Nødråb i natten: Omsorgssvigt på bosteder for
mennesker med handikap

01. november 2023;
Af: Marie Louise Plenborg

En ny Operation X-dokumentar fra TV 2 afslører kritisable forhold på to bosteder i Danmark, der går ud over trivslen, plejen og aktiveringen af nogle af de allermest sårbare mennesker. Landsformand i foreningen LEV kalder behandlingen "omsorgssvigt på et ekstremt plan." Ved begge bosteder havde advarselslamperne blinket for ledelsen, så spørgsmålet er: Hvorfor var der ikke blevet rettet op? 

På et bosted i Vojens ligger 19-årige Mathias og kalder om natten. Hjælpeløs skriger han og er ked af det i over en time – uden at få hjælp fra bostedets personale. En anden nat bliver Mathias overfuset, fordi han er ked af det, og han får at vide, at han ikke er derhjemme. Men bostedet er hans hjem.  

I en ny Operation X-dokumentar i to afsnit undersøger Morten Spiegelhauer forholdene for personer med handicap på to bosteder, et i Vojens og et i København. Behandlingen af Mathias er blot ét eksempel på den omfattende omsorgssvigt, der finder sted på begge bosteder, og som kritiseres kraftigt af eksperter i dokumentaren.

- Det er et omsorgssvigt. Det er faktisk værre end det – vi vil jo kalde det en form for psykisk vold i situationen, siger Bo Hejlskov Elven, der er psykolog.

Ledelsen svigter
På bostedet i København dokumenterer en muldvarp fra TV 2 i løbet af et par måneder, hvordan beboerne ikke får helt basal pleje som bad og bleskift, og hvordan beboerne sjældent aktiveres.

Det gælder bl.a. en ung mand med selvskadende adfærd. Det står noteret i hans papirer, at den selvskadende adfærd er udtryk for manglende aktivering, alligevel bliver han ikke aktiveret. Manden, der kun er ansat til at passe ham, sidder i personalerummet med sin private telefon. Og det selvom en medarbejder på bostedet allerede uger forinden havde sendt en bekymret mail til ledelsen om, at borgeren var begyndt at selvskade oftere.

- Det er omsorgssvigt på et ekstremt plan. Der er ingen menneskelighed tilbage der. Det er en forrået kultur, hvor de ansatte og ledelsen har mistet retning, siger Anni Sørensen, der er landsformand i foreningen Lev.

Problemerne går under radaren
Samtidig med at muldvarpen er ansat på bostedet i København kommer Socialtilsynet på uanmeldt kontrolbesøg. Mens TV 2 kan dokumentere, at der sker omsorgssvigt, konkluderer Socialtilsynet, at stedet har en nærværende ledelse og leverer ‘den fornødne kvalitet’.

- Jeg ved ikke, hvad de kigger efter, men de har i hvert fald ikke set det, der er mest graverende. Det er da bekymrende, hvis selv vores Socialtilsyn ikke kan få øje på noget, der er så indlysende, siger Ida Marie Mundt, der er lektor i specialpædagogik.

Socialtilsynet tager i kølvandet på TV 2s skjulte optagelser på et nyt kontrolbesøg på bostedet. Konklusionen er her, at problemerne er så massive, at bostedet får en sanktion ‘skærpet tilsyn’.

- Heldigvis så findes der rigtig gode botilbud. Desværre er der rigtig mange og sikkert endnu flere, hvor der er kæmpe problemer. Det her det er selvfølgelig billede på, når det går helt galt. Men vi vil nok kunne finde nogle steder i Danmark, hvor det er endnu værre, siger Anni Sørensen, landsformand i Lev.

Både Københavns Kommune og Haderslev Kommune forholder sig til kritikken i dokumentaren. 

Begge afsnit af dokumentaren ’Operation X: Nødråb i natten’ kan ses på TV 2 Play onsdag den 1. november.

Billede {0} af {1}