Tilfredsstillende kvartalsresultat på TV 2

TV 2s finansdirektør, Peter Normann. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)

TV 2 opjusterer forventningerne til resultatet for hele 2015.

TV 2 har i de første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio. kr. mod 202 mio. kr. i 2014. Alene for 3. kvartal 2015 er resultatet før skat 83 mio. kr. mod 63 mio. kr. i 2014.

Omsætningen på 1.912 mio. kr. er steget tre procent i årets første ni måneder – svarende til 58 mio. kr., mens omsætningen isoleret set i 3. kvartal er 608 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på én procent i forhold til 2014. Dette er sammensat af et fald i reklameomsætningen på fem procent og en stigning i abonnementsomsætningen på syv procent.

Driftsomkostninger, afskrivninger og finansposter udgør 1.736 mio. kr. og er øget med 84 mio. kr. i forhold til de første tre kvartaler af 2014. TV 2s hovedkanal har i sommerperioden 2015 haft færre omkostninger til store sportsbegivenheder, hvilket betyder, at omkostningerne i 3. kvartal falder med 14 mio. kr. fra 539 mio. kr. til 525 mio. kr. 

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,6 procent i årets første ni måneder, hvilket svarer til en stigning på 0,7 procentpoint i forhold til samme periode sidste år. Alene i 3. kvartal stiger kanalfamiliens seerandel med 1,3 procentpoint til 36,7 procent – TV 2s hovedkanal stiger her i målgruppen 20-60 år 0,2 procentpoint til 24,1 procent. 

- Resultatet for 3. kvartal er tilfredsstillende – både økonomisk og i forhold til seerandele. TV 2s strategi og ambition om digital transformation skrider planmæssigt frem, hvilket vi kan aflæse i den positive udvikling på vores digitale platforme, hvor bl.a. TV 2 PLAY viser gode takter. Baseret på udvikling år-til-dato opjusterer vi resultatet for hele året, siger TV 2s finansdirektør, Peter Normann.  

De digitale platforme har haft volumenmæssig fremgang i forhold til de tre første kvartaler i 2014: TV 2 PLAY stiger med 46 procent i abonnenter, tv2.dk stiger 19 procent i månedlige sidevisninger, og web-tv stiger 97 procent i månedlige visninger.

På baggrund af kvartalsresultatet opjusterer TV 2 forventningerne til resultatet før skat for 2015 fra 150-170 mio. kr. til 180-200 mio. kr.

Se kvartalsrapporten her.