Salg af sendenet gennemført

Salget af det jordbaserede sendenet er nu endeligt afsluttet.

TV 2|DANMARK A/S og DR indgik 2. juli 2010 en aftale med svenske Teracom AB om salg af det jordbaserede sendenet, serviceselskabet Broadcast Service Danmark A/S (BSD) og det fiberoptiske transmissionsnet FORDELINGSNET. Alle betingelser for transaktionen er nu afklaret, og salget er gennemført pr. 30. september 2010.

Salget af sendenettet sker i forlængelse af den politisk vedtagne omstruktureringsplan for TV 2 og ventes at give en engangsgevinst før skat på over 300 mio. kr., der vil blive brugt til at nedbringe TV 2s gæld.

------------------------

Læs også:

Pressemeddelelse fra 2. juli 2010 om salg af det jordbaserede sendenet mv.