Kommerciel oprustning på TV 2

Ny struktur gør organisationen klar til nye kommercielle produkter på tværs af tv, net og mobil.

TV 2s kommercielle direktør, Flemming Rasmussen. (Foto: Miklos Szabo / TV 2)


TV 2s salgsarbejde organiseres pr. 1. oktober i to enheder – Betalings-tv og Reklamesalg – for dermed kommercielt at være rustet til at lancere nye produkter og tage nye positioner i et marked, der er præget af meget hård konkurrence.

- Den teknologiske udvikling og ikke mindst adfærden hos forbrugerne betyder, at tv, net og mobil smelter mere sammen – både indholdsmæssigt, teknisk og kommercielt. Denne udvikling betyder nye udfordringer og ikke mindst nye kommercielle muligheder både på markedet for betalings-tv og på reklamemarkedet.  Dertil kommer, at lavkonjunkturen har sat sit præg på det danske mediemarked. TV 2 har i sin kommercielle organisation altid været styret af de aktuelle markedsvilkår, og nu tilsiger de, at vi skal tænke nyt både i forhold til vores produkter og til vores organisering, siger TV 2s kommercielle direktør, Flemming Rasmussen, og fortsætter:

- De store vækstbølger er historie nu, og TV 2s aktuelle position på de respektive markeder er rigtig stærk og meget veletableret. Hvis vi fremover skal fastholde væksten i den samlede koncernomsætning, skal vi simpelthen tænke nyt og anderledes, så vi fortsat kan drive, udvikle og ikke mindst udfordre os selv og det etablerede marked.

TV 2s nuværende salgsunits samles i to nye enheder under overskriften ”én indgang til kunden”, og de vil på deres respektive område blive den samlende kontakt til kunderne og markedet.

To salgsdirektører udnævnes
Salgsenheden for Betalings-tv får det samlede ansvar for abonnements-indtægterne på TV 2 hovedkanalen, TV 2s nichekanaler, TV 2 Play, mobildistribution og TV 2 Spil. Business Development Manager Stig Møller Christensen, der bl.a. har arbejdet med TV 2s overgang til abonnementsbetaling, udnævnes til salgsdirektør for Betalings-tv.

- Markedet for betalings-tv er i rivende udvikling, og TV 2 skal tilsvarende udbygge sin stærke markedsposition inden for både traditionelt tv og distribution på streaming-platforme som TV 2 Play. På tværs af tv-kanalerne og TV 2 Play skal vores kunder, samarbejdspartnere og slutbrugere opleve ét TV 2, som tænker strategisk og langsigtet med ét roadmap for produktudvikling og partnerskaber. En integreret B2B/B2C-tilgang til betalingsmarkedet stiller naturligvis også nye krav til TV 2s kommunikation i markedet, og den opgave vil ligeledes være et vigtigt fokusområde for mig, siger Stig Møller Christensen.

Salgsdirektør i det nuværende TV Salg, Peter Olafsson, udnævnes til salgsdirektør for det samlede Reklamesalg i TV 2, og denne nye kommercielle enhed får således ansvaret for reklamesalget på TV 2 hovedkanalen, TV 2s nichekanaler, TV 2 Regionerne, TV 2 Sponsorater, TV 2 Net og TV 2 Mobil.

- TV 2 vil som mediehus allerede i 2013 lancere nye kommercielle reklameprodukter på tværs af tv, net og mobil – produkter, der overrasker og udfordrer de etablerede måder, som vore platforme anskues og indkøbes på i dag. Samtidig skal TV 2 spille en betydelig rolle i at opdyrke og drive den kommercielle vækst på mobilmarkedet, siger Peter Olafsson.