TV 2 tager nævnsafgørelse til efterretning

Programdirektør Palle Strøm: Vi tager udtalelser og erfaringer med, når vi udvikler krimiserier.


TV 2 tager til efterretning, at Radio- og tv-nævnet har skønnet, at krimiserien ”Den som dræber” indeholdt for voldsomme scener til at blive sendt søndag klokken 20.00.

- Vi tager afgørelsen ad notam og har allerede inden afgørelsen indledt en dialog og erfaringsudveksling med Medierådet for Børn og Unge, siger TV 2s programdirektør, Palle Strøm.

TV 2 havde fokus på sendetidspunktet, da ”Den som dræber” skulle programsættes, og TV 2 valgte at få gennemført en test af seriens to første afsnit, bl.a. hos forældre til børn mellem 0 og 16 år. I testen blev der bl.a. spurgt til ”niveauet og brugen af uhygge/vold i serien”, og hvordan dette niveau fungerede med sendetidspunktet klokken 20.

Både klokken 20 og klokken 21 søndag aften blev testet som mulige sendetidspunkter, og begge tidspunkter blev vurderet som mulige og acceptable. ”Den som dræber” blev af testdeltagerne gennemgående sammenlignet med ”Forbrydelsen” fra DR1, der havde fast sendetidspunkt søndag klokken 20.

I TV 2s vurdering af sendetidspunktet indgik endvidere det faktum, at søndag klokken 20.00 er et sendetidspunkt, hvor der traditionelt er meget få børn blandt TV 2s seere. ”Den som dræber” blev sendt efter søndagens nyhedstime klokken 19-20, som helt overvejende ses af voksne, og før
TV 2s søndagsfilm, som også er for voksne.

Færre børn så med på TV 2
TV 2 valgte desuden at advare før hvert afsnit om, at ”Den som dræber” er uegnet for børn, ligesom oplysningen blev videregivet på tekst-tv og på det pressesite, hvor aviser, ugeblade mv. henter oplysninger om TV 2-kanalernes programmer.

- TV 2 har behandlet beslutningen om sendetidspunktet seriøst med bl.a. seertest og advarsler og har slutteligt vurderet, at ”Den som dræber” godt kunne sendes på samme klokkeslæt som talrige DR-serier med voldsomme scener, siger Palle Strøm og fortsætter:

- Placeringen af programmet mellem voksenudsendelserne og de tydelige og præcise advarsler har haft effekt fra de første programmer. ”Den som dræber” havde færre seere blandt børn end DR1-serierne ”Forbrydelsen”, ”Livvagterne”, ”Ørnen” og ”Rejseholdet”, der blev sendt på samme sendetidspunkt som TV 2s serie, siger Palle Strøm.

TV 2 analyserer seerinteressen
TV 2 er selv i gang med en analyse af seerinteressen for ”Den som dræber” og den seerudvikling, som serien havde gennem de ti afsnit. Analysen er ikke tilendebragt, men en af de ting, som undersøges, er, om ”Den som dræber” indeholdt for voldsomme scener.

- Vi tager naturligvis både afgørelsen og Medierådets vurdering meget alvorligt, ligesom vi på ingen måde er døve for de seerhenvendelser, vi har fået om uhygge-niveuaet i serien. Vores mission var at forny krimigenren ved at lægge ”Den som dræber” op ad krimi-tonen i moderne, nordiske krimier. Når man vil forny, er der risiko for, man ikke rammer helt præcist. Vi tager udtalelser og erfaringer med, når vi udvikler vores krimiserier, siger Palle Strøm. 

TV 2 og de internationale samarbejdspartnere analyserer modtagelsen af ”Den som dræber” i både Danmark og udlandet, hvor der er premiere i efteråret 2011, inden der tages beslutning om sæson 2.