Nævn: TV 2 har opfyldt sine public service-forpligtelser

Radio- og tv-nævnet har afgivet udtalelse om TV 2s public service-redegørelse 2008.

Radio- og tv-nævnet har behandlet TV 2|DANMARK A/S' public service-redegørelse 2008, og nævnet konkluderer, at TV 2 samlet set opfylder public service-tilladelsens krav - at der sendes det krævede antal timers nyheder, dansk dramatik og børneprogrammer.

Nævnet bemærker, at andelen af dansksprogede programmer er steget fra 47,9 procent i 2007 til 52 procent i 2008. Dermed er den negative udvikling, som nævnet bemærkede sidste år, bremset.

Nævnet bemærker også, at der i 2008 blev sendt 870 timers sport, hvilket er det højeste niveau siden 2002, samt af der har været en positiv udvikling i betjeningen af døve og hørehæmmede.

I en udtalelse gør nævnet dog opmærksom på, at andelen af dansk dramatik samt børneprogrammer er bekymrende.

Nævnet har bedt TV 2 om at redegøre for, hvordan man vil opfylde sin forpligtelse inden for kort- og dokumentarfilm. Anledningen er, at TV 2s engagement i kort- og dokumentarfilm i de første to år af den nugældende fire-årige tilladelsesperiode kun har været på 13,7 mio. kroner af den samlede forpligtelse på 40,8 mio. kroner over fire år.

TV 2s Public Service-redegørelse 2008 kan ses via dette link.

Udtalelsen fra Radio- og tv-nævnet kan ses her.