”Et godt år i lyset af de skærpede markedsvilkår”

TV 2s bestyrelsesformand, Lars Liebst. (Foto: Heidi Lundsgaard / TV 2)

Lars Liebst på TV 2s generalforsamling: Medievanerne er under forandring, og danskerne efterspørger både TV 2s indhold som flow-tv og on demand.

Digitalisering, internationalisering og ændrede medievaner skaber udfordrende markedsbetingelser for den danske mediebranche. Særligt blandt unge sker der en stor adfærdsændring i medieforbruget – herunder brug af sociale medier. Både den traditionelle tv-sening og husstandspenetrationen for traditionelle tv-pakker falder, og dette fald skal kompenseres af digital vækst på andre platforme.

Det fastslog TV 2s bestyrelsesformand, Lars Liebst, under bestyrelsens beretning på onsdagens generalforsamling i TV 2 DANMARK A/S. Her satte han ligeledes fokus på TV 2s digitale transformation.

- I 2016 fortsatte TV 2 den digitale transformation af virksomheden. Målet er at være til stede dér, hvor brugerne er, og at skabe engagement og fællesskab uanset platform. Samtidig udvikles og styrkes indholdsuniverset med nyheder, dokumentar, sport, fiktion, livsstil, underholdning og events. Alt sammen indhold, der binder danskerne sammen. I den forbindelse er andelen af dansksproget indhold en vigtig prioritet for TV 2 – de dansksprogede programmer udgør knap 73 procent af hovedkanalens sendeflade, hvilket er den hidtil højeste andel, sagde Lars Liebst og fortsatte:

- Set i lyset af de skærpede markedsvilkår har TV 2 klaret sig godt i 2016. Danskerne efterspørger både TV 2s indhold som flow-tv og on demand. Fællesnævneren for TV 2 er levende billeder, som samler danskerne, og som vi kan dele med hinanden. Nøgleordene er kvalitet og relevans.

Blandt de mest populære tilbud på TV 2 PLAY er danske fiktionsserier som f.eks. TV 2-serien 'Badehotellet'. (Foto: Mike Kollöffel / TV 2)

Fremgang på digitale platforme
Bestyrelsesformanden fremhævede 2016’s stigende seerandel til TV 2-familien samt fremgangen på TV 2s digitale platforme:

- TV 2 PLAY rundede 300.000 abonnenter i 2016. Antallet af betalende abonnenter steg med 28 procent, og via de digitale gratis platforme – tv2.dk og apps – ramte TV 2 dagligt over 800.000 brugere. På tværs af platforme har TV 2 kontakt med 83 procent af danskerne i løbet af en uge, sagde Lars Liebst, der også glædede sig over øget samarbejde med TV 2-regionerne:

- I løbet af 2016 har TV 2 intensiveret samarbejdet med de otte selvstændige TV 2-regioner, som udgør en væsentlig del af TV 2s DNA og lokale forankring. TV 2 og regionerne har styrket det redaktionelle samarbejde og optimeret ressourceindsatsen – bl.a. er TV2 Nord blevet nyhedscenter for TV 2 i forbindelse med nyhedsindslag fra Nordjylland. Og regionssamarbejdet udbygges yderligere.

Et resultat som forventet
Økonomisk realiserede TV 2 et overskud som forventet i det store sports-år 2016 – et resultat før finansielle poster (EBIT) på 135 mio. kr. Overskuddet blev nået efter en omsætningsvækst på to procent, især drevet af en stigning i den digitale omsætning på 28 procent. 

TV 2 forventer en omsætningsvækst på to procent i 2017 og et resultat før finansielle poster på 200-250 mio. kr.

På generalforsamlingen genvalgtes de seks bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af kulturministeren, nemlig formand Lars Liebst, næstformand Merete Lundbye Møller, Annette K. Olesen, Louise Gade, Palle Smed og Bjørn Erichsen. Medarbejderrepræsentanterne Per Christiansen og Jørgen Badstue, som er valgt frem til foråret 2020, fortsætter også, mens den tredje medarbejdervalgte repræsentant, Niels Brinch, efter eget ønske udtrådte af bestyrelsen. Han afløses af førstesuppleant Lisbeth Eskelund Madsen, der er speak- og værtscoach og tilknyttet TV 2 Nyhederne og TV 2 NEWS.