Stærkt digitalt valgindhold fra TV 2

TV 2s og TV 2 Regionernes populære kandidattest er allerede gennemført af omkring 700.000 forskellige danskere.

TV 2s meget populære kandidattest er allerede taget af omkring 700.000 danskere. Herudover er TV2.DK – blandt meget andet – klar med en såkaldt regeringsgenerator og med overblik over partiernes holdninger. Lørdag 18. maj åbner TV 2 PLAY en dedikeret valgkanal, der sender valg-tv 24 timer i døgnet til og med torsdag 6. juni.

I tiden frem mod valgene til Folketinget og Europa-Parlamentet har TV 2 en lang række digitale indholdstilbud, der på hver deres måde kan bidrage til vælgernes overblik over såvel kandidaternes som partiernes standpunkter og mærkesager og til de potentielle konstellationer, partierne i en mulig regering kan tænkes at stå i.

TV2.DK leverer i det hele taget en omfattende nyhedsdækning i valgkampene.

- Vi dækker det, som sker i nuet, og samtidig er vi blevet bedre til at give overblik og perspektiv. Jeg synes, at vores udtryk er rigtigt, og at kvaliteten af vores digitale journalistik er højere end ved den seneste valgkamp. Vi er markant bedre på både liveblogs, longform og visuel storytelling. Det er jeg stolt af, siger Kristoffer Pinholt, chefredaktør for TV2.DK.

24-timers valgkanal på TV 2 PLAY
Lørdag 18. maj åbner TV 2 PLAY en dedikeret valgkanal, der sender valg-tv 24 timer i døgnet til og med torsdag 6. juni, dagen efter folketingsvalget. Indholdet på PLAYs valgkanal bliver blandt andet unikke produktioner fra TV 2s journalister og de mange debatter fra Valgfolkemødet på Kvægtorvet, der holdes søndag 19. maj.

Ulla Pors Nielsen er chef for TV 2 Event - og dermed TV 2s "valggeneral" i forbindelse med valgene til Folketinget og Europa-Parlamentet. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)

TV 2 ECHO-redaktionen er klar med journalistiske fortællinger, der er med til at gøre valgene interessante og relevante for især de 20-30-årige vælgere. Også på de sociale medier vil TV 2 levere dækning af de to valg.

- Vores digitale indhold er en supervigtig komponent i at engagere danskerne i valget og samtidig bidrage til størst muligt overblik over holdninger og dagsordener. Som almindelig bruger og vælger er det en forudsætning for at involvere sig, at man kan overskue de mange muligheder og positioner i det politiske landskab. Det håber vi selvfølgelig især at bidrage til med vores politiske dækning, men bestemt også gennem digitale formidlingsværktøjer som eksempelvis Kandidattesten, siger TV 2s valgansvarlige og chef for TV 2 NEWS, Ulla Pors Nielsen.

Regeringsgenerator i forbindelse med folketingsvalget
Uanset hvem der vinder valget til Folketinget, kan selve regeringsdannelsen tage lang tid. Derfor har TV 2 udviklet en særlig, digital regeringsgenerator, hvor man kan afprøve forskellige konstellationer og få disse mulige regeringer vurderet af politisk kommentator Hans Engell og Jyllands-Postens politiske redaktør, Marchen Neel Gjertsen. Regeringsgeneratoren er hele tiden opdateret med data fra den seneste meningsmåling.

- De fleste medier vil under valgkampen formentlig beskæftige sig med nogle få regeringsmuligheder, men Regeringsgeneratoren har flere hundrede muligheder og kan dermed være med til at øge forståelsen for kompleksiteten i det at danne en regering i Danmark. Og så er det slet og ret fascinerende hurtigt at kunne afprøve en masse muligheder og bedre kunne gennemskue konsekvenserne, hvilket forhåbentlig kan bidrage til at øge engagementet i valget, siger Ulla Pors Nielsen.

Illustration fra 'Det mener partierne' på TV2.DK.

Det mener de opstillede partier til folketingsvalget
Det kan nogle gange være svært at kende forskel på partierne i forbindelse med et valg. Men der er forskel, og med TV 2s ’Det mener partierne’ er det muligt både at få et grafisk og indholdsmæssigt overblik over forskelle og ligheder mellem de opstillede partier til Folketingsvalget og deres holdninger.

Partierne er blevet stillet konkrete spørgsmål inden for de emner, som danskerne findes mest relevante for deres politiske valg: Hospitaler og sundhed, flygtninge og indvandrere, miljø og klima, skole og uddannelse, socialpolitik, økonomi, ældreområdet, EU, skattepolitik, land og by, børne- og ungeområdet, beskæftigelse, udenrigs- og forsvarspolitik, retspolitik, fødevarer og økologi samt trafik.

Foruden spørgsmålene fra TV 2 har partierne fået fri mulighed for at præsentere deres tre højest prioriterede emner på disse områder, og hvad de vil gøre ved dem. ’Det mener partierne’ er med til at give substans og se sammenhænge.

Kandidattesten
Også ved dette folketingsvalg udgør Kandidattesten en vigtig komponent i TV 2s digitale valgindhold. Kandidattesten er en engagerende måde at præsentere kandidaterne på, skabe overblik og i det hele taget gøre valget og information om kandidaternes holdninger lettere tilgængelige for danskerne. En god uge inde i valgkampen er Kandidattesten allerede gennemført af omkring 700.000 forskellige danskere.

Kandidattesten er blevet til i samarbejde med Megafon, der dels har udviklet den algoritme, der beregner, hvor enig brugeren er med kandidaterne og desuden har bidraget til udformningen af spørgsmålene sammen med politiske reportere og redaktører fra TV 2 og fra TV 2 Regionerne.

TV 2s test er særlig ved, at den tager højde for, hvilke temaer der er vigtigst for brugeren og stiller flere spørgsmål inden for disse emner.

- I forvejen er emnerne udvalgt ud fra det, som vi fra meningsmålinger og andre undersøgelser ved, at danskerne opfatter som de vigtigste emner, når de skal sætte krydset. Og vores test er i år speciel, fordi det er første gang, vi har regionale spørgsmål med til et folketingsvalg. Den er en god mulighed for at udforske kandidaternes standpunkter over for ens egne og få overblik over feltet og hjælp til afklaring. Testen er selvfølgelig ment som et supplement til vores øvrige dækning og andre kilder, og man bør naturligvis ikke lade Kandidattesten erstatte sin almindelige sunde fornuft. Man skal huske både at have fornuften og hjertet med i stemmeboksen, siger Ulla Pors Nielsen.