- 2019 blev kendetegnet af markant styrke for TV 2

TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann. (Foto: Jens Wognsen / TV 2)

TV 2s generalforsamling var præget af stor glæde over 2019 og starten på 2020. Siden har corona-pandemien ført til økonomisk tilpasning og til væsentligt lavere resultatforventning i 2020. Nye medlemmer er indtrådt i TV 2s bestyrelse.

På generalforsamlingen i TV 2 DANMARK A/S glædede bestyrelsesformand, Jimmy Maymann, sig over de stærke resultater, TV 2 opnåede i 2019 – både økonomisk og indholdsmæssigt. Samtidig brugte han en del af sin beretning på at kigge ind i 2020, hvor corona-krisen sætter tydelige negative aftryk i verdensøkonomien, dansk økonomi og TV 2s forretning. Men først satte bestyrelsesformanden ord på 2019:

- For TV 2 var året kendetegnet ved markant styrke, både hvad angår indhold og økonomi. Dansk kvalitetsindhold bidrog til det stærkeste år for TV 2s kanaler i de sidste ti år. Fra årets start var den strategiske ambition om at styrke TV 2 PLAY central, og TV 2s fortsatte digitale transformation stod øverst på dagsordenen. Dette fokus var medvirkende til, at virksomheden i det forgangne år oplevede en imponerende vækst i et marked med massiv konkurrence og store ændringer i forbrugsvaner, sagde Jimmy Maymann.

På det økonomiske område nåede TV 2 for første gang en omsætning over tre milliarder kroner, ligesom resultatet før finansielle poster (EBIT) på 313 millioner kroner blev det bedste nogensinde. TV 2 fik vækst i både salg af reklame og abonnement – især i den digitale del af forretningen på TV 2 PLAY og på addressable tv.

Midtergangen på Kvægtorvet var rammen, da TV 2 lørdag 4. januar 2020 åbnede sportskanalen TV 2 SPORT X, som har fået en flot start på tv og streaming. Lige nu er kanalen - som alle andre sportskanaler - ramt af coronakrisen, men kanalen er tilbage med live-sport, når de internationale sportsbegivenheder, herunder spansk og italiensk fodbold, kan gennemføres. (Foto: Henrik Ohsten / TV 2)

Flere PLAY-abonnenter og stigende seerandel
TV 2 PLAY og de gratis digitale platforme (TV2.DK og apps) oplevede også fremgang i 2019. Eksempelvis rundede TV 2 PLAY 600.000 abonnenter svarede til, at op imod halvanden million danskere har adgang til tjenesten.

- TV 2-familiens seerandel steg i 2019 til 40,4 procent blandt alle danskere – 1,3 procentpoint over 2018. TV 2 er en finansielt stærk og velkonsolideret virksomhed. Såvel driftsoverskud som omsætning og seeropbakning viser historisk gode takter, og der skal i den forbindelse lyde en speciel tak til TV 2s stab af dedikerede medarbejdere. Intet af dette kunne være nået uden en meget stærk medarbejderstab hos TV 2, sagde Jimmy Maymann, som udtrykte en stor tak fra bestyrelsen til både TV 2s nye direktion og til medarbejderne.

Corona giver turbulens
Efter et 2019 med markant styrke og en imponerende vækst har COVID-19 skabt usikkerhed om den økonomiske udvikling. TV 2 fik i januar, februar og marts en stærkt start på 2020, som gik bedre end forventet. Men i marts satte coronakrisen for alvor ind og fik betydning for sportsarrangementer, for produktionen af TV 2s indhold og for TV 2s forventning til 2020-resultatet (EBIT), der er skruet betydeligt ned til 100-150 millioner kroner.

- Nu står vi midt i en verdenskrise, som har økonomisk effekt på vores forretning. Økonomisk afmatning i samfundet giver afmatning i reklameindtjeningen. TV 2 har heldigvis udviklet et stærkt abonnementsområde, som stadig ventes at vækste i 2020 – blandt andet som følge af den nye sportskanal, TV 2 SPORT X. Væksten forventes dog at blive lavere end oprindeligt antaget, sagde Jimmy Maymann.

Bestyrelsesformanden gav i sin beretning udtryk for, at TV 2 efter coronakrisen vil kunne fortsætte den positive trend og udvikling, som har været i gang i de senere år.

- Vi tilpasser forretning og budgetter. Vi har blandt lavet aftale med journalister og fotografer om hjemsendelse for at kunne fastholde deres tilknytning til TV 2 og for at afspejle det aktivitetsniveau og den omkostningsbase, vi kan se frem til i den kommende tid, sagde Jimmy Maymann.

Charlotte Bach Thomassen er landsformand for DGI og nyvalgt til TV 2s bestyrelse. (Foto: Jens Astrup / DGI)

Fire nye medlemmer i bestyrelsen
I forbindelse med generalforsamlingen var der også skiftedag i bestyrelsen, som nu har fået fire nye medlemmer. Blandt andet har kulturminister Joy Mogensen (S) udpeget DGI's landsformand, Charlotte Bach Thomassen, som nyt bestyrelsesmedlem. Hun afløser Bjørn Erichsen, der har siddet i bestyrelsen i otte år.

- Charlotte Bach Thomassen har solid erfaring med udvikling og strategisk ledelse af store organisationer. Hendes kompentencer vil gavne TV 2 i forhold til ledelse af den voksende organisationskompleksitet, som TV 2s digitale transformation medfører. Derudover vil hun på baggrund af hendes mangeårige erfaring med foreningslivet være med til at sikre den mangfoldighed, en landsdækkende public service-station skal rumme, siger Joy Mogensen og fortsætter:

- Jeg vil gerne takke Bjørn Erichsen for indsatsen gennem årene. Han har bidraget med solid indsigt og stor erfaring med medieproduktion.

TV 2s medarbejdere har også valgt tre nye medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, og de tre – journalist Astrid Søndberg, TV 2 Nyhederne, faktachef Thomas Breinholt, TV 2 Programafdelingen, og chefredaktør John Jäger, TV 2 SPORT – er nu indtrådt i bestyrelsen.

De tre nye medarbejderrepræsentanter afløser de hidtidige repræsentanter Per Christiansen, Jørgen Badstue og Lisbeth Eskelund, som enten ikke genopstillede eller ikke opnåede genvalg.

TV 2s bestyrelse består herefter af Jimmy Maymann (formand), Merete Lundbye Møller (næstformand), Henrik Ravn, Sisse Fjelsted Rasmussen, Hermann Haraldsson og Charlotte Bach Thomassen samt de tre medarbejdervalgte medlemmer Astrid Søndberg, Thomas Breinholt og John Jäger.