Nyheder, nyheder, nyheder… Aldrig før har TV 2 sendt så mange nyhedstimer som i 2019

Administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen: - Vi har det rigtige indholdsmæssige fundament for den videre rejse i vores digitale transformation, og det var vores mål ved indgangen til 2019. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)

TV 2 har offentliggjort sin public service-redegørelse for 2019. Heraf fremgår blandt andet, at TV 2 sendte rekordmange nyheder i det dobbelte valgår, og at det øgede udbud af dansk indhold sikrede både flere tv-seere og flere brugere på TV 2 PLAY.

Når TV 2 i dag offentliggør sin public service-redegørelse for 2019, giver TV 2 samtidig et overblik over et år, som var præget af både indholdsmæssig og økonomisk succes.

- Midt i en coronatid, hvor alting er uforudsigeligt, er det dejligt at kigge tilbage på et 2019, som på alle niveauer var et markant succesår for TV 2. Det skyldes, at vi har solid opbakning til vores danske kvalitetsindhold. Det indhold, som gav TV 2-familien sit stærkeste år i ti år målt på seerandel, samtidig med at TV 2 PLAY rundede 600.000 abonnementer, siger administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen.

Direktøren glæder sig over, at TV 2s økonomiske resultat på samme tid voksede i 2019.

- Allervigtigst er det imidlertid, at resultatet voksede på grund af en vellykket public service-profil, hvor antallet af nyhedstimer blev det højeste i TV 2s historie, og hvor andelen af dansksproget indhold på hovedkanalen igen lå skyhøjt på 72,5 procent af programfladen, siger Anne Engdal Stig Christensen og fortsætter:

- På den måde lykkedes vi på alle fronter med at holde fast i ambitionen om, at public service og dansk indhold er TV 2s kerne i et fragmenteret medieforbrug, hvor der streames mere og mere. Vi har det rigtige indholdsmæssige fundament for den videre rejse i vores digitale transformation, og det var vores mål ved indgangen til 2019.

Sådan har antallet af nyhedstimer på TV 2s hovedkanal udviklet sig siden 2013– både målt på hele døgnet og i tidsrummet mellem klokken 6.00 om morgenen og frem til midnat. I det dobbelte valgår 2019 var antallet af nyhedstimer på TV 2s hovedkanal all time high med henholdsvis 1.566 timer og 1.110 timer afhængigt af sendetidspunkt. Til sammenligning sendte DR1 336 timers nyheder i 2019, der stort alle blev sendt i aftenfladen. (Kilde: TV 2s public service-redegørelser / Seer-Undersøgelsen i Danmark)

Rekordmange nyhedstimer
TV 2s public service-redegørelse viser, at TV 2 aldrig tidligere har udsendt så mange timers nyhedsudsendelser, som det var tilfældet sidste år. 22 procent af TV 2 hovedkanalens programflade i 2019 – svarende til 1.566 timer – bestod af nyhedsudsendelser. Det et det højeste antal og den højeste andel af nyhedstimer nogensinde på en dansk hovedkanal. Til sammenligning sendte DR1 sidste år 336 timers nyheder.

I tidsrummet mellem klokken 17 og midnat var den tilsvarende andel 16 procent, og også dette er rekord for en dansk hovedkanal. I de nævnte timetal og andele indgår hverken sportsnyheder eller regionale nyheder.

TV 2 sendte i en almindelig uge op til 99 ugentlige nyhedsudsendelser – herunder tre hovednyhedsudsendelser i aftenfladen på hverdage. En så stærk prioritering af nyheder er – både i dansk og internationalt perspektiv – usædvanlig.

- Troværdig og professionel nyheds- og aktualitetsdækning er en kerneopgave for TV 2 med den public service-position, vi har i det danske samfund. Vores grundlæggende forpligtelse er oplysning til seere og brugere, så de på et velinformeret grundlag kan træffe beslutninger og deltage i samfundet. Det gjorde sig ikke mindst gældende i det dobbelte valgår 2019 med valg til både Folketinget og Europa-Parlamentet, siger TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen.

