Fire nye i bestyrelsen for TV 2

Formand Lars Liebst: ”Dagens generalforsamling er i mange henseender et vendepunkt for TV 2”.

Direktør Lars Liebst fortsætter som bestyrelsesformand for TV 2|DANMARK A/S efter generalforsamlingen torsdag 26. april.


TV 2 fik på torsdagens generalforsamling fire nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, da generalforsamlingen valgte Merete Lundbye Møller til ny næstformand og nyvalgte Bjørn Erichsen, Annette K. Olesen og Louise Gade til bestyrelsen.

Generalforsamlingen genvalgte Lars Liebst som formand og Palle Smed som bestyrelsesmedlem. Herudover består bestyrelsen af de tre medarbejderrepræsentanter, Per Christiansen, Niels Brinch og Jørgen Badstue.

Ud af bestyrelsen trådte den hidtidige næstformand Tine Roed samt bestyrelsesmedlemmerne Flemming Østergaard, Bodil Nyboe Andersen og Steffen Kjærulff-Schmidt.

”Et vendepunkt for TV 2”
I sin beretning sagde bestyrelsesformand Lars Liebst bl.a., at dagens generalforsamling ”i mange henseender er et vendepunkt for TV 2”.

- TV 2 har på fire år bevæget sig fra en presset økonomisk situation til i dag at have stabilitet og ressourcer til at fokusere på den strategiske udvikling af virksomheden. Det er godt at se tilbage på de resultater, der er skabt i de forgangne fire år – økonomisk, aftalemæssigt, i forhold til EU og selvfølgelig på indholdsfronten i form af de programmer, TV 2 er sat i verden for at tilbyde danskerne. Jeg vil takke TV 2s bestyrelse og medarbejdere for deres respektive bidrag til at give virksomheden dette positive afsæt, sagde Lars Liebst og rettede en særlig tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, ”som i dag giver et TV 2 videre, der står væsentligt stærkere, end da de blev betroet virksomheden”.

Formanden kommenterede indførelsen af abonnementsbetalingen på TV 2s hovedkanal som ”afgørende for at sikre en holdbar forretningsmodel og et solidt økonomisk fundament for virksomheden”.

- Overgangen til abonnementsbetaling gik smidigt, og der er grund til at glæde sig over, at langt de fleste danskere har beholdt TV 2, sagde Lars Liebst.

Økonomien i 2011 – og forventningerne til 2012
TV 2-koncernen har for 2011 fremlagt en årsrapport med en omsætning på 2,3 mia. kr. og et overskud før skat på 158 mio. kr. Resultatet af fortsættende aktiviteter er 111 mio. kr., mens provenuet fra salg af ejerandel i Momondo udgør 47 mio. kr.

Om forventningerne til 2012 sagde Lars Liebst, at TV 2 forventer en lavere tv-reklameomsætning end i 2011, da der fortsat er stor makroøkonomisk usikkerhed i 2012, og da hovedkanalens overgang til betalingskanal har medført et mindre fald i husstandspenetrationen.

- Til gengæld forventes væsentligt højere tv-abonnementsomsætning end i 2011 på grund af abonnementsbetaling på hovedkanalen. Dermed forventes et lavere underskud før skat på hovedkanalen og et større overskud før skat på nichekanalerne end i 2011, sagde Lars Liebst, der understregede, at forventningerne naturligvis afhænger af udviklingen på tv-reklamemarkedet.