Forsøget lykkedes: Gauerslund Skole kom i verdensklasse på 100 dage

Uvildig analyse af elevernes resultater i Gauerslund viser, at skolen rykkede mere end 1.000 pladser frem på listen over de danske skoler.

Forsøget "Skolen - ver-densklasse på 100 dage" lykkedes.

På så kort tid er Gauers-lund Skole rykket over 1.000 pladser frem og op i top 100 over Danmarks fagligt bedst præsteren-de skoler. Det vurderer Hans Henrik Knoop, der er forskningsdirektør ved Universe Research Lab og lektor ved DPU, Aarhus Universitet.

Han har på videnskabeligt basis undersøgt eleverne på Gauerslund Skole både før og tre måneder efter, at TV 2-programmet "Skolen" introducerede nye pædagogiske redskaber, de såkaldte læringsstile, for elever, lærere og skoleleder.

Også klart bedre trivsel på Gauerslund Skole
I 2006 lå Gauerslund Skole med et karaktergennemsnit (gammel skala) på 7,67 som nr. 1.197 af ca. 1.600 skoler i Danmark. Med en stigning i det faglige niveau på 20 procent er Gauerslund Skole nu i top 100.

Samtidig viser Hans Henrik Knoops undersøgelser, at eleverne også trives bedre. Trivslen på skolen vurderes således til at været steget med 15 procent.

Høre-, se-, gøre. eller røre-barn
Filosofien bag læringsstile er, at alle mennesker lærer på forskellig måde. Nogle lærer bedst ved at se. De trives godt med den traditionelle tavleundervisning, som praktiseres mange steder i folkeskolen. Andre forstår og husker bedst det, de får fortalt eller hører.

Svend Erik Schmidt er en af de danskere, der ved mest om læringsstile. Han har fulgt Gauerslund Skole i de tre måneder, hvor forsøget blev gennemført, og han er begejstret for resultatet.

Svend Erik Schmidt siger til TV 2|NYHEDERNE, at både elever og lærere har lagt et stort engagement projektet, og at det bl.a. er brugen af de nye læringsstile, der har gjort en forskel og placeret Gauerslund Skole i top 100.