennemslagskraft og public service-positionen har hovedrollen i koncernstrategien ’TV 2 PLAY til alle’, som TV 2 offentliggjorde i februar i år, og som strækker sig frem til 2025.

Public service vigtigere end nogensinde

I 2020 brugte danskerne mere tid på at se TV 2s kanaler, og TV 2-familiens seerandel voksede i 2020 med 6,4 procentpoint til 46,8 procent.

- Public service har formentlig aldrig været vigtigere end i 2020. Danskerne søgte sidste år mod public service-kanalernes programmer og deres troværdige nyhedsformidling, og TV 2 NEWS fik sit klart bedste år nogensinde og blev Danmarks tredje mest sete kanal. Samtidig har TV 2 PLAY fortsat sin vækst på både reklame og abonnement og rundede i 3. kvartal 700.000 abonnementer, siger Anne Engdal Stig Christensen og fortsætter:

- TV 2s medarbejdere fortjener stor ros, for de har gennem et helt år med coronarestriktioner formået at levere relevante programmer og kvalitetsnyhedsdækning til danskerne. Vi er lykkedes med at samarbejde på tværs, og i hele organisationen er der gjort en fælles indsats for at skabe en god arbejdsplads og et vedvarende fokus på fremdrift og fornyelse.

TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann. (Foto: Henrik Ohsten / TV 2)

TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann. (Foto: Henrik Ohsten / TV 2)

TV 2 formåede at øge både reklame- og abonnementsomsætningen i 2020

TV 2s omsætning blev 3.229 mio. kr. i 2020, og omsætningsvæksten i coronaåret 2020 kom fra både reklame og abonnement. Reklameomsætningen på 1.425 mio. kr. voksede med 7,5 procent, mens abonnementsomsætningen steg med 8,1 procent til 1.750 mio. kr. Den øgede abonnementsomsætning kan især tilskrives TV 2 PLAY og den nye sportskanal TV 2 SPORT X, som gik i luften i januar 2020.

- 2020 har været et ekstraordinært og historisk år, hvor der skete store ændringer på tv-distributionsmarkedet. Hertil kommer den omfattende og nødvendige #metoo-debat samt covid-19-situationen, der i foråret skabte usikkerhed om TV 2s omsætning, men som i sidste ende fik mindre effekt på økonomien, end vi forventede i marts 2020. Ledelsen og medarbejderne på TV 2 fortjener stor anerkendelse, fordi det trods udfordringer og restriktioner lykkedes at skabe relevant indhold og flotte økonomiske resultater i 2020, siger TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann.

Forventningerne til 2021

Forventningerne til TV 2s omsætning og resultat i 2021 er præget af uvished om den samfundsøkonomiske udvikling som følge af blandt andet covid-19. I takt med den forestående åbning af samfundet er det forventningen, at tv-seningen vil falde. Efter den historisk store nedgang i 2020 i antallet af husstande med en tv-pakke forventes et yderligere fald i 2021.

Samlet set forventer TV 2 en mindre stigning i reklameomsætningen i 2021 som følge af vækst for Addressable TV (målrettede reklamer på TV 2 PLAY). Abonnementsomsætningen forventes at stige i kraft af vækst på TV 2 PLAY. Det yderligere fald i antal husstande med en tv-pakke kan kun delvist kompenseres af prisstigninger, hvilket vil betyde et mindre fald i omsætningen fra den traditionelle tv-distribution.

Udviklingen, hvor flere husstande fravælger tv-pakker, skærper TV 2s omstilling til streaming, så TV 2 kan fastholde sin gennemslagskraft. Derfor forventer TV 2 at øge omkostningerne i 2021 til blandt andet sportsrettigheder og digitale aktiviteter. Samlet set forventer TV 2 et 2021-resultat før finansielle poster (EBIT) på 250-300 mio. kr.

Læs TV 2s årsregnskabsmeddelelse her – og se Årsrapport 2020 her.

Billede {0} af {1}