TV 2-fremgang i 1. kvartal: Resultat 15 mio. kr.

TV 2 øgede omsætningen med knap tre procent, mens omkostningerne holdt sig i ro i årets første tre måneder.

TV 2 DANMARK A/S har i 1. kvartal af 2017 et resultat før finansielle poster og skat på 15 mio. kr. mod 0 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatfremgangen skyldes en stigning i omsætning på 19 mio. kr. til 666 mio. kr. svarende til en fremgang på knap tre procent. Reklameomsætningen er vokset med 2,3 procent, mens abonnementsomsætningen er steget med 4,7 procent.

Omkostningerne udgjorde i 1. kvartal 651 mio. kr. – en stigning på 4 mio. kr.

TV 2 fastholder forventningerne til et resultat før finansielle poster (EBIT) på 200-250 mio. kr. i 2017 (135 mio. kr. i 2016).

I 2017 er der introduceret en ny, tidssvarende seertalsmåling, og i denne måling er TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere 36,8 procent i 1. kvartal 2017 – et fald på 0,3 procentpoint i forhold til 1. kvartal 2016. Hvis seerandelene var opgjort efter den gamle seertalsmåling, ville TV 2-kanalernes samlede seerandel i 1. kvartal 2017 være steget med 0,2 procentpoint i forhold til samme periode i 2016.