TV 2 køber Teglholm Allé 16

TV 2 overgår fra at være lejer til at være ejer af domicilet i Københavns Sydhavn.

TV 2s finansdirektør, Peter Normann. (Foto: MIklos Szabo / TV 2)

TV 2 har pr. 25. april 2013 købt ejendommen på Teglholm Allé 16 i Københavns Sydhavn af MP Pension. Siden 2007, hvor TV 2 samlede sine aktiviteter i hovedstaden på én adresse, har TV 2 været lejer af bygningen.

- Den nuværende lejeaftale mellem TV 2 og MP Pension har ikke været hensigtsmæssig i forhold til vores ofte specielle behov, hvor tv-produktionen kræver, at der løbende installeres nye tekniske løsninger og laves særlige bygningsmæssige indretninger. TV 2 er derfor bedst tjent med at købe ejendommen og dermed få en mere langsigtet holdbar løsning, som samtidig har en positiv indflydelse på vores løbende driftsudgifter allerede fra overtagelsesdagen, siger TV 2s finansdirektør, Peter Normann.

Prisen for Teglholm Allé 16 er aftalt til 350 mio. kr., som finansieres via langfristet realkreditslån og likvide midler. Ved TV 2s indflytning i 2007 blev ejendommen ombygget for ca. 200 mio. kr., hvoraf 110 mio. kr. blev finansieret via et huslejetillæg.

TV 2s domicil i København er på ca. 12.000 kvadratmeter og rummer 450-500 arbejdspladser. TV 2s hovedsæde på Kvægtorvet i Odense, hvor TV 2 siden etableringen i 1987 har ejet bygningerne, strækker sig over ca. 17.000 kvadratmeter og rummer 550-600 medarbejdere.