Udpeget til TV 2s bestyrelse

Bodil Nyboe Andersen og Steffen Kjærulff-Schmidter indtrådt i bestyrelsen for TV 2.

TV 2s bestyrelsesformand, Lars Liebst.

Ved den ordinære gene-ralforsamling i TV 2| DANMARK A/S i dag, onsdag 29. april, blev to nye medlemmer ud-nævnt af kulturminister Carina Christensen (K) til at indtræde i TV 2s be-styrelse.

De nye bestyrelses-medlemmer er Bodil Nyboe Andersen og Steffen Kjærulff-Schmidt.

Herudover har kultur-ministeren genudnævnt bestyrelsesformand Lars Liebst, næstformand Tine Roed samt bestyrelsesmedlemmerne Frank Jensen og Flemming Østergaard.

Bodil Nyboe Andersen er tidligere direktør i Danmarks Nationalbank og sidder i dag i en række bestyrelser, blandt andet som næstformand i Det Danske Filminstitut, mens Steffen Kjærulff-Schmidt er advokat med møderet for Højesteret og har siden 2004 været medlem af Landsskatteretten.

- Jeg er overbevist om, at Bodil Nyboe Andersen og Steffen Kjærulff-Schmidt kan bidrage positivt til TV 2s fortsatte udvikling. Jeg vil samtidig gerne takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for det store arbejde de har udført, siger Carina Christensen.

Ulla Dahlerup og Arne Bang Mikkelsen genopstillede ikke og fratræder som bestyrelsesmedlemmer.

Lars Liebst: Et turbulent år - men også med glæder
I sin formandsberetning på generalforsamlingen sagde bestyrelsesformand Lars Liebst, at 2008 var et økonomisk turbulent år for TV 2, men at der trods spareplan og afskedigelser også var glæder.

Han nævnte bl.a. TV 2 NEWS’ markante fremgang, at TV 2 fortsat er Danmarks største tv-kanal og er Danmarks største fællesskab med 135 programmer med million-seertal i 2008, den hidtil største sportssommer på TV 2s hovedkanal samt TV 2 Agenda-projektet ”Skolen – verdensklasse på 100 dage”.

Lars Liebst udtalte også en stor tak til TV 2s medarbejdere for at have ”ydet en fantastisk indsats” i 2008.

- Der er vist flot moral og stor ildhu på TV 2 – og en indstilling om, at dette arbejde skal gennemføres i en svær tid, så TV 2 fortsat kan udvikle sig, sagde Lars Liebst, der også takkede TV 2s direktion for en utrættelig indsats.

Efter generalforsamlingen har TV 2 offentliggjort Årsrapport 2008, som kan ses på nettet via dette link.