Medieaftale er et hårdt slag mod TV 2

TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann. (Fotos: TV 2)

TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann. (Fotos: TV 2)

Medieforhandlingerne startede med en ambition om en bred politisk aftale, der skulle skabe ro på medieområdet og styrke public service. I stedet blev det en smal aftale med en stribe nye krav til TV 2 inkl. en streamingskat, der risikerer at føre til yderligere overophedning af markedet.

Det lykkedes ikke at samle Folketinget bag en bred medieaftale og dermed skabe forudsigelighed og ro om de danske mediers rammevilkår, som ellers er vigtigt i en tid med omfattende forandringer og massiv international konkurrence. I stedet blev der lørdag 21. maj præsenteret en smal politisk aftale med en stribe nye krav til TV 2.
TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann, er bekymret over, at TV 2 primært optræder i medieaftalen i forbindelse med yderligere krav om regulering, og at aftalen ikke indeholder visioner for Danmarks største public service-station, TV 2.

- Ambitionen i medieforhandlingerne var at styrke public service og dermed også TV 2, men vi ser ikke de politiske visioner for TV 2 i aftalen. Det er bekymrende, at hensynet til TV 2s centrale og afgørende placering i den danske værdikæde ikke fylder noget, men at der tværtimod pålægges TV 2 en streamingskat og yderligere forpligtelser, der udfordrer TV 2, siger Jimmy Maymann og fortsætter:

- Aldrig har behovet for stærk og entydig politisk opbakning til de frie, uafhængige og ikke mindst nationale medier været mere nødvendig. Nu har vi fået en smal politisk aftale, hvor vi ser nogle tendenser til en øget politisk kontrol af de danske medier inkl. TV 2. Det udfordrer i sidste ende også armslængdeprincippet, som er helt fundamentalt i et moderne demokrati. De statslige medier har præcis samme behov for og krav på at være frie og uafhængige medier, og derfor går det ikke, at man politisk giver sig selv en større adgang til at indskrænke statslige mediers frihed og uafhængighed end privates, siger Jimmy Maymann.

TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen.

TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen.

Streamingskat rammer skævt og kan føre til yderligere overophedning

Ifølge TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, rammer den nye streamingskat forkert, når man også lader skatten omfatte TV 2, der allerede betaler skat i Danmark, og som i meget massivt omfang succesfuldt bidrager til dansk indholdsproduktion.

- Vi er meget ærgerlige over, at de politiske intentioner om at sikre en form for beskatning af de internationale giganter ender med også at ramme TV 2, som om nogen sikrer danskerne adgang til dansk indhold af høj kvalitet. Ud over at skatten rammer skævt, skal selve sigtet med streamingskatten – at styrke danskproduceret indhold – ses i lyset af, at der aldrig har været produceret så meget dansk indhold som nu, at der er overophedning af produktionsbranchen og mangel på produktionskapacitet. Provenuet fra streamingskatten løser ikke manglen på kapacitet og på kvalificeret arbejdskraft, og disse problemer er hverken belyst eller adresseret i medieforliget, siger Anne Engdal Stig Christensen og fortsætter:

- Dermed er det svært at se, at en tilførsel af flere penge til branchen vil kunne medføre mere produktion. I stedet vil produktionerne blive fordyret, fordi efterspørgslen stiger. Og dermed vil danskerne ikke få mere, men derimod dyrere indhold, hvilket ikke er til gavn for borgerne, for samfundet eller for TV 2, siger Anne Engdal Stig Christensen, der understreger, at TV 2s investeringer i produktion af dansk indhold, journalistik og public service vil være betydeligt udfordret af den nye streamingskat.

 

Billede {0} af {1}