Nyt bestyrelsesmedlem i TV 2

Frank Jensen genopstillede ikke på onsdagens generalforsamling, og i stedet valgtes kommunikationschef og chefredaktør Palle Smed til TV 2s bestyrelse.

Bestyrelsesformand, Lars Liebst, aflagde beretning på TV 2s generalforsamling onsdag 28. april 2010. (Foto: Anders Brohus / TV 2)


På onsdagens generalforsamlingen i TV 2|DANMARK A/S blev den 49-årige kommunikationschef og chefredaktør i 3F, Palle Smed, valgt til bestyrelsen. Han afløser overborgmester Frank Jensen, der ikke ønskede genvalg.

Palle Smed har i sit nuværende job ansvaret for 3F’s samlede mediestrategi, han har fra 1997-2004 været formand i bestyrelsen for NetRedaktionen A/S og sidder i en række bestyrelser i især medie- og kommunikationsvirksomheder.

- Ved valget af Palle Smed har jeg lagt vægt på, at TV 2 også fremover har en bestyrelse, der repræsenterer mediemæssig, juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt. Jeg er overbevist om, at Palle Smed med sin erfaring på medieområdet og det ledelsesmæssige område kan tilføre selskabet en stærk ressource, siger kulturminister Per Stig Møller (K), der også takker Frank Jensen for hans indsats i bestyrelsen i de seneste år.

Palle Smed.

Foruden nyvalget af Palle Smed (billedet) har kulturministeren genvalgt bestyrelsesformand Lars Liebst, næstformand Tine Roed samt bestyrelsesmed-lemmerne Flemming Østergaard, Bodil Nyboe Andersen og Steffen Kjærulff-Schmidt.

Regnskab godkendt
Generalforsamlingen godkendte TV 2s regnskab for 2009, der endte med et underskud på 27 mio. kr. før skat. Underskuddet var sammensat af et underskud på TV 2s hovedkanal på 363 mio. kr. og et overskud på nichekanalerne på 336 mio. kr.

- TV 2 tabte altså én million kroner om dagen i 2009 på hovedkanalen, konstaterede bestyrelsesformand Lars Liebst i sin beretning på generalforsamlingen.

Bestyrelsesformanden omtalte TV 2s nye koncernstrategi med fokus på hovedkanalen, nichekanalerne og TV 2 NET, og han glædede sig over den politiske aftale fra 2009, der giver TV 2 ret til at opkræve abonnementsbetaling fra 2012. Omstruktureringsplanen for TV 2 afventer dog fortsat godkendelse i EU.

- I de seneste år har TV 2 været igennem revisionsundersøgelse, granskning og advokatundersøgelse, og vi er glade for, at disse undersøgelser nu er afsluttet. Jeg vil gerne takke de TV 2-medarbejdere, som har hjulpet med disse undersøgelser og har ydet en stor indsats, sagde Lars Liebst.

Efter generalforsamlingen er TV 2 Årsrapport 2009 offentliggjort.