Aftale om salg af sendenet på plads

Teracom AB bliver køberen af det jordbaserede sendenet. Provenuet fra salget anvendes til nedbringelse af TV 2s og DR's gæld.

TV 2s finansdirektør, Peter Normann.

TV 2|DANMARK A/S og DR har indgået en aftale med Teracom AB om salget af det jordbaserede sendenet bestående af 34 sende-master med dertilhørende grunde og bygninger, serviceselskabet Broadcast Service Danmark A/S (BSD) samt det fiberoptiske transmissionsnet FORDELINGSNET.

Salget sker i forlængelse af en politisk vedtaget tillægsaftale fra januar 2009 til den eksisterende medieaftale for 2007-2010.

Tillægsaftalen vedrører omstruktu-reringsplanen for TV 2, og det fremgår heraf, at provenuet fra salget skal anvendes til nedbrin-gelse af TV 2s og DR’s gæld. Transaktionen forventes endeligt afsluttet i løbet af efteråret 2010.

- Vi er glade for, at salget af sendenettet og BSD er lykkedes, og vi kan med tilfredshed konstatere, at en vigtig milepæl i TV 2s omstruktureringsplan er nået. Provenuet fra salget bidrager væsentligt til nedbringelse af vores gæld, og vi planlægger at tilbagebetale det midlertidige statslån. Dermed er en af TV 2s store udfordringer løst, og nu afventer vi kun den EU-politiske godkendelse af forretningsmodellen for TV 2s hovedkanal, siger TV 2s finansdirektør, Peter Normann.

- Vi er tilfredse med at have fundet en ny og solid ejer af vores master og BSD, og vi ser frem til et tæt fremtidigt samarbejde med den nye ejer. Provenuet fra salget vil blive anvendt til at nedbringe DR’s gæld, siger DR’s økonomidirektør, David Hellemann, i forbindelse med salget.

- Opkøbet af BSD sker i naturlig forlængelse af Teracom-koncernens ekspansionsstrategi. Vi skal sammen udvikle og styrke vores position i markedet, drage nytte af vores respektive erfaringer og kompetencer for i fællesskab at blive endnu bedre rustet til den stadigt hårdere konkurrence på tv-markedet, udtaler Teracom’s koncernchef, Crister Fritzson.

Handelsbanken Capital Markets har ageret som finansiel rådgiver og Plesner Advokatfirma som juridisk rådgiver for TV 2 og DR i forbindelse med transaktionen. Carnegie Bank A/S har været finansiel rådgiver, mens Bech-Bruun Advokatfirma har været juridisk rådgiver for Teracom.

Fakta om det jordbaserede sendenet og serviceselskabet BSD
TV 2 og DR har siden 2001 i fællesskab ejet BSD og siden 2005 FORDELINGSNET. Herudover har TV 2 og DR ejet en række sendestationer og sendeudstyr, der tilsammen udgør det jordbaserede sendenet, som leverer radio- og tv-signaler til husstandene i Danmark.

TV 2 og DR afhænder i transaktionen deres ejerandele i BSD, FORDELINGSNET samt deres respektive sendestationer.

TV 2 og DR beholder deres ejerandele i I/S DIGI-TV, som bl.a. ejer det digitale sende- og multiplexudstyr i MUX 1. Herudover fastholder DR ejerskabet af det digitale sende- og multiplexudstyr i MUX 2 samt til udstyret i FM og DAB-sendenettene, der bliver benyttet til distribution af radioprogrammer.

BSD udfører anlægsarbejder, drift og vedligeholdelse af jordbaserede sendestationer og broadcast sendeudstyr i Danmark samt anden beslægtet virksomhed. BSD er den førende operatør og leverandør af infrastrukturydelser til jordbaseret broadcast i Danmark og har en landsdækkende driftsorganisation med ni driftscentre.

FORDELINGSNET ejer og driver et fiberoptisk transmissionsnet, som primært bruges til distribution af programsignaler fra broadcastere til sendestationer samt til kontribution og programfremføring mellem broadcastere.

Fakta om Teracom AB
Teracom AB (Teracom) ejer og driver den terrestriske infrastruktur til distribution af radio og tv-signaler til husstandene i hele Sverige. Teracom ejer yderligere Boxer TV-Access AB, som tilbyder betalings-TV gennem det jordbaserede netværk i Sverige og gennem Boxer TV i Danmark. Teracom er desuden majoritetsaktionær i den finske udbyder af betalings-TV Plus TV.
Teracom er et aktieselskab ejet af den svenske stat og havde i 2009 en omsætning på 3,4 mia. svenske kroner.