TV 2 ECHO står bag folkeoplysning om psykisk vold i parforhold

35-årige Jeannie er hovedpersonen i den første af de ti journalistiske videoer, som TV 2 ECHO har produceret om psykisk partnervold. (Foto og grafik: TV 2 ECHO)

TV 2 ECHO producerer ti videoer, der skal hjælpe ofre for psykisk partnervold. Bag oplysningskampagnen ’Ræk ud’ står Det Kriminalpræventive Råd og Drum CPH, der har rettet henvendelse til TV 2 Branded Content for at skabe filmene rettet til de 16-29-årige.

TV 2 har skruet op for forretningsområdet Branded Content, hvor danske virksomheder og organisationer i stigende grad efterspørger et samarbejde med stærke mediebrands som TV 2. Og det seneste samarbejde – folkeoplysning om psykisk partnervold i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd – viser, at området for branded content er i udvikling og forandring.

Kampagnen ’Ræk ud’ er udtænkt af Drum CPH. Selve produktionen af de ti videoer om psykisk vold i parforhold – ofte omtalt som ”den usynlige vold” – er lagt i hænderne på TV 2 ECHO, der i forvejen har stor erfaring og succes med kommunikation med yngre danskere. Serien på ti videoer med personer, som alle har haft psykisk partnervold tæt inde på livet, belyser emnet på ti forskellige måder.

- Branded Content-markedet modnes hurtigt i disse år, og på TV 2 forsøger vi hele tiden at tilpasse vores produkter markedets vekslende behov. Vi kan både levere journalistisk indhold i forbindelse med kampagner med taktiske budskaber og større brandfortællinger, og senest viser samarbejdet med Det Kriminalpræventive Råd, hvordan vi kan kombinere det journalistiske indhold med folkeoplysning, siger Jacob Fischer, der Head of TV 2 Branded Content.

Jacob Fischer, Head of TV 2 Branded Content. (Foto: Henrik Ohsten / TV 2)

Der er hjælp og støtte at hente
Kampagnen ’Ræk ud’ skal blandt andet oplyse om, hvad psykisk partnervold er, at psykisk partnervold er uacceptabelt og strafbart i Danmark, at psykisk partnervold kan have alvorlige konsekvenser for ofrene og deres børn, og at der er hjælp og støtte at hente for ofre, deres pårørende og udøvere.

- Kampagnen skal aftabuisere og sætte psykisk partnervold på dagsordenen og få unge kvinder til at reflektere over, hvad der gemmer sig under overfladen. Vi vil styrke både ofre og pårørende i at identificere og håndtere volden og støtte dem i at række ud for at få eller yde hjælp. Kampagnen favner de mange nuancer i dette komplekse emne. Vores ambition er at hjælpe til tidligere erkendelse og dermed forebyggelse af psykisk partnervold, siger Claus Andersen, administrerende direktør i Drum CPH, der er bureauet bag kampagnen ’Ræk ud’.

Psykisk partnervold er den mest udbredte form for partnervold i Danmark. Videoerne publiceres hen over efteråret 2019 på både TV 2 ECHOs platforme og en række sociale medier.

En vanskelig målgruppe at få i tale
Målgruppen af 16-29-årige er vanskelig at få i tale, men TV 2 Nyhedernes ECHO-redaktion, der arbejder med aktuelle, journalistiske fortællinger til unge, har haft stor gennemslagskraft i denne målgruppe.

- TV 2 ECHO kan noget helt unikt. Redaktionens journalister kan kommunikere troværdigt til den unge målgruppe, der ellers er nærmest umulig for annoncører at nå ind til. TV 2 ECHOs tone kan være både sjov og underholdende – og som det ses i tilfældet med Det Kriminalpræventive Råd, kan ECHO også røre os alle sammen dybt, siger Tobias Hoff, Head of Commercial hos TV 2 Branded Content.

Læs mere om psykisk vold i parforhold og om, hvor du kan få hjælp på www.rækud.dk.

Du kan se den første video i rækken herunder.

---------------

Om TV 2 Branded Content
Med Branded Content brander man sig via relevant, engagerende historiefortælling. Branded Content er kommercielt kvalitetsindhold, der leveres i et redaktionelt miljø, hvor det handler om at informere eller underholde en given – og for annoncøren relevant – målgruppe samt opbygge brandrelationer og loyalitet.

• Annoncørbetalt indhold til TV2.DK giver partneren mulighed for at være med til at udfolde relevante agendaer og temaer i TV 2s digitale universer samt på egne platforme.

• Annoncørbetalt indhold til TV 2 PLAY formår med alternative, ofte kortere fortælleformer at udfordre den traditionelle formidling og samtidig sikre, at det udkommer i høj tv-kvalitet på TV 2 PLAY.

• Annoncørbetalt indhold til TV 2 ECHO giver partneren mulighed for at skabe nærværende og relevante videofortællinger til den yngre målgruppe, distribueret på partnerens egne platforme, TV 2s SoMe-platforme, på TV2.DK og på TV 2 PLAY.

• AFP-partnerskaber giver kommercielle brands muligheden for at blive medafsendere og samarbejdspartnere på kvalitetsindhold via produktionsstøtte.

De fire produktspor kan pakketeres og distribueres på tværs af TV 2s platforme. Der er også mulighed for, at indholdet kan bruges på partnerens egne platforme.