En bevæget rejse fra Etiopien til Danmark

TV 2 sender det danske dokumentarprogram om en særlig adoption "For børnenes skyld" tirsdag 6. januar.

I syv år har Gert og Henriette fra Holbæk kæmpet for at blive forældre, og nu er det endelig lykkedes. De har hentet to adoptivbørn fra Etiopien, hvis forældre er hiv-smittede.

Efter syv års kamp står Gert og Henriette fra Holbæk over for at kunne realisere deres drøm om at blive foræl-dre. De er henholdsvis 44 og 46 år, og de har været igennem en række opslidende insemina-tionsforløb, der ikke bar frugt. For godt tre år siden besluttede de sig for at adoptere, og nu er de blevet tilbudt to børn fra Etiopien.

Det danske dokumen-tarprogram "For børne-nes skyld", der sendes tirsdag 6. januar 2009, følger adoptiv-forældrenes rejse til Afrika, hvor de to søskende, Masho og Ropa, skal tage afsked med deres biologiske forældre og forberede sig til et helt nyt liv i Danmark

Hiv-smittede forældre
Børnenes forældre, Sinkenesh og Husen, havde indtil for nylig en både lykkelig og velfungerende familie. Men for tre år siden blev de begge konstateret hiv-positive.

Masho og Ropa er ikke smittede, men sygdommen har medført både fysisk og økonomisk deroute for forældrene, og den har tvunget dem til at træffe deres livs sværeste beslutning. De har indset, at de bliver nødt til at bortadoptere deres to yngste børn for at sikre dem en god fremtid.

Et følelsesladet møde
For Gert og Henriette er det vigtigt, at de får muligheden for at møde Sinkenesh og Husen, se dem i øjnene, sige tak og fortælle, at de vil passe godt på deres børn resten af livet.

Mødet mellem de to forældre par bliver både dybt følelsesladet og komplekst, for mens Gert og Henriette er ovenud lykkelige, så ved de godt, at der ligger en menneskelig tragedie Masho og Ropas forældres svære valg.