Ingen politisk indblanding på TV 2

Kanalchef Mikkel Hertz: En tv-optagelse med en personligt irriteret statsminister Lars Løkke Rasmussen bragte ikke ”Mailgate”-sagen videre og havde ikke relevans for seerne.

Kanalchef Mikkel Hertz, TV 2 NEWS. (Fotos: Miklos Szabo / TV 2)


Når TV 2|NYHEDERNE for knap to uger siden fravalgte at bruge en optagelse med en personligt irriteret Lars Løkke Rasmussen i dækningen af den såkaldte ”Mailgate”-sag om overbetaling af privathospitaler, skyldtes det alene, at klippet ikke havde relevans i den komplicerede sag, og at optagelsen ikke ville bringe sagen videre.

Fravalget af det pågældende klip havde derimod intet at gøre med påstået politisk indblanding, som der spekuleres over i forskellige medier i dag.

- NYHEDERNE indeholdt den pågældende fredag et uddrag af et interview, som TV 2 fik med Lars Løkke Rasmussen, efter at han havde rystet irritationen over at være blevet opsøgt uanmeldt af sig. Denne interview-bid bidrog til at bringe sagen videre for seerne og blev derfor valgt i stedet for et klip med en irriteret Løkke, der kun ville have forvirret vores seere. Løkke var irriteret over at blive interviewet uvarslet, straks han gik ud af døren hos TV 2, men han valgte efter irritationen at svare på de spørgsmål, han fik fra vores reporter, siger kanalchef Mikkel Hertz, TV 2 NEWS.

Mikkel Hertz var den ansvarshavende redaktionschef på TV 2|NYHEDERNE den fredag, hvor interviewet fandt sted.

Medvirkede i ”Mogensen & Kristiansen”
Forhistorien til det omstridte interview var, at Lars Løkke Rasmussen fredag 8. oktober medvirkede i TV 2 NEWS-magasinet ”Mogensen & Kristiansen”. TV 2s ønske var herudover at lave et interview med Lars Løkke Rasmussen om ”Mailgate”-sagen efter optagelsen af programmet, men denne besked blev ved en fejl aldrig givet til Statsministeriet.

Da Lars Løkke Rasmussen blev mødt af interviewspørgsmål straks, han gik ud af døren hos TV 2, var han uforberedt på dette – og blev derfor irriteret.

- Det var en personlig irritation, som skyldtes den måde, han blev forsøgt interviewet, uden at han var orienteret om, at han ville blive mødt af kamera og journalist uden for TV 2s indgang. Efter at statsministeren havde givet udtryk for sin irritation, blev interviewet gennemført, som vi havde ønsket, og uddrag af interviewet blev anvendt i NYHEDERNE, siger Mikkel Hertz og fortsætter:

Mikkel Hertz: - Jeg havde ét hensyn, da jeg traf beslutningen, og det var hensynet til seerne.

- Jeg var, da jeg havde set indslaget, overhovedet ikke i tvivl om, at det ville virke mere forvirrende end oplysende, at det var ude af kontekst og derfor journalistisk var helt irrelevant. Jeg havde ét hensyn, da jeg traf beslutningen, og det var hensynet til seerne.

NYHEDERNEs etiske retningslinjer blev fulgt
Ifølge Mikkel Hertz blev klippet med den irriterede Lars Løkke Rasmussen altså fravalgt, fordi
1) det ikke bragte sagen videre,
2) fordi statsministerens irri-tation alene skyldtes, at han ikke var blevet orienteret om, at han skulle interviewes, og
3) fordi Lars Løkke Rasmus-sen efter en pause valgte at deltage i interviewet og svare på de stillede spørgsmål.

Det fremgår i øvrigt af TV 2| NYHEDERNEs etiske retnings-linjer, at ”den, der stiller op til at medvirke i et nyhedsind-slag, har krav på at få klar besked om, hvad hensigten med optagelserne og indslaget er.” Af reglerne fremgår det også, at dette gælder, ”uanset om medvirkende i indslag er uvante med at optræde foran et tv-kamera eller medietrænede eksperter”.

Klippet blev slettet fra TV 2s server
Mikkel Hertz besluttede samtidig, at klippet skulle slettes fra TV 2s server af de ovennævnte grunde, og for at det ikke skulle blive spredt på nettet.

- Vi har en enkelt gang tidligere oplevet, at et ”Station 2”-klip, som ikke måtte anvendes, i stedet fik et liv på YouTube. Jeg ville gerne sikre mig, at et klip, som var fravalgt i TV 2s nyhedsdækning, ikke skulle blive spredt som en ”sjov” TV 2-optagelse, siger Mikkel Hertz.

TV 2-chefen har aftalt med journalisternes tillidsmand, Lennart Sten, at der i begyndelsen af næste uge indkaldes til et informationsmøde, hvor medarbejderne bl.a. får mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen om sagen.

Efter interviewet rettede TV 2-redaktør Ulla Østergaard, som er redaktør på ”Mogensen & Kristiansen”, og som havde skaffet Lars Løkke Rasmussen i det politiske magasinprogram, henvendelse til Statsministeriet og beklagede, at statsministeren ikke var blevet varslet om, at TV 2 gerne ville interviewe ham til NYHEDERNE efter optagelsen af ”Mogensen & Kristiansen”.

- TV 2 rettede henvendelse til ministeriet for at forklare og beklage den manglende information fra TV 2s side. Statsministeriet har IKKE henvendt sig til TV 2 om dette interview eller dette klip, fastslår Mikkel Hertz.