'Streaming i Danmark': On demand-forbruget forlænger programmernes aktualitet

Foto: Henrik Petit / TV 2

Juni 2024: Danskernes streamingforbrug indikerer, at mulighederne inden for streaming, hvor brugerne i højere grad selv kan tilrettelægge deres forbrug, forlænger programaktualiteten og tilfører sening til broadcasternes streamingtjenester. 

Rapportens vigtigste pointer

  • En stor del af det samlede on demand-forbrug på TV 2 Play sker relativt tæt på programmernes lineære sendetidspunkt, men meget on demand-sening foregår dog en uge eller mere efter programmernes publicering 
  • Særligt danske fiktionsserier har typisk længere levetid, og en større andel af on demand-forbruget her finder sted syv dage eller mere efter publicering 
  • Fra januar til maj i år er det samlede forbrug af lineære kanaler via streaming samt on demand-streaming steget med gennemsnitligt syv daglige minutter per dansker sammenlignet med samme periode sidste år

De senere år har danskerne i stigende grad taget streaming til sig – det gælder både streaming af lineære kanaler samt on demand-indhold. Muligheden for at streame indhold on demand åbner for flere typer seeradfærd, fordi on demand-tilbuddet giver brugerne mulighed for selv at vælge indholdet og se det, når det passer præcist til deres ønsker og behov.  

Forskellige forbrugsmønstre på tværs af programkategorier 

- På TV 2 Play ser vi forskellige adfærdsmønstre i forhold til forbruget af on demand-indhold, siger Sofie Bruun, Head of Market & Audience Insights på TV 2 og fortsætter:  

- Helt overordnet set foregår en stor del af det samlede on demand-forbrug på TV 2 Play relativt tæt på programmernes lineære sendetidspunkt. Men en stor del af on demand-seningen foregår dog også en uge eller mere efter programmets publicering. 

Tendensen ses primært på programmer, hvor en stor del af forbruget foregår on demand via TV 2 Play (ikke sport og nyheder). Fælles for disse programkategorier er, at mellem 60 procent og 75 procent af on demand-forbruget i gennemsnit finder sted inden for den første uge efter programmets publicering. Der er dog forskelle i fordelingen af forbruget på tværs af programtyper. Særligt danske fiktionsserier har typisk længere levetid, og en større andel af on demand-forbruget her finder sted syv dage efter publicering.  

Et eksempel på en dansk fiktionsserie med relativt lang levetid på on demand-forbruget er krimiserien ’Sommerdahl’. Seriens fjerde sæson havde samlet set et højt on demand-forbrug på TV 2 Play, og her lå lige omkring halvdelen af on demand-forbruget syv dage efter publiceringen. 

- Vi ser en tydelig tendens, hvor en del af seningen finder sted mere end en uge efter publicering. Det fortæller os, at programindhold i stigende grad opnår længere levetid, og når vi taler med danskerne om deres streamingvaner, kan vi se og høre, at de oplever, at programmer er aktuelle i længere tid, siger Sofie Bruun.  

Et andet eksempel er TV 2-dokumentaren ’Balladen om kolonihaven’, som hen over de første 28 dage opnåede meget høje on demand-seertal på TV 2 Play. Også her lå næsten halvdelen af alt on demand-forbruget mere end syv dage efter publicering på streamingtjenesten. 

- ’Balladen om kolonihaven’ er et godt eksempel på et program, hvis aktualitetsperiode i høj grad blev forlænget af muligheden for at se indholdet on demand. I takt med at programmet blev et samtaleemne blandt danskerne, steg on demand-seningen - også relativt lang tid efter seriens premiere, siger Sofie Bruun. 

On demand tilfører forbrug til den lineære streaming 

Som nævnt indledningsvist er både det lineære streamingforbrug og on demand-streamingen vokset i år. Fra januar til maj i år er det samlede forbrug af lineære kanaler via streaming samt on demand-streaming steget med gennemsnitligt syv daglige minutter per dansker sammenlignet med samme periode sidste år. Stigningen i det lineære forbrug i streamingmarkedet stammer fra broadcasternes og særligt distributørernes streamingtjenester, mens størstedelen af stigningen i on demand-forbruget kommer fra TV 2 Play og DRTV.  

- På TV 2 Play er det lineære streamingforbrug i år cirka på niveau med samme periode sidste år, mens on demand-forbruget er steget væsentligt. Det vidner om, at muligheden for at streame indholdet on demand tilføjer sening til den lineære streaming på tjenesten, siger Sofie Bruun og fortsætter: 

- Det betyder også, at vi ofte først har reel viden om den samlede interesse for et program en uge eller mere efter programmets publicering. 

Streamingudgivelser

Find flere streamingudgivelser her. 

Begrebsforklaring

Hvad er lineær og on demand streaming? 

Sening af tv-indhold kan foregå via traditionelt distribueret tv eller som streaming via en streamingtjeneste eller distributør. Der skelnes mellem, om indholdet streames on demand – når man selv vælger tidspunkt – eller lineært på det tidspunkt, som indholdet er programsat til på en given kanal. Lineær streaming betyder altså, at indholdet streames via tv-kanaler eller event-kanaler på en streamingtjeneste eller via en distributør, som eksempelvis YouSee Play. 

Hvad er streamingmarkedet? 

I Streaming i Danmark udgivet af TV 2 Danmark defineres streamingmarkedet som alle streamingtjenester fra broadcastere i Danmark, internationale streamingtjenester, distributører samt andre lokale streamingtjenester. Streaming via sociale medier, herunder bl.a. YouTube og Twitch defineres ikke som en del af streamingmarkedet i denne sammenhæng. Såkaldt ukendt streaming, som registreres i Seerundersøgelsen, inkluderes heller ikke forbruget i streamingmarkedet. 

Billede {0} af {1}