Medhold til TV 2 i EU-sager

Dagens dom slår fast, at TV 2 ikke fik ulovlig statsstøtte.

Administrerende direktør Merete Eldrup.

EU's Ret i Første Instans har i dag afsagt dom i de fire sager, der er anlagt med henblik på annulla-tion af EU-Kommissio-nens beslutning fra maj 2004 vedr. offentlig finansiering af TV 2 i perioden 1995-2002.

Dagens dom giver TV 2 medhold. Dommen an-nullerer EU-Kommissio-nens beslutning som utilstrækkeligt begrun-det.

- Vi er naturligvis tilfredse med udfaldet af dommen. Sagerne har fulgt TV 2 gennem lang tid, så vi glæder os over dagens afgørelse og vil nu sammen med staten og vores advokat gennemgå dommens præmisser i detaljer, siger TV 2s adm. direktør, Merete Eldrup.