Nyhedsvært Mikael Kamber i TV 2s nyhedsstudie i Odense. (Foto: Ebbe Rosendahl / TV 2)

Mulighed for nyhedsrekord igen i 2020
At troværdig nyhedsdækning er af stor betydning for danskerne, dokumenteres under den igangværende corona-pandemi, hvor tv-nyhedstilbuddet og -forbruget er rekordhøjt i Danmark. Dermed er der p.t. udsigt til, at TV 2s nyhedsudbud vil sætte ny rekord i 2020.

TV 2s nye public service-redegørelse viser, at danskerne i 2019 brugte en større andel af deres TV 2-sening på netop nyheder end i de seneste mange år. Mellem klokken 17 og midnat udgjorde seningen af landsnyheder 18 procent af den tid, danskerne brugte på at se programmer på TV 2.

Hertil kommer, at 13 procent af programseningen foregik på regionale nyhedsudsendelser og to procent på sportsnyheder. I alt lå dermed en tredjedel af danskernes seertid i aftenfladen klokken 17-24 på nyheder.

Samlet set foregår mere end 70 procent af danskernes tv-nyhedssening på TV 2, TV 2 NEWS og TV 2 Regionerne. Knap 30 procent af nyhedsseningen ligger på DR1 og DR2.

Sådan har andelen af dansksprogede programmer på TV 2s hovedkanal udviklet sig fra 2009 og frem til 2019, hvor andelen på 72,5 procent var den næst højeste nogensinde. Regionale programmer er ikke medregnet. (Kilde: TV 2s public service-redegørelser / Seer-Undersøgelsen i Danmark)

Dansksproget andel
Landsdækkende nyheder udgjorde som nævnt 22 procent af TV 2s sendeflade i 2019, mens udenlandsk fiktion tangerede det rekordlave niveau fra 2018 med 14 procent af sendetiden. På disse punkter adskiller sendefladen hos TV 2 og DR1 sig markant, idet nyheder og udenlandsk fiktion udgjorde henholdsvis 4 og 39 procent af DR1-programtimerne i 2019.

I det hele taget havde TV 2 igen i 2019 et flot år for dansksproget indhold. 72,5 procent af programtimerne var dansksprogede – en fremgang fra 70,8 procent i 2018 – og heri er ikke medregnet TV 2 Regionernes udsendelser på hovedkanalen. Hos DR1 var den dansksprogede andel på 48,0 procent.

- Foruden fokus på nyheder er de øvrige danske programmer det indhold, som sikrer nærhed og relevans for seere og brugere. Det er også det varierede danske indhold på TV 2 og på TV 2 PLAY, som adskiller os så tydeligt fra internationale streamingtjenester, siger Anne Engdal Stig Christensen og fortsætter:

- Samtidig er det danske indhold med til at sikre høj sening hos TV 2. De dansksprogede udsendelser stod for 87 procent af programseningen – altså betydeligt mere end programmernes andel af sendefladen. Det danske indhold sikrer TV 2 en høj seerandel i et konkurrencepræget tv-marked, og det er også det danske indhold, som er med til at skabe vækst på TV 2s streamingtjeneste.

TV 2s public service-redegørelse oplyser også – blandt meget andet – om dansk fiktion på TV 2, om programfordelingen på TV 2s hovedkanal og om seernes forbrug af indholdet, om vurderingen af programmer, om TV 2s dialog med befolkningen og med lytter-og seerorganisationerne, om tilgængelighedstilbud inden for tekstning og tegnsprogstolkning, om kulturdækning og om TV 2s engagement i dansk film.

Læs hele TV 2s public service-redegørelse 2019 her

Et af TV 2s mange dansksprogede programmer i 2019 var dokumentaren 'Daginstitutioner bag facaden', som skabte stor debat om vilkårene for børnene i to københavnske daginstitutioner. (Videograb: TV 2)