ELEV OG PRAKTIK

Journalistpraktikant

Som led i uddannelsen skal journalistelever i praktik. 20-25 journalistelever om året er i praktik på TV 2.

FTP-elev

Film- og tv-produktionsteknikeruddannelsen er en kombination af kamera, redigering og lyd/lys.

Øvrige praktikanter

TV 2 tilbyder skoleelever erhvervspraktik og studerende på videregående uddannelser universitetspraktik.

Øvrige elevstillinger

TV 2 er en godkendt læreplads for elektronikfag-, datafagteknikere og tv- og medietilrettelæggere.