TV 2 offentliggør sit første kvartalsregnskab

TV 2 havde i 1. kvartal 2010 et underskud før skat på 23 mio. kr., viser koncernens første kvartalsregnskab. TV 2 forventer i år større skævvridning i økonomien end i 2009 med større underskud på hovedkanalen og et moderat større overskud på nichekanalerne.

TV 2s finansdirektør, Peter Normann. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)


TV 2 offentliggør fremover kvartalsrapporter, og det første kvartalsregnskab viser et underskud før skat på 23 mio. kr. mod et underskud før skat på 9 mio. kr. i 1. kvartal 2009.

- Vi ser fortsat en skævvridning i TV 2s økonomi, og forventningerne til 2010 er et større underskud på hovedkanalen end i 2009, hvor kanalen havde underskud på 363 mio. kr. Vi forventer samtidig et moderat større overskud på nichekanalerne i 2010 end overskuddet på 336 mio. kr. i 2009, siger TV 2s finansdirektør, Peter Normann.

De væsentligste tal for 1. kvartal 2010 er:

• Tv-reklameomsætningen er faldet med 6% i 1. kvartal 2010 i forhold til samme periode af 2009 svarende til 18 mio. kr. Tv-reklameomsætningen udgør i 1. kvartal 258 mio.kr.

• Tv-abonnementsomsætningen er steget med 8% svarende til 12 mio. kr. i 1. kvartal 2010 i forhold til samme periode af 2009. Tv-abonnementsomsætningen udgør i 1. kvartal 160 mio. kr.

• Driftsomkostningerne er øget med 34 mio. kr. i 1. kvartal 2010 i forhold til 1. kvartal 2009. Stigningen skyldes primært øgede programinvesteringer på nichekanalerne, en forskydning i programomkostningerne forårsaget af tidligere sæsonstart på hovedkanalen samt almindelig løn- og prisudvikling.

• Den kommercielle seerandel for TV 2-koncernen faldt med 4,0 procentpoint fra 60,7% i 1. kvartal 2009 til 56,7% i 1. kvartal 2010. Den øgede konkurrence på tv-markedet rammer TV 2s hovedkanal, og den kommercielle seerandel for hovedkanalen faldt med 5,6 procentpoint i 1. kvartal 2010. Nichekanalerne har vundet 1,6 procentpoint i kommerciel seerandel forhold til 1. kvartal 2009.

TV 2 var Danmarks Største Fællesskab, da dronning Margrethe blev fejret i anledning af sin 70-års-fødselsdag. På billedet takker dronningen kunstnerne efter gallashowet på TV 2. (Foto: Ebbe Rosendahl)

- Et underskud er aldrig tilfredsstillende, men trods den stramme økonomi vil vi fastholde TV 2s hovedkanal som Danmarks Største Fællesskab med masser af nyheder, sport, aktualitetsprogrammer, gode dokumentar og ny dansk fiktion, siger Peter Normann og fortsætter:

- Senest viste danskerne ved fejringen af dronning Margrethes 70-års-fødselsdag, at de klart foretrak TV 2s dækning, når de fulgte denne nationale begivenhed. Herudover har vi et skærpet fokus på nichekanalerne, som er i en god udvikling, og på TV 2 NET, som arbejder på en række nye aktiviteter, siger Peter Normann.

Se desuden kvartalsrapporten her.