TV 2-kryptering forløb som planlagt i 1. kvartal 2012

TV 2 har offentligggjort sin kvartalsrapport for årets første kvartal.

TV 2s finansdirektør, Peter Normann. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)


TV 2 har i 1. kvartal 2012 et underskud før skat af fortsættende aktiviteter på 26 mio. kr. mod et resultat på 0 mio. kr. i 2011. Denne resultatudvikling er som forventet, fremgår det af kvartalsrapporten fra TV 2, som er offentliggjort i dag.

Resultatet er positivt påvirket af abonnementsbetaling på TV 2s hovedkanal fra 1. januar 2012 på 63 mio. kr. Omvendt påvirkes resultatet negativt af engangsomkostninger til indførelsen af abonnementsbetaling på hovedkanalen på 44 mio. kr. og en styrkelse og fremrykning af programmer, som har øget programomkostningerne med 50 mio. kr. i forhold til 2011.

- TV 2 er meget tilfreds med overgangen til abonnementsbetaling på hovedkanalen fra 1. januar 2012, der har til formål at styrke forretningen på sigt. Målet er nået, og i 1. kvartal 2012 kan TV 2s hovedkanal ses i 95,2 procent af de danske tv-husstande viser officielle Gallup tal – et fald på fire procentpoint fra 2011. I 1. kvartal 2012 har TV 2 haft stigende omsætning samt engangsomkostninger til hovedkanalens overgang til betalingskanal. Formålet med omkostningsstigningen har været at mindske seerandelsfaldet i overgangsperioden, siger TV 2s finansdirektør, Peter Normann.

Læs kvartalsrapporten fra TV 2 via dette link.